Lediga jobb

Finansanalytiker till Neobo

 • Information

 • Ort:
  Stockholm
 • Kategori(er):
  Finansanalytiker
 • I samarbete med:
  Boardtalk logotyp

Som Finansanalytiker ges du möjlighet att aktivt bidra på ett fastighetsbolag som skapar affärer med hållbarhet i fokus. Detta är ett tillfälle du inte kan missa!

Nu ges möjlighet för dig att anta en central roll i Neobos fortsatta resa framåt. Neobo är ett långsiktigt fastighetsbolag som förvaltar och förädlar hyresfastigheter över hela Sverige och behöver nu stärka upp sin finansfunktion i takt med att bolaget växer. Som Finansanalytiker ges du möjlighet att aktivt bidra på ett fastighetsbolag som skapar affärer med hållbarhet i fokus. Detta är ett tillfälle du inte kan missa!

Om tjänsten
Som Finansanalytiker spelar du en nyckelroll i organisation. En stor del av finansfunktionens arbete kommer att fokuseras på kapitalförsörjning som möjliggör lönsam tillväxt på ett så effektivt sätt som möjligt. Utöver att arbeta med kapitalanskaffning tillsammans med VD och CFO ansvarar du för bolagets skuldportfölj, likviditetsplanering och annan typ av rapportering.

Du blir en del av bolagets ekonomi- och finansfunktion som företräder bolaget gentemot banker och andra finansinstitut. En viktig del av rollen är därmed att etablera, utveckla och behålla bolagets relationer med hela finansmarknaden. Du bygger förtroende och hittar alltid vägar framåt på ett självständigt och ansvarsfullt sätt. I din roll som Finansanalytiker deltar du i alla förhandlingar och presenterar ditt arbete för både interna och externa parter.

Tjänsten utgår ifrån Neobos huvudkontor som är placerad i centrala Stockholm. Du kommer att ingå i ett mindre team samt arbeta nära ledningen. Rapportering sker till bolagets CFO.

Arbetsuppgifter

 • Sammanställa samt presentera kortsiktig likviditetsprognos för VD på regelbunden basis.
 • Ansvara för framtagande av långsiktig likviditetsplan till CFO, vilken utgör underlag för beslut om investeringar för köp och försäljning av fastigheter, projekt och kapitalanskaffning.
 • Analysera och administrera Neobos skuldportfölj i samarbete med externa tjänsteleverantörer, vilket innefattar att både ta fram och skicka information, samt ta emot och kvalitetssäkra information som rör existerande och kommande finansieringar.
 • Ansvara för kvartalsrapportering och covenantrapportering till långivare.
 • Delta i kravställning och uppföljning gentemot Neobos finanspolicy och interna riktlinjer.
 • Ansvara för analys av räntebärande skulder och finansnetto samt vara delaktig i upplysningar avseende Neobos finansiering i delårsrapporter och årsredovisning.
 • Fungera som företagets kontaktyta mot banker, investerare och övriga intressenter i finansrelaterade frågor.
 • Upprätthålla en god information och kommunikation med bolagets ledning och styrelse.

Profil
Vi ser att du som söker har relevant akademisk examen, som civilekonom eller civilingenjör och gärna med inriktning finansiering och / eller fastigheter. Vidare har du 2–7 års arbetslivserfarenhet av liknande uppgifter inom bank, fastighetsbolag eller finansfunktion. Att erhålla en god, grundläggande förståelse för eller kännedom om skuldsidan är meriterande. Du har mycket god vana av att hantera komplexa Excel-modeller och arbetar med god struktur och en stor noggrannhet.

För att du skall trivas i rollen stimuleras du av att verka i en entreprenöriell miljö med inslag av stundtals höga arbetstoppar där du levererar högkvalitativa resultat. Vidare tror vi att du som person är initiativtagande, prestigelös samt flexibel i ditt arbetssätt.

Din ansökan
Är du Neobos nya Finansanalytiker? Välkommen att söka tjänsten via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av Johan Magnusson (072-248 65 31) e-mail johan.magnusson@boardtalk.se eller av Emelie Blomkvist (070 790 88 36) e-mail, emelie.blomkvist@boardtalk.se. Urval och intervjuer sker löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Om Neobo
Neobo är ett växande fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter över hela Sverige. Genom en aktiv och kundnära fastighetsförvaltning medverkar Neobo till ökad stabilitet, trygghet samt långsiktigt hållbara miljöer och attraktiva bostadsområden. Bostadsfastigheter står för 95 procent av fastighetsbeståndets marknadsvärde och resterande utgörs av övriga fastigheter. Fastighetsbeståndet är diversifierat över 40 kommuner och består av ca 8 400 lägenheter, fördelat på 267 fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om 14,7 mdkr. Neobo Fastigheter noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market i februari 2023.

Läs mer om Neobo på www.neobo.se