Lediga jobb

Affärschef till HBV Stockholm

  • Information

  • Ort:
    Stockholm
  • Anställningstyp:
    Heltid
  • Kategori(er):
    Affärschef

– trygg och utvecklingsinriktad ledare

Ditt uppdrag
Som affärschef kommer du att leda vår affärsavdelning som består av två team, teamet för medlemstöd och teamet för affärsutveckling. Teamen leds av en teamledare. Medarbetarna vid avdelningen består av sex regionansvariga affärsutvecklare, två marknadskommunikatörer varav en är teamledare och en affärsutvecklare som tillika är teamledare.
Teamet för medlemstöd ansvarar för HBVs breda information och marknadskommunikation via webb, nyhetsbrev och sociala medier. Marknadskampanjer, event, mässor och enskilda möten med medlemmar, kunder och leverantörer är också en del av teamets ansvar. Dessa möten sker på alla nivåer och där affärschefen kommer att medverka. Vårt sätt att möta våra medlemmar och andra intressenter sker idag såväl i digital som i fysisk form.

Teamet för affärsutveckling är en projektbaserad organisation där uppdraget är att leda och genomföra utvecklingsarbete som möter kravet på att utveckla långsiktigt hållbara avtal för våra medlemmar. För att nå de krav som ställs på våra avtal idag och för framtiden måste flera delar beaktas. Våra avtal ska möta krav på hållbarhet och samtidigt möta den utvecklingskraft som finns i digitaliserings möjligheter. Teamets resurser allokeras till aktuella projekt i huvudsak från våra regionansvariga affärsutvecklare men även andra kompetenser från organisationen kan ingå i dessa utvecklingsprojekt.
Vår framgång i att utveckla dagens och framtidens avtal ligger i en aktiv samverkan med våra partners och in en ständig dialog med våra medlemmar.
Som ledningsperson för HBV är du en utvecklingsorienterad medlem i HBV ledningsgrupp som består av affärschef, inköpschef, ekonomi/stabschef och VD. Affärschefen är en medlem som är en aktiv kraft i den samhällsutveckling som våra medlemmar lever i.

Vem söker vi
Vi söker en trygg ledare som kan kombinera förmågan att vara både inlyssnande och analytisk samt har en hög förmåga att både ta beslut och realisera fattade beslut.
Affärschefen är en ledare som kan leda medarbetare som till del är placerade decentraliserat. Att leda decentraliserat är ett arbetssätt som är en utmaning och som samtidigt är en del av vår unikitet och styrka. Vi har hög närhet till våra medlemmar vilket kräver ett nära ledarskap men som samtidigt bygger på ett tillitsfullt förhållningssätt till medarbetarna.
Uppdragets bredd och djup kräver att du leder verksamheten genom andra, främst genom avdelningens två teamledare men även genom regionansvariga affärsutvecklare och övriga medarbetare på avdelningen.
För att möta de krav som ställs på affärschefen behöver denne ha en god förmåga att kommunicera i alla våra kanaler från det enskilda till det stora mötet. Förmåga att möta medlemmar, partners och leverantörer på alla nivåer. Att kunna kommunicera från en scen likväl som i ett digitalt forum är avgörande för vår framgång varför dessa forum och format måste behärskas av våra nye affärschef.

HBV är en inköpsorganisation med ett huvuduppdrag och varför det är avgörande att förstå de drivkrafter som strategiskt styrt inköpsarbetet betyder för en verksamhet. Vi är allmännyttans inköpsfunktion varför denna insikt är kritisk.
Våra medlemmar är samhällsbyggare vilket kräver förståelse och insikt om vad detta innebär och hur HBV kan bidra till deras framgång. Fastigheter är det kanske första men tänker på när allmännyttan kommer på tal men i grunden är allmännyttan en av de bärande aktörerna i samhällsbygget och att detta bygge befolkas av hyresgäster.
Resor är en naturlig del av arbetssättet.
Vi ser att erfarenhet av att leda marknads- och utvecklingsarbete är viktigt och vi vet att hållbarhet och digitalisering är frågor som våra medlemmar ser är lika delar möjligheter som utmaningar varför dessa kommer att vara prioriterade i vår framtida utveckling av avtal. Vi ser att vår kommande affärschef har utbildning som möter dessa utmaningar.

Vi erbjuder
HBV arbetar för att skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs och mår bra. Vi erbjuder bland annat rikskort, friskvårdsbidrag, extra semesterlöneersättning, företagshälsovård och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Anställningen omfattas självklart av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension.
HBVs huvudkontor finns i attraktiva lokaler vid Globen. Här arbetar drygt 40 kollegor på tre avdelningar som förutom affärsavdelningen är inköp- och ekonomiavdelningarna.

Välkommen att bidra till Sveriges bostadsutveckling!

HBV är en inköpsfunktion som ägs av Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Verksamheten drivs utan vinstintressen och eventuellt överskott ges tillbaka till medlemmarna. Vi genomför samordnade upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) för varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Vi är verksamma inom 48 ramavtalsområden och med dryga 200 ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemsbolag att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster. Ett samordnat och professionellt inköpsarbete ger stora effekter både genom ekonomiska fördelar och i tryggheten av att enkelt kunna göra avrop mot upphandlade avtal. Allt fler av HBVs medlemsbolag ser värdet av att satsa på ett professionaliserat inköpsarbete men också att prioritera sina upphandlings-/inköpsresurser där de gör störst effekt. Som medlemmarnas specialistfunktion följer vi vad som händer på marknaden och ser oss som ett naturligt kunskapsnav och det självklara förstahandsvalet för inköp och upphandling inom fastighetsrelaterade varor och tjänster. En del i vår unika position är det stora antalet djupt dedicerade medlemmar som i sina samhällsbärande uppdrag bidrar till ett inkluderande samhälle utifrån att bostaden är en basal funktion för alla människor. Våra medlemmar äger och förvaltar nära 900 000 lägenheter där det bor cirka 2 000 000 personer och HBV är allmännyttans inköpsfunktion och blir därigenom en viktig del av alla dessa våra medlemmar. Som affärschef ska du förstå och kunna relatera till våra medlemmars uppdrag med syftet att addera värde idag och i framtiden. Läs mer: www.hbv.se

KONTAKT
Torgny Balkefors
0733434769
torgny@balkefors-ponsiluoma.se

VILLKOR
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstid: Heltid
Lönevillkor: Fast

ANSÖKAN

Sista ansökningsdag: 2021-04-25

Publiceringsdatum: 2021-03-25