Persontoppen

Från Sim City till verkligheten

Lina Zakrisson

Nya bolaget

Bergsundet Development: Är en ny del inom Bergsundetgruppen som förvaltat bostäder i Stor-stockholm sedan 70-talet. Utvecklar och förvaltar hyresrätter men även samhällsfastigheter.

Mjukt

Ålder: 34 år.
Familj: Tax.
Bor: Lägenhet i Norra Djurgårdsstaden.
Fritid: Reser. Åker längdskidor.

Tufft

Fler fastighetsbolag på börsen:
Vet ej.

Hur ser räntan ut om ett år:
Något högre än i dag.

Transaktionsvolymen 2018:
Ingen uppfattning.

I botten är hon samhällsplanerare och nationalekonom från Stockholms universitet. Intresset för samhällsplanering och fastigheter väcktes tidigt tack vare hemdatorn och spelet Sim City. Under slutfasen av utbildningen gick Lina Zakrisson en kurs förlagd externt hos Centrumutveckling vilket sedan ledde till en traineeanställning.

Efter Centrumutveckling fortsatte hon till Optimal och därefter till KF Fastigheter där hon var hårt engagerad i det stora och senare skrinlagda handelssatsningen vid Slussen. När bolaget började sälja sina fastigheter fann Zakrisson snart att bolaget blivit något smalt för att för att vara intressant ur hennes samhällsplanerarperspektiv. Hon riktade då i stället blicken mot bostadsprojektmarknaden.

Under sin tid på NCC Boende och Bonava jobbade hon internt med att skifta fokus i bolaget från att bara bygga hus till att bygga hem och levande områden där människor trivs och vill vara.

– Vi tog fram en modell för social hållbarhet som vi implementerade, den gick ut på att skapa mänsklig arkitektur och lyckades få alla fackkompetenser inom organisationen med på tåget, konstaterar Zakrisson.

Under Bonavatiden lärde hon känna Johan Perslow som sedan blev VD för Bergsundet Development. De hade ett bra samarbete redan då och hon beslutade sig för att byta till den betydligt mindre bostadsutvecklaren. På Bergsundet Development handlar hennes affärsutvecklingsroll om att förtydliga bolagets affär, förstärka kontakterna med kommunerna i Storstockholm och som strateg förtydliga och realisera affärsidén om prismässigt rimliga hyresrätter med hög livskvalitet.

– Svenskarna bor ensammast i världen och vi vill hitta en hyresrättsform där vi kan komma lite närmre varandra. Jag tror vi har mycket livskvalitet att vinna på att, genom bland annat delningsekonomi och social ytor skapa ett mer intressant boende, avslutar Lina Zakrisson.

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Tillbaka till förstasidan