10.000 nya medarbetare behöver rekryteras

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har genomfört en undersökning bland medlemsföretagen om rekryteringsbehovet på fem års sikt. Sammanfattningen presenteras nu i en rapport som visar ett fortsatt stort rekryteringsbehov på ca 10.000 nya medarbetare de kommande fem åren.

Undersökningen visar på rekryteringsbehovet i landets samtliga län samt en samlad nationell bild för yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör och byggprojektledare.

I antal räknat är behovet störst för yrkesrollerna fastighetsskötare och fastighetstekniker.

Nästan 60 procent av respondenterna anger att nya rekryteringar kommer främst från andra företag i branschen följt av rekrytering från högskola/universitet och yrkeshögskola. Respondenterna upplever att det har varit svårast att rekrytera rätt kompetens inom yrkesrollerna fastighetsingenjörer och byggprojektledare. En följd av detta har blivit att lönerna har behövt höjas för att anställa rätt person eller att kompetenskraven har sänkts för att personer ska kunna anställas.

Kompetenser som företagen bedömer kommer att bli brist på är avancerad styr- och reglerteknik/automation, energieffektivisering och digital teknik. Även social kompetens, kundbemötande och kompetens inom hållbarhetsfrågor kommer högt på listan.

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan