175 procent bättre för Besqab

Marknaden är fortsatt riktigt seg för utvecklare av bostadsrättslägenheter, speciellt för aktörer verksamma i Stockholms- och Uppsalaområdet. Besqab är inget undantag. Bolaget redovisar dock 175 procent fler sålda lägenheter under andra kvartalet jämfört med första.

Procentsiffran blir dock hög eftersom antalet sålda bostadsrätter under första kvartalet var rejält låg, endast 20 stycken. Under andra kvartalet sålde Besqab 55 stycken. Även om det är en tydlig ökning jämfört med första kvartalet så är det ändå nästan en halvering (101) jämfört med andra kvartalet 2017 (när marknaden fortfarande fungerade som ”vanligt”.

För första halvåret sålde Besqab alltså totalt 75 bostäder, vilket kan jämföras med totalt 206 under motsvarande period 2017. Ett rejält tapp.

Anette Frumerie, vd, kommenterar:

”Bostadsmarknaden var fortsatt avvaktande under perioden även om vi upplevde en något stabilare marknad under andra kvartalet. Vi har haft god marknadskontakt i säljstartade projekt och har kunnat produktionsstarta som planerat. Besqab är väl rustat med en stark balansräkning och en bra byggrättsportfölj. Vi står fast vid vår strategi att erbjuda trygga bostadsköp med bostäder som kunderna efterfrågar.”

Besqabs siffror för första halvåret:

  •  Enligt segmentsredovisningen) uppgick periodens intäkter till 663,8 Mkr (772,9) och rörelseresultatet till 66,3 Mkr (125,1)
  •  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 770,0 Mkr (856,1) och rörelseresultatet till 109,9 Mkr (135,3)
  •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 89,1 Mkr (112,8), motsvarande 5,79 kr per aktie (7,32)
  •  Eget kapital uppgick per den 30 juni till 1 278,2 Mkr (1 084,3) motsvarande 83,22 kr per aktie (70,46)
  •  Likvida medel var vid periodens utgång 473,3 Mkr (354,4)
  •  Antal sålda bostäder var för perioden 75 (206) och antal produktionsstartade 147 (256)

Fler Nyheter från förstasidan

Redaktionens 10 heta tips för sommarläsning

Omskakande nyheter, rejäla fiaskon och underbara lösningar. FV:s redaktion lyfter här fram 10 läsvärda artiklar från första halvåret.

SBB utvecklar nytt polishus i Örnsköldsvik

Har sedan tidigare myndigheten som hyresgäst i annan fastighet i staden.

Miljardaffär framflyttad

Affären kommunicerades före årsskiftet men tillträdet i april blev inte av.

Lidl lämnar Fastpartner – klart med ny hyresgäst

En annan aktör med norrortsfokus ser möjligheter i förortscentrumet.

Corem utökar i Jönköping

Förvärvar två moderna lager- och logistikanläggningar för 140 mkr.

NP3 i affärer för 203 miljoner

Fortsätter att utsöka sitt bestånd i Karlstad.

Internationell aktör redo sälja enda innehavet i Sverige

Gruppen är stor internationellt inom bland annat studentbostäder.

Spännande nyrekryteringar hos Alecta

Nya chefer för att fortsätta bygga på det svenska beståndet.

Tar matglad era slut med pandemin?

År 2012 sänkte Fredrik Reinfeldts alliansregering restaurangmomsen på serverad mat. Under de kommande tre åren följde en mycket hög omsättningsutveckling …

EQT siktar på ännu mer logistikfastigheter

Gjorde en rivstart förra sommaren och har fortsatt öka snabbt på utvalda orter

Magnolia säljer Borlängeprojekt till SBB

Långa hyresavtal tecknade för projektet som ska står klart 2022.

Brottsmisstänkt lämnar Balder direkt

Framhåller flera anledningar. Har kommit överens med Erik Selin.

Arctic köper av Magnolia

Här skulle kineserna dominerat… Men nu blir det något annat.

Huggsexa efter nya villkor

FV pekar ut favorit. 10.000–12.000 kvm på spel – besked inom kort.

Tillbaka till förstasidan