4 procents problem med hyran hos Nyfosa

Av hyresfordringar för det andra kvartalet hos Nyfosa pågår hyresgästdialog, relaterad till coronapandemin, om fyra procent av kvartalets hyresintäkter. Det framgår ut bolagets kvartalsrapport. Normal hyresförlust är 0,5 procent. Nu kan den alltså bli högre för bolaget som egentligen inte är så drabbat av pandemins effekter.

Inför regleringen av hyror för det andra kvartalet, som förföll den 31 mars, har en del hyresgäster kontaktat Nyfosa för att diskutera sin ansträngda likviditet som en följd av pandemin. Totalt omfattar dessa diskussioner cirka fyra procent av de totalt 582 miljoner kronor som aviserats för det andra kvartalet. Det uppger Nyfosa i sin kvartalsrapport.

Nyfosa har relativt få hyresgäster inom de hårdast drabbade segmenten hotell, restaurang och sällanköpshandel, men pandemin kommer att ge hyresförluster som är högre än normalt. Bolaget summerar även att  det under de senaste fyra åren har hyresförlusterna uppgått till totalt 0,5 procent av hyresintäkterna.

Skulle samtliga diskussioner om hyresförhandlingarna (de fyra procenten) leda till totala hyresförluster skulle det resultera i åtta gånger högre förluster än det normala.

Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 480 MSEK (–1) varav orealiserade värdeförändringar uppgick till 482 MSEK (13). De orealiserade värdeförändringarna var främst ett resultat av lägre avkastningskrav och omförhandlade hyreskontrakt. Även om värderingen på balansdagen visade en positiv värdeutveckling för kvartalet är den framtida värdeutvecklingen osäker då fulla effekter från pågående coronapandemi inte var kända vid värderingstidpunkten, skriver bolaget i delårsrapporten.

Nyfosas nyckeltal:

  • Intäkter 430 MSEK (322)
  • Resultat efter skatt 659 MSEK (160)
  • Resultat efter skatt per aktie 3,80 SEK (0,96)

Vd-ord från Jens Engwall:

– Nyfosa står stadigt. Vi redovisar ett starkt första kvartal med ökad intjäning, god likviditet och tillträde av fastigheter för 4,7 miljarder kronor. Med Nyfosas bredd av hyresgäster inom ett flertal branscher har vi goda grundförutsättningar i rådande situation med pågående coronapandemi, men osäkerheten är mycket stor. Vi räknar med en negativ påverkan under den närmaste tiden. Hur mycket och hur länge är i nuläget omöjligt att bedöma. Vi gör det vi kan göra; förbereder oss för olika scenarier med nära kontakt med våra hyresgäster och löpande utvärdering av hur finansiering och transaktioner påverkas. När det är dags för affärer är vi redo och rustade för det.

Fler Nyheter från förstasidan

Kommun tvingas sälja nästan halva beståndet

Attraktivt område. Vd:n till FV: ”Det finns inget magiskt knep att ta till”.

Ännu ett försäkringsbolag slår samman kontor

Castellum förlorar hyresgäst som samlar regioverksamheten i en stad.

Så blir 3.500 kvm efter kasinot

Fastighetsägaren: ”Bara det bästa är bra nog”.

Hon får toppjobb i SBB-bolag

Rekryterar till nya satsningen.

Engwall lanserar Hybridge – busigt kreditfond

”Timingen är väldigt bra just nu”.

Skanska hyr ut 2.300 kvm

Höjer den ganska låga uthyrningsgraden. Sex nya kontrakt.

Myndighet bantar rejält

Minskar ytorna med över hälften när Nyfosa tappar stor hyresgäst.

Ny norsk rallyförare trycker plattan i botten i Sverige

Först kom Ivar Tollefsen … Nu utmanas han av en landsman när det gäller svenska fastigheter. FV berättar om alla affärer.

Kungsleden med stor uthyrning i norra Stockholm

Regionchefen: ”Nu ser vakansgraden rätt så angenäm ut.”

Hon får toppjobb av Arehult

Bakgrund på Hemfosa, Hemsö och Kungsleden.

Känd trio lanserar nytt bolag och siktar på 5 mdr

Gjort första förvärven. Läs om tillväxtmålet.

Myndighet förlänger i CBD

Går emot strömmen och stannar i Stockholm city. Kontrakt på hela 7.000 kvm. FV berättar om nya avtalet.

Bilder: 80% redan uthyrt i Wingårdhsritat kontorshus

Stor efterfrågan på moderna kontorslokaler i regionstaden.

AL i prestigeuthyrning till hajpade el-bilsföretaget

400 medarbetare flyttar in industrihistoriska lokaler.

Tillbaka till förstasidan