Persontoppen

Till gigantens transaktionsteam

Sedan den 9 september är Eva Granlund ny Senior Invest­ ment Manager. På den posten blir hon en viktig kugge i Vasa­ kronas transaktionsteam. Hon kommer närmast från en tjänst inom SEB Merchant Banking där hon arbetat med bankens fastighetskrediter.

– Jag hoppas framför allt att jag i min nya befattning ska kunna bidra med en annan syn­ vinkel på den svenska transak­ tionsmarknaden. Detta tack vare att jag de senaste åren främst sett på den ur ett internationellt perspektiv. Senast under fyra år på storbanken UBS i London där jag fick ansvaret bygga upp deras nordiska fastighetsportfölj, säger Eva Granlund.

Hon tror att hennes utlandser­ farenhet bidrar till att hon har lättare att förstå de utländska aktörernas investeringsstrategier och terminologi.

– Det kan bland annat gälla skattelagstiftning, olika syn på avkastningskrav samt vilka investerare som placerar i de utländska fastighetsfonderna. De har skattestrukturer som skiljer sig från svenska förhållanden och som ibland kan orsaka kul­turkrockar vilket kan göra det svårare att ro en affär i hamn.

Eva Granlunds arbetsuppgifter i teamet kommer i enlighet med Vasakronans expansiva investe­ ringsstrategi vara att hitta lämp­ liga objekt, sen kan det ju bli fråga om försäljningar också.

Granlund anser att den svens­ ka fastighetsmarknaden för när­ varande är enormt stabil medan övriga Europa uppvisar väldiga kontraster.

– Vissa marknader som exem­ pelvis Baltikum, vars krasch jag fick uppleva inifrån under min tid på SEB, börjar repa sig på vissa håll medan andra europe­ iska ekonomier är väldigt skakiga jämfört med Sverige. Men att hitta bra investeringsobjekt är alltid en utmaning.

Innan tiden vid UBS arbetade Granlund på Aberdeen där hon bidrog till att utveckla modeller för portföljutveckling, bland an­ nat för AP Fastigheter.

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Tillbaka till förstasidan