Persontoppen

Nästa generation gör sig redo

Christopher Johansson

Mjukt

Ålder: 39 år.

Familj:
Ja.

Bor:
Villa i Täby.

Fritid:
Löpning och andra former av utomhusaktiviteter.

Nya bolaget

Fastpartner:  Inriktat på kommersiella lokaler, främst kontor och industrilokaler men även handel. Främst i Stockholmsområdet men också i Gävle. På senare år även i Norrköping, Göteborg och Skåne.

Tufft

Fler fastighetsbolag på börsen:
Konsolideringar är troligare.

Hur ser räntan ut om ett år:
Samma som i dag.

Transaktionsvolymen 2016:
Troligen har vi nått toppen nu.

Samtidigt som dotcom-kraschen briserade våren 2000 var han färdig elektroingenjör vid KTH. Han beslutade därför att stanna i den akademiska världen som doktorand i datalogi.

Avhandlingen handlar i korthet om att skapa abstrakta modeller av nervceller för att förstå hur dessa fungerar med syftet att på sikt kunna skapa artificiell intelligens. Att med den bakgrunden gå in i finansbranschen kan verka som ett tvärt kast.

–Jag tycker inte det. I dag är finans i mångt och mycket synonymt med data, och finansbranschen är den bransch som anställer flest med datautbildning, hävdar Johansson.

För den färdige teknologie doktorn väntade 2007–08 datakonsultbolaget VPD vars tjänster var inriktade mot den finansiella sektorn. Det ledde vidare till Första AP-fonden samt Swedbank och Danske Bank innan familjeföretaget 2012 pockade på uppmärksamhet.

Det var ingen självklarhet för honom att ta steget dit även om Fastpartner funnits med i bakhuvudet hela tiden. Han var styrelseledamot 1998–09.

I juli utsågs han till vice VD eller COO (chief operating officer). Som den engelska titeln antyder ligger fokus i rollen på det operativa ansvaret för fastighetsförvaltningen, vilket han tar över från sin far.

Fastighetsintresset är kanske inte helt uppenbart men såväl fastigheter som ekonomi lämpar sig för analys, och analys är något som Christopher Johansson gillar. Han tilltalas också av att man i fastighetsbranschen är nära affären, det är konkret och man ser snabbt resultat.

Utnämningen till vice VD är sista steget innan nästa generation Johansson tar över som VD i Fastpartner. Han är dock noga med att betona att det ännu är långt till dess.

–Jag ser fram emot att försätta att utveckla bolaget till att bli marknadsledande inom vår nisch och även låta det fortsätta växa. Men kanske inte riktigt i den takt vi gjort de senaste åren då utvecklingen varit exceptionell.
TEXT: Jörgen Wiberg

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Tillbaka till förstasidan