Persontoppen

Ökar fokuset på värderingen

stenbackMagnus Stenback

Mjukt

Ålder: 40 år.
Familj: Fru och tre barn.
Bostad: Brf på Södermalm.
Fritid: Orientering sedan tidigare, nu har barnen också fått in mig på karate.

Nya bolaget

Forum Fastighetsekonomi: Är helt partnerägt konsultföretag inom det fastighetsekonomiska området. Har åtta kontor i Sverige. Kärnområdet är fastighetsvärdering.

Tufft

Fler fast. bolag på börsen 2014:
”Ja, men ingen anstormning.”

Hur ser räntan ut om ett år:
”Något uppåt.”

Transaktionsvolymen 2014:
”Samma nivå som under 2013.”

 

Forum Fastighetsekonomi gör om organisationen och tillsätter Magnus Stenback, en av ägarna, som ny VD. Tidigare VD:n Håkan Söderqvist, tar den nyinrättade tjänsten som vice VD.

– Under de senaste tio åren har vi vuxit med i snitt en person per år. Det har blivt mer jobb med att vara VD. Håkan kände att det var dags att lämna över stafettpinnen, säger Magnus Stenback.

Innan han blev VD jobbade Stenback som värderare och det är ett segment han nu vill öka fokuset på.

– Vi planerar inga omvälvande förändringar men vi vill bredda erbjudandet inom vårt kärnområde värdering. Till exempel  har vi sett en ökad efterfrågan på rådgivning inför affärer.

Konkurrens är hård. Vad har ni att erbjuda?

– Vi är bredare än våra konkurrenter. Många kan värdera den där bostadskåken på Södermalm men vi kan också värdera ersättning för servitut på en brygga och mer komplexa byggrätter till exempel. För oss är det viktigt att alla våra medarbetade har en bred kompetens.

Han ser också det faktum att Forum Fastighetsekonomi är renodlad inom värdering och fastighetsekonomi som en stor konkurrensfördel.

– Vi står inte på några andra ben och sätter inte värdering på en fastighet som vi sedan hoppas få säljuppdraget för. Det är något som ger trygghet till kunden.

Forum Fastighetsekonomi är inte det värderingsföretag på marknaden som håller högst profil. Snarare råder motsatsen.

– Vi är väl inte som skriker högst och syns mest. Det är väl sådana vi är, ganska anspråkslösa och det har fungerat bra för vår del.

Forum har idag kontor i åtta städer, om det blir expansion till  fler städer är inte klart.

– Våra kontorsetableringar är till lika delar strategi och att vi lyckats knyta till oss rätt personer. Vi har inga ambitioner att vara störst utan att vara bäst på det vi gör.

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Tillbaka till förstasidan