Persontoppen

En visionär med fötterna på jorden

Efter en lång akademisk karriär och nyckelpositioner inom Stockholms stad ska Emelie Eriksson nu ta ut kursen för Byggvestas bostadsprojekt.

Emelie Eriksson

Ålder: 49 år.
Bor: Lägenhet i Stockholm.
Familj:Fästman, två barn, tre bonusbarn och hund. 

Fritid: Intresse för konst, design och engelska trädgårdar.

Nya bolaget

Byggvesta är ett renodlat bostadsbolag med fokus på Sveriges storstadsregioner. I dag äger bolaget cirka 3.000 hyresrätter och studentlägenheter.

 

Intresset kring stadsbyggnad och arkitektur grundlades redan under Emelie Erikssons uppväxt då intresset fanns i familjen. En akademisk karriär inom kulturgeografi, krönt med en doktorsexamen, föll sig därför naturlig. Efter några år som forskare och lärare började hon känna en längtan efter att få arbeta praktiskt med dessa frågor och gick vidare till Stockholms stadsbyggnadskontor. Det blev ett led i att förstå och lära, men även att få vara en del av stadens utveckling. Därefter blev steget över till fastighetsbranschen, både kommunalt och privat, ett sätt att ytterligare vidga perspektivet.

– Det blev för mig ett väldigt viktigt steg för att förstå husens inre grammatik och vad som gör en god bostad, ett viktigt komplement till tidigare erfarenheter och kunskap om stadsutveckling. Det vill säga hur helheten och delarna hänger samman och hur visionerna fungerar i en daglig förvaltande verklighet, säger Emelie Eriksson.

Som höjdpunkter i karriären nämner hon särskilt avhandlingen, som var lärorik och la en grund för det synsätt hon fortsatt jobbar efter, tiden på stadsbyggnadskontoret där hon var med och jobbade fram planen för Hagastaden. Andra höjdpunkter var när hon deltog i utvecklandet av koncept och arbetssätt för projektet Stockholmshusen.

Som chef för stadsutveckling och ackvisition på Byggvesta kommer Emelie Eriksson att arbeta både i konkreta projekt- idéer och på en övergripande strategisk nivå: vilka kommuner kan vi verka i, hur ska vi bygga och hur vill människor bo framöver.

– Min roll är att leda Byggvestas långsiktiga engagemang i våra städers fortsatta utveckling för att möta dagens och framtidens behov.

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Tillbaka till förstasidan