2014 ett stabilt år för Norrporten

Lundgren: ”Särskilt glädjande har återhämtningen i Köpenhamn varit”. Norrporten redovisar för verksamhetsåret 2014 ett stabilt resultat. Detta till följd av värdeökningen på fastighetsportföljen, förbättrat räntenetto och en mycket god uthyrningsgrad för året på 94,3 procent.

  • Hyresintäkterna uppgick till 1.860 mkr (1.861).
  • Driftsöverskottet uppgick till 1.235 mkr (1.261). I jämförbart bestånd minskade driftsöverskottet med -5 procent till följd av minskade hyresgarantier i den danska verksamheten. Överskottsgraden uppgick till 66,4 procent (67,8).
  • Förvaltningsresultat före resultat från statsterminer uppgick till 799 mkr (822).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 605 mkr (992). I förvaltningsresultatet ingår realiserade värdeförändringar av statsobligationsterminer (”statsterminer”) med -194 mkr (170).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 450 mkr (-238), vilket motsvarar en värdeökning på 1,8 procent (-1,0). Beståndets värde uppgick per periodens utgång till 26 129 mkr.
  • Resultat före skatt uppgick till 886 mkr (876).
  • Resultat efter skatt uppgick till 680 mkr (683), motsvarande 187,1 kr (187,8) per aktie.

2014 blev ett år som präglades av goda marknadsförutsättningar för fastigheter, med en stark hyresmarknad för kontor, sjunkande avkastningskrav och historiskt låga räntor.

– Vi har märkt av den positiva utvecklingen i våra marknader, med en god efterfrågan både regionalt och i storstäderna. Särskilt glädjande har återhämtningen i Köpenhamn varit, med flera och stora nya hyreskontrakt under året, säger Jörgen Lundgren, VD för Norrporten.

Verksamhetsmässigt blev 2014 ett stabilt år, med hyresintäkter och driftöverskott ungefär i nivå med året innan. Förvaltningsresultatet påverkades av att Norrporten under första halvåret helt avvecklade innehavet av statsterminer, för att fortsättningsvis arbeta med en mera ändamålsenlig räntestrategi. Bolagets belåningsgrad har minskats från 56,2 till 53,6 procent under året.

Fler Nyheter från förstasidan

Chocksänkning av räntan att vänta under 2024

Enligt prissättningen på räntemarknaden väntas en chocksänkning av styrräntan 2024 och Europeiska centralbanken väntas ta täten.

Joachim Kuylenstierna lämnar vd-jobbet

Efter granskning: Inga oegentligheter i Fastator. ”För bolagets bästa avgår jag.”

Vann budkamp om hett hotell – premiärköp i Sverige

Rekordstort intresse för fastighet i centrala Stockholm.

Niam slår till med miljardköp i centrala Stockholm

Förvärvar kontorsfastighet. Chockbesked för säljaren.

Nrep anställer sex nya medarbetare

Rekryterat från bland andra Vasakronan, Heimstaden och Unibail Rodamco Westfield.

Förvärvar mitt på Södermalm

Del av rekordaffär som skakade om branschen.

Bilder: Så blir projekt om hela 4 miljarder

Satsar i Stockholms stad. Planerar för 580 bostäder, kontor och hotell. Läs även om ambitionen för 27:e våningen!

Åhléns öppnar nytt i Stockholm – igen

2.500 kvm nytt varuhus. Blir andra öppningen under 2024.

Costco köper i skånskt handelsmecka

Förvärvar projekt om hela 17.000 kvm. Andra etableringen i Sverige.

Ny restaurang utmanar Gondolens vy

Svenska Brasserier fortsätter sin expansion på Södermalm.

Castellum hyr ut hela 4.500 kvm

Option på ett sjätte våningsplan. Fyller upp efter Länsstyrelsen.

Hon tar över som chef över 54 miljarder i city

Blir ansvarig för Vasakronans mest värdefulla bestånd.

Pictet flexar musklerna

Förvärvar ny logistik om nästan 20.000 kvm lokaler.

Tänkt SBB-affär till papperskorgen

Har gått i mål med åtta kommunaffärer, men lyckas inte överallt.

Tillbaka till förstasidan