Persontoppen

Lockades av börs och tillväxt

Marie Selin

Mjukt

Ålder: 51 år.
Familj: Sambo.
Bor: Fritidshus vid havet samt en bostadsrätt centralt i Sundsvall.
Fritid: Projekt i fritidshuset, träffar vänner. Sitter i några styrelser.

Nya bolaget

NP3 Fastigheter: Grundat 2010 och noterat 2014. Äger 190 fastigheter i Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå till ett värde om 5,8 miljarder (september 2016).

Tufft

Fler fastighetsbolag på börsen:
Ingen uppfattning.

Hur ser räntan ut om ett år:
Fortsatt låg

Transaktionsvolymen 2017:
Fortsatt hög.

Hon är ekonom i grunden och axlade sin första chefsroll 1987 som gruppchef på redovisningsfunktionen vid Vattenfalls kontor hemma i Sundsvall. Ansvarsområdena växte och man upptäckte snart hennes fallenhet för att leda organisationsförändringar.

2010 fick Vattenfall en ny koncernledning och man etablerade ett stort omställningsprojekt för en ny, övergripande organisationsförändring. Marie Selin, nu på huvudkontoret i Stockholm, fick ansvaret för alla systemrelaterade omställningsfrågor. I uppdraget ingick att analysera förändringsbehovet, planera och leda omställningsarbetet. Det omställningsarbetet omfattade bland annat förändrad organisationstillhörighet för 42 000 anställda.

I de mörkaste stunderna såg hon rubrikerna framför sig från kvällspressen om att alla Vattenfalls anställda blev utan lön i samband med omläggningen men projektet gick bra och rubrikerna uteblev.
2012 fick hon en förfrågan om att bli VD för kommunala Mitthem. Hon kände inte till bolaget men googlade och gillade vad hon såg och kunde göra sin efterlängtade flytt hem till Sundsvall.

–Det har varit spännande att lära sig en helt ny bransch, i synnerhet under dessa år när det har hänt så mycket och branschen har blivit ”så het”, summerar Marie Selin åren på Mitthem.

Under sommaren kontaktades hon av NP3, och tanken på jobbyte började långsamt slå rot.

–NP3 är Sundsvalls enda börsnoterade bolag och befinner sig i ett mycket expansivt läge där jag får användning av mina tidigare erfarenheter av att utveckla en organisation med säten på olika orter.

Hon kommer att stärka ledningsfunktionen och jobba som operativ chef med utvecklingen av NP3:s verksamhet och organisation.

–Min prioritering är att bygga ett tydligt ramverk för verksamheten men först kommer jag att åka runt och träffa personalen. Personalen är den viktigaste tillgången inom alla verksamheter, avslutar Marie Selin.
Text: Jörgen Wiberg

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Tillbaka till förstasidan