110-miljarders Balder står rejält starkt

Börsjätten Balders resultat för första halvåret:

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 485 Mkr (1 296), vilket motsvarar en ökning per aktie med 24 % till 8,25 kr (6,65)

Hyresintäkterna uppgick till 3 217 Mkr (2 882)
Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 869 Mkr (3 700) motsvarande 21,49 kr per aktie (20,00)

Långsiktigt substansvärde uppgick till 246,51 kr per aktie (215,59) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 199,14 kr per aktie (174,21)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 763 Mkr (1 508). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 15 % och uppgick till 1 485 Mkr (1 296), vilket motsvarar en ökning per aktie med 24 % till 8,25 kr (6,65). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 311 Mkr (265).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 355 Mkr (3 966). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 869 Mkr (3 700), motsvarande 21,49 kr per aktie (20,00). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 3 003 Mkr (2 709), värdeförändringar avseende räntederivat med -57 Mkr (132) samt resultat från andelar i intressebolag om 406 Mkr (561).

Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2018 ett värde om 109,7 Mdkr (89,0).

Vd och storägaren Erik Selin kommenterar det andra kvartalet:

Förvaltningsresultatet per aktie ökade för andra kvartalet med 30 % till 4,46 kr (3,42) och för första halvåret blev ökningen 24 % till 8,25 kr (6,65).

Aktuell intjäningsförmåga uppgår till 17,97 kr (14,47), en ökning med 24 %. Substansvärdet och aktiekursen är 14-15% högre än vid samma tidpunkt föregående år, sålunda är aktiekursen värderingsmässigt oförändrad rela- tivt substansvärdet men lägre relativt intjäningen.

Investeringar

”Första halvårets investeringar uppgår till 5,7 Mdkr, bland investeringarna kan nämnas vår första affär i Tyskland där vi i samarbete med Ligula köpt 7 hotell. Det känns tryggt för oss att på en ny marknad göra affärer ihop med en av våra bästa och skickligaste kunder. Under Q2 har vi också avtalat om att i samarbete med Folkets Hus och Nordic Choice bygga ett hotell på Järntorget i Göteborg (Hotell Draken).”

”Till Balders långsiktiga satsning på stads- och projektut- veckling kan vi nu lägga till ytterligare ett stort och viktigt åtagande genom vårt avtal med Upplands Väsby kommun. Vi ska gemensamt utveckla Väsby Entré och ser fram emot ett samarbete som sträcker sig långt in i framtiden. Jag är imponerad av Upplands Väsbys vänliga och professionella bemötande.”

”Vi har hittills gjort bedömningen att den bästa totalavkast- ningen för Balders aktieägare uppnås genom återinveste- ring av genererade resultat. Målsättningen är även fram- gent densamma och jag är optimistisk när det gäller möjligheten över tid att kunna fortsätta hitta investeringar med rimligt bra avkastning.”

Fler Nyheter från förstasidan

Stordalen köper i svenskt turistparadis

Gör fastighetsköp utanför Norden.

Här är NCC:s nya kontorssatsning

Redo för ny investering i Stockholm.

Arenabeslut i Göteborg skjuts upp – igen

Beslut kan fattas första januari 2020.

Värdet på säljaktuella Vällingby Centrum

Prioriterat att kontraktera rådgivningsbolag.

Lista: 36 nya i Gallerian – men tuffa utmaningar återstår

Flera butikslokaler på andra våningsplanet ännu tomma – mitt i Stockholm.

Fastighetsjuridik

Momsfrågan spökar kring coworking

Experter på Svalner går igenom riskerna.

Här är fastigheten som är värd nästan 10 miljarder

FV berättar om landets dyraste fastighet. Ökat i värde 115 procent på nio år.

Köper vårdfastigheter i Finland och kontor i Sverige

”Förvärvet innebär ett viktigt steg in i segmentet för äldreboenden i Finland”.

Första hyresgästen klar för jätteprojektet Varvsstaden

Välkänd arkitektfirma gör den första kontorsförhyrningen.

Två nya ägare ansluter till Lansa – vill dubbla till 7 miljarder

Vd Claes Malmkvist berättar om de framtida utmaningarna för det unga bolaget.

Här är norska krogkedjans expansionsplaner i Sverige

Familjeföretaget skyndar långsamt.

Storägare stöder jätteköpet av Hemfosa

Kämpar för att få igenom köpet av 40-miljardersbolaget.

”Etiska hackare” hyr 2.000 kvm – flyttar inom CBD

Lämnar Kungsgatan för att flytta till större lokaler nära Sergels torg.

Rutger Arnhult tar över stort projekt efter Björn Ulvaeus

Vill utöka projektet till 70.000 kvm. Planerar för bland annat 1.000 mindre bostäder.

Tillbaka till förstasidan