Personnytt

Utses till ny chefsposition på Jernhusen

Paul Van Doninck. 

Jernhusen utser Paul Van Doninck till Chef Public Affairs och Internationella Relationer. Han har varit anställd inom Jernhusen sedan 2011 arbetat i en roll som affärsstrateg.

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb