4 procents problem med hyran hos Nyfosa

Av hyresfordringar för det andra kvartalet hos Nyfosa pågår hyresgästdialog, relaterad till coronapandemin, om fyra procent av kvartalets hyresintäkter. Det framgår ut bolagets kvartalsrapport. Normal hyresförlust är 0,5 procent. Nu kan den alltså bli högre för bolaget som egentligen inte är så drabbat av pandemins effekter.

Inför regleringen av hyror för det andra kvartalet, som förföll den 31 mars, har en del hyresgäster kontaktat Nyfosa för att diskutera sin ansträngda likviditet som en följd av pandemin. Totalt omfattar dessa diskussioner cirka fyra procent av de totalt 582 miljoner kronor som aviserats för det andra kvartalet. Det uppger Nyfosa i sin kvartalsrapport.

Nyfosa har relativt få hyresgäster inom de hårdast drabbade segmenten hotell, restaurang och sällanköpshandel, men pandemin kommer att ge hyresförluster som är högre än normalt. Bolaget summerar även att  det under de senaste fyra åren har hyresförlusterna uppgått till totalt 0,5 procent av hyresintäkterna.

Skulle samtliga diskussioner om hyresförhandlingarna (de fyra procenten) leda till totala hyresförluster skulle det resultera i åtta gånger högre förluster än det normala.

Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 480 MSEK (–1) varav orealiserade värdeförändringar uppgick till 482 MSEK (13). De orealiserade värdeförändringarna var främst ett resultat av lägre avkastningskrav och omförhandlade hyreskontrakt. Även om värderingen på balansdagen visade en positiv värdeutveckling för kvartalet är den framtida värdeutvecklingen osäker då fulla effekter från pågående coronapandemi inte var kända vid värderingstidpunkten, skriver bolaget i delårsrapporten.

Nyfosas nyckeltal:

  • Intäkter 430 MSEK (322)
  • Resultat efter skatt 659 MSEK (160)
  • Resultat efter skatt per aktie 3,80 SEK (0,96)

Vd-ord från Jens Engwall:

– Nyfosa står stadigt. Vi redovisar ett starkt första kvartal med ökad intjäning, god likviditet och tillträde av fastigheter för 4,7 miljarder kronor. Med Nyfosas bredd av hyresgäster inom ett flertal branscher har vi goda grundförutsättningar i rådande situation med pågående coronapandemi, men osäkerheten är mycket stor. Vi räknar med en negativ påverkan under den närmaste tiden. Hur mycket och hur länge är i nuläget omöjligt att bedöma. Vi gör det vi kan göra; förbereder oss för olika scenarier med nära kontakt med våra hyresgäster och löpande utvärdering av hur finansiering och transaktioner påverkas. När det är dags för affärer är vi redo och rustade för det.

Fler Nyheter från förstasidan

Almedalen: Siffror, allvar och skratt

Livlig batalj bröt ut mellan Anders Borg och Per Lindvall.

SBB säljer 25 procent av aktierna i Solon till Obos

”Stort fokus på att minska sin exponering i JV-bolag”.

Almedalen

Höjdpunkter Almedalen

FV listar ett 90-tal höjdpunkter för fastighets- och byggbranschen.

OP säljer handel för 333 mkr

10 procent upp på inköpspriset.

Lista: Så många från bolagen åker till Almedalsveckan

I många fall något färre deltagare. Ett stort bolag nobbar helt.

SBB rusade – steg med 18%

Uppåt på börsen under fredagen.

Randviken säljer för 490 mkr

23.000 kvm och hyresintäkter på 26,4 mkr/år.

SBB ökar säljtakten – avyttrar för hela 860 mkr

Avyttrar fyra fastigheter till två aktörer,

Hon blir ny vd för 67-miljarderbolag

Välkänd person blir vd för bolag med 28.000 bostäder.

Vill stoppa kriminella i fastighetsbanschen

Affärer ska kunna stoppas. Morgan Johansson: ”Den svenska fastighets­marknaden kan enkelt utnyttjas av den organiserade brottsligheten”.

Realplay

Online på väg att möta offline

Den vanliga butikshandeln upplever något av ett uppsving just nu. E-handeln kommer dock mer än dubblas fram till 2030 tror experter. Men ska det ske genom hemleveranser, ombud, boxar eller olika hybridformer?

Hoppar av skolköp från Sisab

”Försvårar för planeringen av finansieringen”.

Nye Åhlénsägaren: ”Dags att tänka över hyresnivåerna”

Åhléns nya storägare Ayad Al Saffar i FV-intervju om expansionsplaner, vägen till framgång, hyresnivåer och om sen på att äga fastigheter.

Wonna I de Jong förvärvar stort på Östermalm

Miljardaffär med stor fastighet.

Tillbaka till förstasidan