Lediga jobb

Konsulter inom mark och exploatering

 • Torkel Öste Fastighetskonsulter

 • Information

 • Ort:
  Stockholm
 • Anställningstyp:
  Heltid
 • Kategori(er):
  Exploatering

Företagets affärsidé är att som konsult genomföra uppdrag och ge sakkunnig och strategisk rådgivning inom området fastighetsjuridik och fastighetsekonomi. Vi är en viktig partner för våra kunder i samband med t.ex. markförhandlingar, fastighetsvärderingar eller fastighetsbildningar och vi utför uppdrag åt både privata och offentliga organisationer. Företaget grundades av Torkel Öste 1989 och har sedan dess haft en positiv utveckling. Vi består idag av cirka 20 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm och Göteborg samt ett tiotal samarbetspartners spridda över landet. Vårt huvudkontor ligger i Gamla Stan, Stockholm.

Torkel Öste Fastighetskonsulter växer och söker erfarna Konsulter inom mark & exploatering

Vill du jobba som expert inom tidiga skeden? Tycker du om att lösa frågeställningar inom fastighetsområdet och hjälpa dina kunder att lösa sina problem?

Vi befinner oss i ett tillväxtskede. Vi har en ny styrelsesammansättning och ny VD sedan ett år tillbaka. Torkel Öste, huvudägare och grundare, fortsätter själv att vara verksam i organisationen som sakkunnig rådgivare.

Som ett led i bolagets expansion söker vi nu fler erfarna konsulter inom områdena fastighetsrätt och fastighetsekonomi. Vi utför uppdrag åt både privata och offentliga uppdragsgivare. Bland våra uppdragsgivare finns Trafikverket, Naturvårdsverket, ett stort antal av Sveriges kommuner, energibolag samt bygg- och fastighetsföretag.

Exempel på tjänster som vi utför
• Strategisk rådgivning
• Planering och plangenomförande
• Markförhandling
• Infrastruktur
• Fastighetsvärdering
• Fastighetsbildning

Exempel på projekt
Nya Tunnelbanan: Stockholms läns landsting har i uppdrag att bygga 19 kilometer ny tunnelbana med 10 nya stationer fram till ca 2025. Vi svarar för markåtkomstfrågor och avtal med fastighetsägare.

Förbifart Stockholm: Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Vårt uppdrag var att, för Trafikverkets räkning, handlägga mark-och avtalsfrågor inom projektet Förbifart Stockholm.

Citybanan: Uppdraget som vi utförde för Trafikverket omfattade fastighetsärenden och avtal för Citybanan genom Stockholm. Uppdraget var att, för Trafikverket, handla mark-och avtalsfrågor.

Centralstationsområdet: Åt Jernhusen har vi uppdraget att vara ett stöd som strategisk kunnig i överdäckningen av centralstationsområdet.

Nacka kommun: Åt Nacka kommun varierar uppdragens karaktär, men fokus ligger på exploateringsfrågor och exploateringsavtal samt förvaltning av kommunal mark. Projektet som planering av byggande av studentbostäder i Nacka och värdering av kommunal mark är vanliga inslag i våra konsulters vardag.

Tjänsten
Som konsult inom exploatering arbetar du i olika uppdrag åt våra kunder. Du ingår oftast i en projektgrupp tillsammans med andra kollegor/konsulter, men kan också vara ett stöd som sakkunnig för samhällsplanering och exploateringsfrågor. I rollen ingår det att medverka vid uppstart av nya projekt och driva dem i mål. Du handlägger ärenden och samordnar arbetet så att det löper framåt. Du har löpande kontakter med fastighetsägare och sakägare och ansvarar för en eller flera parallella projekt.

Dina ansvarsområden kan innefatta
• Svara för avtal, förhandlingar och samverkan med fastighetsägare, byggherrar, myndigheter m.fl.
• Skriva fastighetsrättsliga avtal och rapporter
• Upprätta avtal rörande fastighetsöverlåtelse, servitut och nyttjanderätter
• Granska och upprätta ekonomiska kalkyler och fastighetsvärderingar
• Göra ekonomiska bedömningar och bistå med kunskap om omgivningspåverkan och fastighetsbildningar

Kompetens och erfarenhet
Vi ser att du har en akademisk examen som civilingenjör inom lantmäteri, samhällsbyggnad eller annan lämplig högskoleutbildning. Du har erfarenhet av arbete med mark- och exploateringsfrågor. Vi ser gärna att du har arbetat minst fem år med fastighetsjuridiska och fastighetsekonomiska frågor. Du har erfarenhet av att föra förhandlingar inom det fastighetsrättsliga området. Kanske arbetar du idag som förrättningslantmätare, markförhandlare, exploateringsingenjör eller liknande och vill prova på att arbeta som konsult och bredda din kunskapsbank.

Du erbjuds
Vi erbjuder dig en personlig, familjär och flexibel företagskultur med attraktiva uppdrag. Den goda stämningen inom företaget ger uttryck för detta genom att man hjälper varandra och samverkar i uppdrag med engagemang och erfarenhet. Det breda kontaktnätet inom företaget och antalet kunder, ger dig möjligheten att påverka val av uppdrag och din individuella kompetensutveckling. Ledningen är engagerad i sakfrågor och har själva uppdrag och behåller därigenom närheten till den dagliga verksamheten.

I samband med att du börjar hos oss går vi igenom vårt arbetssätt och ditt första uppdrag. Vi går igenom behov av kompetensutveckling och tar fram en individuell utvecklingsplan för dig.

Personliga egenskaper
Som person är du en lyhörd relationsskapare med god samarbetsförmåga och ett gediget intresse för att lösa frågeställningar inom fastighetsområdet. Du är nyfiken och vill utvecklas i yrket såväl som att medverka i hela företagets utveckling. Du är van vid och trivs med att, både arbeta självständigt och i samverkan med andra. Du har en god förmåga att hantera olika kontaktytor och att själv planera ditt arbete. Vidare, trivs du att arbeta kundorienterat och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.

Våra värdeord är öppenhet, engagemang, kreativitet och lösningsorienterad. Stor vikt läggs på personliga egenskaper och värderingar.

För mer information och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Real Competence. Du söker genom att gå in på www.realcompetence.se och klicka på ”Lediga Jobb”. Alla ansökningar behandlas löpande och givetvis konfidentiellt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Farnaz Mortazavi: farnaz.mortazavi@realcompetence.se eller 070-768 0742.