D. Carnegie köper helt bolag som säljer med kanonvist

Efter nära fem års innehav säljer Byggmästare A J Ahlström Holding sitt bolag Mitt Alby med nära 1.300 lägenheter i Botkyrka. Priset är nu mer än dubblat.

Annons

D. Carnegie & Co AB har ingått avtal med Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB om förvärv av 1.274 lägenheter i Stockholm för 1.673 miljoner (15.900 kr/kvm) före avdrag för latent skatt om ungefär 80 miljoner kr. Förvärvet sker genom en bolagsaffär där D.Carnegie köper bolaget Mitt Alby.

Dessutom finnsen villkorad tilläggskomponent till köpeskillingen för det fall en planerad och påbörjad bostadsrättsombildning bestående av 124 bostadslägenheter genomförs senast den 31 december, 2018. Då utgår en andel av förväntad vinst från den bostadsrättsombildningen och den ska erläggas kontant.

Fastighetsbeståndet består av flera byggnader belägna nära varandra. Det årliga hyresvärdet uppgick 2017 till 103 miljoner kr. Fastigheterna har en uppskattad renoveringsgrad om 5 procent.

När Botkyrkabyggen sålde in fastigheterna till Mitt Alby under 2013 så gjordes det till ett fastighetsvärde om 705 miljoner, läs mer här.

Transaktionen är strukturerad som en aktieöverlåtelse. Fastighetsportföljens uthyrbara yta uppgår till 105.000 kvm. De möjliga byggrätter som ingår i förvärvet bedöms utgöra en betydande uppsida. Fastigheterna är belägna på Albyberget, Alby, Botkyrka kommun i Stockholm och ligger i närheten av andra fastigheter ägda av D. Carnegie.

Transaktionen kommer kombineras med en nyemission till säljaren vilket resulterar i en kombination av kontant vederlag (92 procent av köpeskillingen) och vederlag i form av aktier (8 procent av köpeskillingen). Tillträde beräknas ske under andra kvartalet 2018.

Köpeskillingen på 1.593 miljoner kr kommer att bestå av kontant vederlag uppgående till 1.468 miljoner och vederlag i form av aktier till ett värde av 125 miljoner, med ett åtagande av säljaren att inte vidareförsälja aktierna inom en period av 6 månader från erhållandet.

Nyemissionen genomförs till följd av en begäran från Byggmästare Ahlström om att bli aktieägare i D. Carnegie. Byggmästare Ahlström kommer att teckna 1.016.000 B-aktier i D. Carnegie, motsvarande 1,1 procent av aktierna och 0,9 procent av rösterna i D. Carnegie (efter genomförd företrädesemissionen i D. Carnegie).

Carnegie och Byggmästare Ahlström avser att tillsammans grunda Stiftelsen Mitt Alby, med ett initialt kapitaltillskott om 10 miljoner. Syftet med Stiftelsen är att stötta ambitiösa personer, organisationer och företag i Botkyrka på olika sätt, inklusive finansiellt. Gerda E. Larsson, Byggmästare Ahlströms första Chief Social Officer, föreslås bli ordförande för Stiftelsen. Mikael Ahlström och Svein Erik Lilleland kommer även att vara ledamöter av Stiftelsens styrelse.

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan