Personnytt

Pandox utser tf affärsområdeschef

Jonas Törner. 

Pandox utser Jonas Törner till tillförordnad affärsområdeschef för Fastighetsförvaltning i Norden. Han har arbetat i ledande positioner inom Pandox sedan 2005 och är medlem i Pandox koncernledning. Törner utses också till Chief Commercial Officer med ansvar för att koordinera kommersiella frågor mellan Pandox affärsområden.

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb