Persontoppen

Vill få CA att synas mer

Fredrik Alvarsson

Mjukt

Ålder: 48 år.
Familj: Fru och två barn.
Bor: Hyresrätt i Helsingborg.
Fritid: Villa i Lomma.

Nya bolaget

CA Fastigheter: Grundades 1912 av de nuvarande ägarnas, Johan och Magnus Claessson, farfar. Inriktade på fastighetsutveckling i Sverige men även Tyskland och Baltikum. Äger ca 600 000 kvm.

Tufft

Fler fastighetsbolag på börsen:
Tror inte det. Det börjar svalna.

Hur ser räntan ut om ett år:
Svagt stigande.

Transaktionsvolymen 2017:
Ungefär oförändrad.

När han i början av nästa år tillträder som VD för CA Fastigheter får bolaget en driven och affärsinriktad chef som tycke om att jobba genom andra och bygga team.

Alvarsson blev färdig driftingenjör mitt under fastighetskrisen men lyckades få in en fot som teknisk förvaltare på det då nystartade Vasakronan. Där lade man snart märke till hans talang och han rekommenderades till bolagets traineeprogram där han under ett år och fick då möjlighet att lära sig alla aspekter av fastighetsbranschen, från ekonomi till projektutveckling.

Efter tio år på Vasakronan lockade fastighetsförvaltning och han sökte sig därför vidare till Kungsleden.

– Titeln var ekonomisk förvaltare men jag jobbade även med förvärv och avyttring. Jag fick bland annat ansvar för att bygga upp beståndet i Jönköping, säger Fredrik Alvarsson.

Kungsleden var då sett till personalstyrkan ett litet bolag med stort individuellt ansvar. Kulturkrocken blev därför stor när NCC år 2007 hörde av sig och ville ha hjälp med att bygga upp sin projektutveckling även utanför storstäderna.

När Hemsö skulle bildas tipsade tidigare kontakter på Kungsleden den nya företagsledningen om att Alvarsson var en lämplig regionchef i syd.

Rätt snart började samhällsfastigheter bli dyra att förvärva. Med bakgrunden från NCC var det därför naturligt för honom att leda in Hemsö på projektutvecklingsspåret.

I sin kommande roll som VD på CA Fastigheter får Alvarsson möjlighet att ta ett efterlängtat helhetsgrepp på fastigheter och arbeta både med förvaltning och projektutveckling. Genom att det är ett familjebolag med en närvarande ägare blir också beslutsvägarna korta.

– Som VD vill jag gärna synliggöra CA Fastigheter lite mer. Det är ett fint bolag med fina projekt men lite anonymt, säger Alvarsson.
Initialt kommer hans fokus att ligga på att fortsätta bygga upp bolagets relativt nystartade verksamhet Stockholm.

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Tillbaka till förstasidan