10.000 nya medarbetare behöver rekryteras

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har genomfört en undersökning bland medlemsföretagen om rekryteringsbehovet på fem års sikt. Sammanfattningen presenteras nu i en rapport som visar ett fortsatt stort rekryteringsbehov på ca 10.000 nya medarbetare de kommande fem åren.

Undersökningen visar på rekryteringsbehovet i landets samtliga län samt en samlad nationell bild för yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör och byggprojektledare.

I antal räknat är behovet störst för yrkesrollerna fastighetsskötare och fastighetstekniker.

Nästan 60 procent av respondenterna anger att nya rekryteringar kommer främst från andra företag i branschen följt av rekrytering från högskola/universitet och yrkeshögskola. Respondenterna upplever att det har varit svårast att rekrytera rätt kompetens inom yrkesrollerna fastighetsingenjörer och byggprojektledare. En följd av detta har blivit att lönerna har behövt höjas för att anställa rätt person eller att kompetenskraven har sänkts för att personer ska kunna anställas.

Kompetenser som företagen bedömer kommer att bli brist på är avancerad styr- och reglerteknik/automation, energieffektivisering och digital teknik. Även social kompetens, kundbemötande och kompetens inom hållbarhetsfrågor kommer högt på listan.

Fler Nyheter från förstasidan

Här är bolagen som kan vinna Hugin & Munin 2019

Fastighetsvärldens redaktion har synat 35 bolags informationsarbete.

Hyr ut 3.350 kvm och startar centralt kontorsbygge

Nytt kontorshus uppförs på Skeppsbron.

Pausar bostadsbygge – måste få ner kostnaderna

Byggjätten behöver kapa kostnader för projektet i södra Stockholm.

Konsultbolaget värvar från konkurrent

Utökar teamet med två nya efter ökad efterfrågan.

Skanska säljer för 1,4 miljarder

Huvudkontor för europeisk myndighet i Helsingfors byter ägare.

Storsatsar på mikrobostäder

JV:t planerar att bygga 5.000 yteffektiva lägenheter de närmsta åren.

Serneke och Sandell två av årets sommarpratare

Till FV: ”Nu jäklar ska jag berätta!” Två datum att lägga in i almanackan.

Redo att köpa för 10 miljarder

Säkrar 3,6 miljarder kronor i första stängningen av nya fonden.

Skanska säljer juvel

Nyutvecklad central kontorsfastighet får ny ägare. Priset: Hela 65.000 kr/kvm.

Kritiken mot fastighetsägare växer: "Vi är förundrade"

Kedjan uppmanar fastighetsägare att reflektera över marknadssituationen.

Genova köper för 650 mkr

Sju fastigheter belägna i Stockholm, Uppsala och Norrtälje.

UKÄ och Fazer hyr 3.200 kvm i Skanskas Sthlm 04

Se flera bilder på Skanskas nya kontorshus som byggs lite i det dolda bredvid det nya landmärket.

Wework och fastighetsägare delar på intäkter

Jätten intar även Norge. Har där valt en annan modell än i Sverige.

SBB köper sju äldreboenden

Bolaget fortsätter att hålla en hög förvärvstakt.

Tillbaka till förstasidan