Persontoppen

Generationsväxling i Jefast

Cassandra Jertshagen

Mjukt

Ålder: 26 år.
Familj: Sambo och hund.
Bor: Hyresrätt i Helsingborg.
Fritid: Tycker om att resa, besökte Indien i våras.

Nya bolaget

Jefast: Företaget grundades av Bo Jertshagen 1977. Äger 155 000 kvadratmeter bostäder och lokaler i Helsingborg, Åstorp, Höganäs och Ängelholm i nordvästra Skåne.

Tufft

Fler fastighetsbolag på börsen:
Ingen uppfattning.

Hur ser räntan ut om ett år:
Aningen högre.

Transaktionsvolymen 2017:
Den ökar jämfört med 2016.

Studietiden förlades till Copenhagen Business School och inriktningen var service management, vilket kan tyckas vara ett udda val för en fastighets-VD.

– I dag jobbar alla i någon mån en form av serviceyrke. Det gäller inte minst inom fastighetsbranschen, där, speciellt på den kommersiella sidan service måste vara i fokus. Tack vare min bakgrund ser jag stor utvecklingspotential, säger Cassandra Jertshagen.

Efter studierna var planerna att skaffa en traineeplats i Stockholm, något som tur nog gick i stöpet. Under arbetet med kandidatuppsatsen tipsades hon nämligen av sin far om att det planerades en ombyggnad på det familjeägda Pelican Grand Beach Resort i Fort Lauderdale, Florida. Hon åkte över till det som från början var tänkt som en traineeplats. Under året i USA växte hon successivt in i byggledarrollen och var snart ansvarig för hela projektet.

– Det var en tuff och lärorik period att som ensam kvinna och dessutom mycket ung bygga förtroenden och efterhand få mer och mer gehör för sina idéer, säger hon.

Efter tiden i USA var steget in i familjeföretaget inte längre lika långt. Det första uppdraget var Söderpunkten i Helsingborg där hon primärt ansvarade för branding- och marketingfrågor. Ju mer hon kom in i verksamheten desto intressantare blev det och nu axlar hon VD-rollen. Far och dotter Jertshagen har alltid stått varandra väldigt nära och det har alltid varit högt i tak. Förmågan att lyssna på varandra och respektera varandras åsikter är också en viktig komponent för att samarbetet mellan VD och styrelseordförande ska fungera smidigt.

– Vi är för närvarande i en expansiv fas. Utöver att färdigställa Söderpunkten prioriterar jag just nu frågor om ansvarsfördelning inom företaget, att anpassa vår organisation till den nya kostymen och att hitta nya systemlösningar för att effektivisera verksamheten och förbättra vårt serviceerbjudande, avslutar Cassandra Jertshagen.

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Tillbaka till förstasidan