Försämrat resultat för Akademiska Hus

Akademiska Hus har presenterat sina siffror för 2015:

  • Hyresintäkterna uppgick till 5.505 mkr (5.495).
  • Driftöverskottet uppgick till 3.703 mkr (3.717). Driftkostnaderna har minskat medan kostnader för underhåll och fastighetsadministration ökat något.
  • Resultatpåverkande värdeförändringar i fastigheter uppgick netto till 2.655 mkr (3.529), varav sänkta direktavkastningskrav och kalkylräntor står för 1.245 mkr (3.070).
  • Resultatet före skatt uppgick till 6.141 mkr (6.261) och årets resultat blev 4.780 mkr (5.215). Minskningen är främst hänförlig till lägre positiva värdeförändringar i fastigheter men vägs delvis upp av ett betydligt bättre finansnetto.
  • Finansnettot uppgick till –182 mkr (–939). I finansnettot ingår värdeförändringar i finansiella derivatinstrument med 165 mkr (–548), varav 297 mkr (–383) är orealiserade.
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader samt förvärv uppgick till 2.499 mkr (3.004).
  • Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) uppgick till 6,3 procent (6,9) för året. Nedgången förklaras av ökat fastighetsvärde medan driftöverskottet i stort sett är oförändrat.
  • Avkastning på operativt kapital uppgick till 6,9 procent (7,3).

VD för Akademiska Hus Kerstin Lindberg Göransson kommenterar:

– Vårt finansiella resultat under 2015 har gynnats av att intresset för vårt fastighetssegment, samhällsfastigheter, är större än någonsin och att det råder en stark utveckling på fastighetsmarknaden. Under året har vi också ökat vår interna effektivitet, vässat processer och genomfört stora energibesparingar.

Fastighetsvärlden Idag 2016-02-12

 

 

 

 

Fler Nyheter från förstasidan

Kommun tvingas sälja nästan halva beståndet

Attraktivt område. Vd:n till FV: ”Det finns inget magiskt knep att ta till”.

Ännu ett försäkringsbolag slår samman kontor

Castellum förlorar hyresgäst som samlar regioverksamheten i en stad.

Så blir 3.500 kvm efter kasinot

Fastighetsägaren: ”Bara det bästa är bra nog”.

Hon får toppjobb i SBB-bolag

Rekryterar till nya satsningen.

Engwall lanserar Hybridge – busigt kreditfond

”Timingen är väldigt bra just nu”.

Skanska hyr ut 2.300 kvm

Höjer den ganska låga uthyrningsgraden. Sex nya kontrakt.

Myndighet bantar rejält

Minskar ytorna med över hälften när Nyfosa tappar stor hyresgäst.

Ny norsk rallyförare trycker plattan i botten i Sverige

Först kom Ivar Tollefsen … Nu utmanas han av en landsman när det gäller svenska fastigheter. FV berättar om alla affärer.

Kungsleden med stor uthyrning i norra Stockholm

Regionchefen: ”Nu ser vakansgraden rätt så angenäm ut.”

Hon får toppjobb av Arehult

Bakgrund på Hemfosa, Hemsö och Kungsleden.

Känd trio lanserar nytt bolag och siktar på 5 mdr

Gjort första förvärven. Läs om tillväxtmålet.

Myndighet förlänger i CBD

Går emot strömmen och stannar i Stockholm city. Kontrakt på hela 7.000 kvm. FV berättar om nya avtalet.

Bilder: 80% redan uthyrt i Wingårdhsritat kontorshus

Stor efterfrågan på moderna kontorslokaler i regionstaden.

AL i prestigeuthyrning till hajpade el-bilsföretaget

400 medarbetare flyttar in industrihistoriska lokaler.

Tillbaka till förstasidan