Försämrat resultat för Akademiska Hus

Annons

Akademiska Hus har presenterat sina siffror för 2015:

  • Hyresintäkterna uppgick till 5.505 mkr (5.495).
  • Driftöverskottet uppgick till 3.703 mkr (3.717). Driftkostnaderna har minskat medan kostnader för underhåll och fastighetsadministration ökat något.
  • Resultatpåverkande värdeförändringar i fastigheter uppgick netto till 2.655 mkr (3.529), varav sänkta direktavkastningskrav och kalkylräntor står för 1.245 mkr (3.070).
  • Resultatet före skatt uppgick till 6.141 mkr (6.261) och årets resultat blev 4.780 mkr (5.215). Minskningen är främst hänförlig till lägre positiva värdeförändringar i fastigheter men vägs delvis upp av ett betydligt bättre finansnetto.
  • Finansnettot uppgick till –182 mkr (–939). I finansnettot ingår värdeförändringar i finansiella derivatinstrument med 165 mkr (–548), varav 297 mkr (–383) är orealiserade.
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader samt förvärv uppgick till 2.499 mkr (3.004).
  • Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) uppgick till 6,3 procent (6,9) för året. Nedgången förklaras av ökat fastighetsvärde medan driftöverskottet i stort sett är oförändrat.
  • Avkastning på operativt kapital uppgick till 6,9 procent (7,3).

VD för Akademiska Hus Kerstin Lindberg Göransson kommenterar:

– Vårt finansiella resultat under 2015 har gynnats av att intresset för vårt fastighetssegment, samhällsfastigheter, är större än någonsin och att det råder en stark utveckling på fastighetsmarknaden. Under året har vi också ökat vår interna effektivitet, vässat processer och genomfört stora energibesparingar.

Fastighetsvärlden Idag 2016-02-12

 

 

 

 

Fler Nyheter från förstasidan

Ännu en stor enhet inom coworking lägger ner

Förhyrning på 4.000 kvm inom tullarna i Stockholm. Samma fastighetsägare drabbas igen – totalt 20.000 kvm.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Ny vd för Poseidon

Bolaget äger totalt cirka 28.500 lägenheter

Företagsparken säljer till Cibus

Fredrixon: ”Vi är återigen aktiva på förvärvssidan”.

Hit ska JM flytta sitt HK

Efter den lyckade miljardförsäljningen. Nu ska JM utveckla en ny kontorsfastighet om hela 30.000 kvm. FV berättar om köpeskillingen.

Politiker ger grönt ljus för ombyggt NK-hus

”Man är väldigt trötta på den här DDR-inspirerade bunkern som står där idag”.

Stressat Skellefteå köper från pressat SBB

”Vi försöker hela tiden hitta vägar att öka bostadsproduktionen”.

Corem tecknar tre på Manhattan – når 60%

Arnhult: ”Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York”.

Tillbaka till förstasidan