Lediga jobb

Finansanalytiker till Nyfosa

 • Nyfosa

 • Information

 • Ort:
  Stockholm
 • Kategori(er):
  Finansanalytiker
 • I samarbete med:
  Boardtalk logotyp

Nu ges möjlighet för dig att anta en central roll i Nyfosas fortsatt expansiva resa.

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag med en stark vilja att tänka nytt och gå emot strömmen. Nyfosa har snabba beslutsvägar och en affärsfokuserad organisation och är den aktör i branschen som genomför de mest komplexa transaktionerna – alltid med ett starkt och tryggt kassaflödesfokus i sitt agerande. Detta är ett tillfälle du inte kan missa!

Om tjänsten
Som Finansanalytiker spelar du en nyckelroll i Nyfosas organisation. Nyfosa har en platt och relativt liten organisation och det är alltid nära till affären. En stor del av finansfunktionens arbete fokuseras på kapitalförsörjning som möjliggör tillväxt och affärer på ett så effektivt sätt som möjligt. Utöver kapitalanskaffning stöttar och bistår du Nyfosas Finanschef i dennes arbete kring exempelvis förvaltning av skuldportfölj, likviditetsplanering och annan typ av rapportering. Du jobbar även löpande mot såväl transaktionsteam, ekonomiteam som fastighetsförvaltningen, i olika grad.

Du blir en del av bolagets finansavdelning som företräder Nyfosa gentemot banker och andra finansinstitut. En viktig del av rollen är därmed att etablera, utveckla och behålla bolagets relationer med hela finansmarknaden. Här är Nyfosa en professionell affärspartner med ordnade finansieringsförhållanden och god kontroll. Du bygger förtroende och hittar alltid vägar framåt på ett självständigt och ansvarsfullt sätt. I din roll som Finansanalytiker deltar du i alla förhandlingar och presenterar ditt arbete för både interna och externa parter.

Du kommer att ingå i finansteamet med två andra personer, där du bland annat jobbar nära och rapporterar till bolagets Finanschef i koncernledningen. Tjänsten är med placering på bolagets huvudkontor i Danvikstull. På Nyfosa är arbetsmiljön kreativ och öppen och vi ser alltid till att ha roligt tillsammans!

Arbetsuppgifter i urval

 • Sammanställa samt presentera kortsiktig likviditetsprognos för VD på regelbunden basis
 • Ansvara för framtagande av långsiktig likviditetsplan till Finanschef, vilken utgör underlag för beslut om investeringar för köp och försäljning av fastigheter, projekt och kapitalanskaffning
 • Analysera och administrera Nyfosas skuldportfölj i samarbete med externa tjänsteleverantörer, vilket innefattar att både ta fram och skicka information, samt ta emot och kvalitetssäkra information som rör existerande och kommande finansieringar
 • Ansvara för kvartalsrapportering och covenantrapportering till långivare
 • Översiktligt följa bolagets makroekonomiska marknadsförutsättningar, i samarbete med externa tjänsteleverantörer, och löpande sammanställa rapportpaket till bland annat styrelse
 • Delta i kravställning och uppföljning gentemot Nyfosas finanspolicy och interna riktlinjer
 • Ansvara för analys av räntebärande skulder, finansnetto och derivat samt vara delaktig i upplysningar avseende Nyfosas finansiering i delårsrapporter och årsredovisning

Profil
Vi ser att du som söker har relevant akademisk examen, som civilekonom eller civilingenjör och gärna med inriktning finansiering och / eller fastigheter. Vidare har du 2–5 års arbetslivserfarenhet av liknande uppgifter inom bank, fastighetsbolag eller finansfunktion. Att ha en god förståelse för skuldsidan är meriterande och likaså grundläggande kunskaper i redovisning. Du har mycket god vana av att hantera komplexa Excel-modeller och arbetar med god struktur och en stor noggrannhet. För att du skall trivas i rollen stimuleras du av att verka i en entreprenöriell miljö med inslag av stundtals höga arbetstoppar där du som en tillgänglig lagspelare levererar högkvalitativa resultat.

Din ansökan
Är du Nyfosas nya Finansanalytiker? Välkommen att söka tjänsten via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Johan Magnusson (072-248 65 31) e-mail johan.magnusson@boardtalk.se eller av Emelie Blomkvist (070 790 88 36) e-mail, emelie.blomkvist@boardtalk.se. Urval och intervjuer sker löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag med stark drivkraft där affären är i fokus. På Nyfosa tar man tillvara på affärsmöjligheterna när och där de dyker upp utan att vara låst av en begränsande strategi. Nyfosa är idag aktiva på den svenska, finska och norska marknaden. Per den 30 september 2022 motsvarade Nyfosas fastighetsbestånd ett värde om ca 41.5 MDKR och bestod i huvudsak av kontor i tillväxtkommuner samt logistik- och lagerlokaler vid transportknutpunkter. Nyfosa är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2018.