Persontoppen

Tar över offensivt börsbolag

Den 8 april intar Ingalill Berglund VD-stolen i börsnoterade Atrium Ljungberg. Hon gör det efter att i tio år varit ekonomi- och finanschef inom bolaget.

– Det är ett starkt bolag med en intressant projektportfölj och som äger fastigheter på expansiva delmarknader.

Fastigheterna finns i Stock- holm, Malmö och Uppsala och det är där den framtida expan- sionen finns. Övriga orter, inklusive Göteborg får nobben.

– Vi vill expandera på de del- marknader där vi finns idag. Vi har till exempel nyligen beslutat om en investering om 900 miljoner i Mobilia i Malmö.

Atrium Ljungberg har blivit allt mer känt som ett köpcentrumbolag. 30 procent av hyresintäkterna kommer dock från kontorslokaler.

– Vi har många byggrätter för kontor och växer gärna även inom det segmentet.

Hon är uppväxt på Resarö, intill Vaxholm, och utbildad vid Schartaus Handelsinsitut där hon läst en högre ekonomisk specialutbildning. Hennes för- sta jobb var vid revisionsbyrån Sjöåker (idag Deloitte). Därefter arbetade hon som ekonomisk konsult vid Agresso. Det första fastighetsjobbet fick hon när hon blev ekonomichef vid Stadshypotek Fastigheter och där arbetade hon i tre år. Lika lång tid och med samma uppdrag arbetade hon vid SISAB där hon även tog plats i bolagets ledningsgrupp.

2001 rekryterades Ingalill Berglund till sin nuvarande arbetsgivare som då ännu endast bar namnet Ljungberggruppen. Under hela tiden sedan dess har hon varit med i ledningsgrup- pen, senast som CFO. Att bli börs-VD skrämmer inte.

– Jag har levt i börsvärlden i tio år. Det har sina för- och nackdelar, dock mest av det första. Börsreglerna ger ordning och reda och dessutom är det lätt att få media- utrymme och komma ut med information. Nackdelen kan vara kvartalsfokuseringen, men vi har stora långsiktiga ägare så vi har aldrig varit kvartalsfokuserade.

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Tillbaka till förstasidan