110-miljarders Balder står rejält starkt

Börsjätten Balders resultat för första halvåret:

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 485 Mkr (1 296), vilket motsvarar en ökning per aktie med 24 % till 8,25 kr (6,65)

Hyresintäkterna uppgick till 3 217 Mkr (2 882)
Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 869 Mkr (3 700) motsvarande 21,49 kr per aktie (20,00)

Långsiktigt substansvärde uppgick till 246,51 kr per aktie (215,59) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 199,14 kr per aktie (174,21)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 763 Mkr (1 508). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 15 % och uppgick till 1 485 Mkr (1 296), vilket motsvarar en ökning per aktie med 24 % till 8,25 kr (6,65). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 311 Mkr (265).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 355 Mkr (3 966). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 869 Mkr (3 700), motsvarande 21,49 kr per aktie (20,00). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 3 003 Mkr (2 709), värdeförändringar avseende räntederivat med -57 Mkr (132) samt resultat från andelar i intressebolag om 406 Mkr (561).

Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2018 ett värde om 109,7 Mdkr (89,0).

Vd och storägaren Erik Selin kommenterar det andra kvartalet:

Förvaltningsresultatet per aktie ökade för andra kvartalet med 30 % till 4,46 kr (3,42) och för första halvåret blev ökningen 24 % till 8,25 kr (6,65).

Aktuell intjäningsförmåga uppgår till 17,97 kr (14,47), en ökning med 24 %. Substansvärdet och aktiekursen är 14-15% högre än vid samma tidpunkt föregående år, sålunda är aktiekursen värderingsmässigt oförändrad rela- tivt substansvärdet men lägre relativt intjäningen.

Investeringar

”Första halvårets investeringar uppgår till 5,7 Mdkr, bland investeringarna kan nämnas vår första affär i Tyskland där vi i samarbete med Ligula köpt 7 hotell. Det känns tryggt för oss att på en ny marknad göra affärer ihop med en av våra bästa och skickligaste kunder. Under Q2 har vi också avtalat om att i samarbete med Folkets Hus och Nordic Choice bygga ett hotell på Järntorget i Göteborg (Hotell Draken).”

”Till Balders långsiktiga satsning på stads- och projektut- veckling kan vi nu lägga till ytterligare ett stort och viktigt åtagande genom vårt avtal med Upplands Väsby kommun. Vi ska gemensamt utveckla Väsby Entré och ser fram emot ett samarbete som sträcker sig långt in i framtiden. Jag är imponerad av Upplands Väsbys vänliga och professionella bemötande.”

”Vi har hittills gjort bedömningen att den bästa totalavkast- ningen för Balders aktieägare uppnås genom återinveste- ring av genererade resultat. Målsättningen är även fram- gent densamma och jag är optimistisk när det gäller möjligheten över tid att kunna fortsätta hitta investeringar med rimligt bra avkastning.”

Fler Nyheter från förstasidan

Ännu en bostadsbyggare i rekonstruktion

Obligationsinnehavare erbjuds ta över flera projektfastigheter som del i rekonstruktionen.

Nu gör Sagax första köpen på sin nya marknad i Europa

Börsens mest internationella fastighetsbolag, av de stora bolagen, gör som utlovat nu sina första investeringar på en ny marknad.

Serneke förhandlar om stor försäljning

För exklusiva förhandlingar avseende Karltornet med internationella aktör.

Svarta månader för byggare

Handlar ofta om försyndelser som gjorts för flera år sedan.

McDonalds stängt hela 15 centrala restauranger

Lämnar ytterligare ett läge som länge ansetts som ett av de bästa.

Topplista

Topplista: 23 kommunerna som ökat mest

I den här listan vidgar vi vyerna och redovisar de kommuner vars befolkning vuxit snabbast de senaste 50 åren.

NP3:s nya drag: Vill köpa i Västerås, Örebro och Karlstad

Andreas Nelvig resonerar kring nya orter söderut, men det kan redan ha blivit för dyrt.

Skanska fyller upp chefspost efter tappet till konkurrenten NCC

Efterträder kollega som värvats till konkurrenten NCC.

Gamla Arkitekturskolan såld

Akademiska Hus har funnit köpare åt det som ibland har kallats ”Stockholms fulaste hus”, och säljer även annan fastighet till samma köpare.

AL säljer ”dolda” bostäder för över miljarden

Avyttrar bestånd med 417 hyreslägenheter i Stockholm. Gör en riktigt bra affär, men har kvar ”problemfastighet” i närområdet.

Skoglund ser tydlig förbättring för JM i Stockholm

Ökad försäljning under andra kvartalet. Vd:n blickar in i framtiden på marknaden som fått rejält med stryk under två år.

Mest lästa första halvåret – har du koll på vad som hänt?

Fortsatt superstark utveckling för sajten. Se vilka nyheter som lästes allra mest under första halvåret.

Humana säljer 37 fastigheter

Stor affär med samhällsfastigheter. Affär för nästan en halv miljard kronor.

Jätten nu nära 150 miljarder – ökar nyuthyrning med 76%

Avgående vd Fredrik Wirdenius berättar om hur Vasakronan mår och lägger extra krut på uthyrningsläget.

Tillbaka till förstasidan