10 snabba frågor till minister Attefall

… till Stefan Attefall, Kd, som är nyutsedd  civil- och bostadsminister. I samband med att han utsågs genomförde Fastighetsvärlden en intervju som vi nu även publicerar här. Attefall kommer, utöver byggnads- och bostadsfrågor ansvara för Länsstyrelsernas arbete, statlig förvaltning, frågor som rör offentlig upphandling samt för frågor som  rör statens stöd till trossamfund.

Fastighetsvärlden: Vad ska du göra för att få fart på bostadsbyggandet?

Attefall: – Jag tror att man måste se till att skapa de långsiktiga stabila förutsättningarna, inte satsa på kortsiktiga förutsättningar som
politikerna tidigare ofta stått för när det gäller tillfälliga stöd och olika förändringar.

Alltså inga subventioner att vänta under mandatperioden?

– Nej, jag tror inte på kortsiktiga lösningar.

Vad är fördelarna med att bostadsfrågorna framöver ligger under Socialdepartementets ansvar?

– Det är nog mer en tekniskt orsak. Det man gjort är att man tagit ett helhetsgrepp när det gäller bostadsfrågorna genom att till exempel
stadsplanering och PBL-frågor numera ligger på mitt bord efter at tidigare tillhört miljödepartementet. Jag ser en fördel i att frågorna ligger under
samma hatt.

Det kommer fortfarande att finnas bostadsfrågor inom andra departement. Finns det ytterligare koncentreringar som går att genomföra?

– När det gäller bostadspolitiken finns framöver inget kvar vid miljödepartementet. Det som återstår är till exempel skattefrågorna som
troligen alltid kommer att ligga hos finansdepartementet och en del fastighetsjuridiska frågor som ligger kvar hos justitiedepartementet. Det är
nog svårt att göra ytterligare förändringar och som jag förstår det fungerar samarbetet väl.

Finns det andra fördelar med att bostadsfrågorna hamnar under socialdepartementet?

– Det finns även en del sociala aspekter kopplade till bostadsförsörjning. Fördelen att ha det under samma hatt gör att vi kan se frågan
ur olika håll. Jag har redan kopplingar mellan planprocesser, PBL och ambitionen att få öka bostadsbyggandet.

Flera miljonprogramsområden är illa ute. En del ägarna som är på fallrepet får inte ihop kalkylen för att renovera. Vilket är ditt råd?

– Jag tror att det nya hyressättningssystemet är en viktig pusselbit när det gäller att skapa bättre förutsättningar för hyresrätter. Det
skapar möjligheter för att förädla och ha en mer diversifierad hyressättning. Vi får se vad som händer när systemet börjar verka.

Vilket är ditt knep för att få fart på ägarlägenheterna?

– Det gäller att sprida information och kunskap.  Dels gå vidare med steg två i regelverket som handlar om möjligheten att ombilda delar av ett
hyresgästbestånd till ägarlägenheter, att man alltså kan ombilda i redan befintliga hyreshus utan att gå via ombildningsmodellen som berör hela huset.

I regeringsdeklarationen talade statsminister Reinfeldt om möjligheten för andrahandsuthyrning av privatbostad. Blir hyressättningen fri?

– Vi ska utöka den skattefria delen och det handlar om att effektivare utnyttja befintligt bestånd. Men nej, det kommer inte gå att ta ut
oskäliga hyror.

Finns det en risk att fokus går förlorat när bostadsfrågor och till exempel trosfrågor blandas?

– Min portfölj är smalare än tidigare ministers så det finns goda förutsättningar för ytterligare fokus på bostadsfrågor. Men det finns
flera samordningsfördelar som till exempel bostadsfrågan och integrationsarbetet som har kopplingar till tros- och kulturella frågor.

Din företrädare Mats Odell var, när han tillträdde,  aktiv fastighetsägare och prenumerant av Fastighetsvärlden. Hur ”nära” fastighetsbranschen är du?

– Jag har en villa, det är allt. Men jag har haft fastighetsägare i släkten, men det är avvecklat. Min svärfar Stig Hjorth ägde fem-sex hyresfastigheter i Tenhult. Så jag har sett branschen ur den lilla fastighetsägarens synvinkel och dessutom har jag suttit i kommunala
Familjebostäder Stockholms styrelse i fyra år.

Fler Nyheter från förstasidan

Utses till ny region-vd för Castellum Väst

Efterträder Mariette Hilmersson.

Brunswick hyr 1.600 kvm av Humlegården

Lämnar The View. Tar över lokaler efter Stockholms Handelskammare.

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

Tillbaka till förstasidan