175 procent bättre för Besqab

Marknaden är fortsatt riktigt seg för utvecklare av bostadsrättslägenheter, speciellt för aktörer verksamma i Stockholms- och Uppsalaområdet. Besqab är inget undantag. Bolaget redovisar dock 175 procent fler sålda lägenheter under andra kvartalet jämfört med första.

Procentsiffran blir dock hög eftersom antalet sålda bostadsrätter under första kvartalet var rejält låg, endast 20 stycken. Under andra kvartalet sålde Besqab 55 stycken. Även om det är en tydlig ökning jämfört med första kvartalet så är det ändå nästan en halvering (101) jämfört med andra kvartalet 2017 (när marknaden fortfarande fungerade som ”vanligt”.

För första halvåret sålde Besqab alltså totalt 75 bostäder, vilket kan jämföras med totalt 206 under motsvarande period 2017. Ett rejält tapp.

Anette Frumerie, vd, kommenterar:

”Bostadsmarknaden var fortsatt avvaktande under perioden även om vi upplevde en något stabilare marknad under andra kvartalet. Vi har haft god marknadskontakt i säljstartade projekt och har kunnat produktionsstarta som planerat. Besqab är väl rustat med en stark balansräkning och en bra byggrättsportfölj. Vi står fast vid vår strategi att erbjuda trygga bostadsköp med bostäder som kunderna efterfrågar.”

Besqabs siffror för första halvåret:

  •  Enligt segmentsredovisningen) uppgick periodens intäkter till 663,8 Mkr (772,9) och rörelseresultatet till 66,3 Mkr (125,1)
  •  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 770,0 Mkr (856,1) och rörelseresultatet till 109,9 Mkr (135,3)
  •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 89,1 Mkr (112,8), motsvarande 5,79 kr per aktie (7,32)
  •  Eget kapital uppgick per den 30 juni till 1 278,2 Mkr (1 084,3) motsvarande 83,22 kr per aktie (70,46)
  •  Likvida medel var vid periodens utgång 473,3 Mkr (354,4)
  •  Antal sålda bostäder var för perioden 75 (206) och antal produktionsstartade 147 (256)

Fler Nyheter från förstasidan

Ännu en bostadsbyggare i rekonstruktion

Obligationsinnehavare erbjuds ta över flera projektfastigheter som del i rekonstruktionen.

Nu gör Sagax första köpen på sin nya marknad i Europa

Börsens mest internationella fastighetsbolag, av de stora bolagen, gör som utlovat nu sina första investeringar på en ny marknad.

Serneke förhandlar om stor försäljning

För exklusiva förhandlingar avseende Karltornet med internationella aktör.

Svarta månader för byggare

Handlar ofta om försyndelser som gjorts för flera år sedan.

McDonalds stängt hela 15 centrala restauranger

Lämnar ytterligare ett läge som länge ansetts som ett av de bästa.

Topplista

Topplista: 23 kommunerna som ökat mest

I den här listan vidgar vi vyerna och redovisar de kommuner vars befolkning vuxit snabbast de senaste 50 åren.

NP3:s nya drag: Vill köpa i Västerås, Örebro och Karlstad

Andreas Nelvig resonerar kring nya orter söderut, men det kan redan ha blivit för dyrt.

Skanska fyller upp chefspost efter tappet till konkurrenten NCC

Efterträder kollega som värvats till konkurrenten NCC.

Gamla Arkitekturskolan såld

Akademiska Hus har funnit köpare åt det som ibland har kallats ”Stockholms fulaste hus”, och säljer även annan fastighet till samma köpare.

AL säljer ”dolda” bostäder för över miljarden

Avyttrar bestånd med 417 hyreslägenheter i Stockholm. Gör en riktigt bra affär, men har kvar ”problemfastighet” i närområdet.

Skoglund ser tydlig förbättring för JM i Stockholm

Ökad försäljning under andra kvartalet. Vd:n blickar in i framtiden på marknaden som fått rejält med stryk under två år.

Mest lästa första halvåret – har du koll på vad som hänt?

Fortsatt superstark utveckling för sajten. Se vilka nyheter som lästes allra mest under första halvåret.

Humana säljer 37 fastigheter

Stor affär med samhällsfastigheter. Affär för nästan en halv miljard kronor.

Jätten nu nära 150 miljarder – ökar nyuthyrning med 76%

Avgående vd Fredrik Wirdenius berättar om hur Vasakronan mår och lägger extra krut på uthyrningsläget.

Tillbaka till förstasidan