Topplista

19 Ledande juristerna 2018/19

Årets redovisning av de största fastighetsjuristerna bjuder på många omkastningar och en ökad sammanlagd transaktionsvolym.

Fastigheter fortsätter att byta ägare i en allt stridare ström. För detta talar inte minst det faktum att hela 10 av de 15 juridiska rådgivare som förekom på listan förra året redovisar ökande transaktionsvolymer. Totalt innebär det att den sammanlagda redovisade volymen ökar med drygt 13 procent jämfört med förra året. Samtliga byråer i listans topptrio är utbytta jämfört med förra årets lista. Men det är också betydligt jämnare. Spannet som topp fem ryms inom har krympt till hälften jämfört fjolåret. Nya på listan är Cirio med Mikael Stabo, tidigare partner vid Lindahl, som ansvarig för fastighetsverksamheten. Real Advokatbyrå med 5,9 miljarder och Bird & Bird med 5,2 miljarder i redovisad hamnade i år närmast utanför listan medan Foyen samt White & Case avböjt att medverka.

Rankinglistan bygger liksom tidigare på summan av de underliggande fastighetsvärdena i de inom perioden avslutade transaktionerna samt eventuella finansieringsuppdrag som byråerna haft.

(Listan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 9/2019)

 

Advokatbyrå och ledande fastighetsjurist

1. Cederquist

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: 55,1 Föregående period: 45,4
Erika Åslund/ Louise Bjärgård Företrädde bland annat KPA Pensionsförsäkring vid förvärvet av fastigheten Pelaren 1 i Stockholm från Fabege samt SEB Trygg Liv vid försäljningen av Brädstapeln 13 till Europa Capital.

2. Törngren Magnell

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: 55,0 Föregående period: 25,3
S. Mahmoudi/ N. Bretz och J. Haneklint Biträdde Europa Capital vid förvärvet av Brädstapeln 13 (Trygg-Hansahuset) från SEB Trygg Liv.

3. Glimstedt

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: 50,6 Föregående period: 42,8
J. Litborn/ E.Borgblad/ A. Wennergren Företrädde Amasten vid köpet av Urbano från Ica-handlarna samt Fastator som tillsammans med Offentliga Hus ingått affärer om 1,3 miljarder

4. Vinge

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: 50,5 Föregående period: 58,3
A. Badur/ N. Winnberg Biträdde under året bland annat Allianz vid förvärvet av Skandias huvudkontor och Akelius vid försäljning av hyresrätter i Haninge till Victoria Park. Finansiering 15 miljarder.

5. Mannheimer Swartling

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: 50,3 Föregående period: 51,0
K. Wennström/ H. Börjesson Företrädde Castellum vid förvärv av utvecklingsfastigheter i och kring Säve flygplats.

6. Wistrand

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: 49,5 Föregående period: 45,5
F. Råsberg/ L. Gahnström Biträdde SBB i samband med förvärv av 14 samhällsfastigheter från Hemsö.

7. DLA Piper

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: 47,0 Föregående period: 43,5
G. Ström/ J. Råssjö Medverkade vid AxFast försäljning av två logistikanläggningar till ett Paretobolag.

8. Lindahl

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: 46,8 Föregående period: 41,4
J. Tollgerdt Biträdde Skånska Industrifastigheteri överlåtelse av nio fastigheter i Malmö till Nyfosa.

9. Setterwalls

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: 46,1 Föregående period: 15,9
Patric Olofsson/ Anders Heintze Biträdde Aberdeen vid förvärvet av tre bostadsfastigheter i Stockholm från JM.

10. Roschier

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: 44,0 Föregående period: 55,4
M. Hedén/ L. Hybbinette Företrädde Blackstone och Scius Partners vid förvärvet av Skjutsgossen 12 från AFA.

11. Linklaters

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: 42,0 Föregående period: 33,6
M. Lidman/ A. Eriksson Biträdde EQT vid förvärvet av en majoritetspost i Stendörren Fastigheter AB.

12. Wigge & Partners

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: 37,8 Föregående period: 38,3
P. Forslund/ D. Unger Biträdde Areim vid försäljningen av Brahelund 2 (Solna Port) till Fastpartner.

13. Morris Law

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: 25,5 Föregående period: deltog ej
N. Badur/ A. Dahrén Företrädde Domestica Holding IV AB vid deras förvärv av två bostadsprojekt från Slättö.

14. Kilpatrick Townsend

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: 19,0 Föregående period: 18,0
F. Ahlqvist/ H. Sundberg Biträdde Fastighets AB Regios förvärv av sju centralt belägna fastigheter i Jönköping.

15. Cirio Advokatbyrå

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: *17,2 Föregående period: NY
M. Stabo/ J. Hessius Medverkade vid Axas försäljning i Kista till Klövern. *Byrån grundades vid årsskiftet.

16. Gernandt & Danielsson

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: 15,9 Föregående period: 24,0
B. Johanson/ C. Jägenstedt Wikman Biträdde ICA-handlarnas Förbund i samband med dess försäljning av fastighetsbolaget Urbano och dess indirekt ägda fastighetsportfölj till Amasten.

17. AG Advokat

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: 13,5 Föregående period: deltog ej
J. Lindberg/ J. Gadd Biträdde Folksam i bytesaffär med Atrium Ljungberg, inklusive KF-huset och Katarinahissen.

18. Hamilton

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: 12,0 Föregående period: 7,7
C. Andersson/ N. Hansen Företrädde PBB i samband med dess refinansiering av Agora under andra kvartalet 2019.

19. Maqs

Trans. vol. 1 jul 18-30 jun 19: 11,0 Föregående period: deltog ej
J. Svantesson/ M. Bengtsson Biträdde Serneke vid försäljning av Säve flygplats till Castellum

 


Erika Åslund, Cederquist ”Under det gångna året har vi befunnit oss i en stark och positiv marknad där vi har haft många intressanta uppdrag inklusive flera försäljningar från institutioner. Parallellt har vi på en mer byråövergripande nivå fortsatt vår interna utvecklingsresa för att vara väl positionerade och rustade framöver och för att ständigt ligga i framkant.”

Fler Nyheter från förstasidan

Tillbaka till förstasidan