FV-Expert: Hållbarhet

Vi måste minska våra fastigheters energiförbrukning – från och med igår

I samarbete med Nuuka Solutions

IPCC-rapporten som släpptes den 28 februari försvann bakom nyheten om den ryska invasionen av Ukraina. Den omfattande rapporten om klimatförändringar visar tydligt att vi måste agera nu. Efter att ha tagit del av rapporten, började jag fundera på vad det här innebär för fastighetsbranschen, och hur pass viktig roll den faktiskt spelar för att stoppa de globala klimatförändringarna. Vad behöver vi göra för att lämna en fungerande planet till kommande generationer?

Det korta svaret är att rapporten kräver omedelbar minskning av vår energianvändning vilket är direkt relaterade till minskade CO2-utsläpp. Men, vi hade behövt det redan igår. Samma slutsats, fast ännu tuffare slår forskare från Uppsala universitet fast i WWF’s nya rapport som visar att Sverige måste minska sina CO2-utsläpp med 20% redan i år för att nå 1,5 graders målet.

Lägg sedan till effekterna av Rysslands aggressiva invasion av Ukraina. Vilket gör att de höga energipriserna och deras volatilitet är här för att stanna, när världen gör sig oberoende av rysk olja och gas. Ja det påverkar oss i Sverige också, även om vi inte använder det direkt i vår egen el- och värmeproduktion eftersom elnätet och elpriserna i Europa är sammanflätade. Allt sammantaget gör att det är dags för fastighetsbranschen att agera snabbt och beslutsamt.

Trots det får jag intrycket att många diskussioner fortfarande handlar om ny hårdvara. Dessa förbättringar och åtgärder har ofta redan legat i planen länge och kommer att pågå i många år och ta lång tid innan de ger resultat. Snarare borde insatserna handla om vad vi kan göra för att få resultat nu, och inte om tre år. Jag ser också ofta att beslut skjuts till nästa månad, nästa kvartal, senare i år, snarare än att besluta om att spara energi från och med idag.

Långsiktigt tänkande, ny hårdvara, värmepumpar, solpaneler, förnybar energi, solida BMS, bättre isolering och bättre fönster behövs verkligen. Men det finns en snabbare lösning för att realisera besparingar och förbättringar direkt – Att höja fastigheters prestanda med digital teknik redan idag.

Det handlar om att använda programvara som använder artificiell intelligens för att optimera värme-, ventilation-, och kylsystem automatiskt, som kraftigt reducerar onödig energiförbrukning och kan göra skillnad i stor skala direkt. Programvaran säkerställer rätt inomhusklimat samtidigt som den reducerar energiförbrukningen. Det gör den med hundratusentals förutsägelser och instruktioner till byggnadens styrsystem varje månad. Något som vi människor aldrig kan göra.

Dessa beprövade mjukvarulösningar är redo att implementeras som ett komplement till befintliga styrsystem för att spara stora mängder energi och därmed reducera CO2-utsläpp redan idag, och inför nästa uppvärmningssäsong. Resultatet är rejäla ekonomiska besparingar per kvadratmeter årligen samtidigt som det gör en reell skillnad i att bekämpa klimatförändringen.

Vår tjänst heter Nuuka AI Optimize. En säker, molnbaserad mjukvarulösning som automatiskt uppdaterar fastigheters styrsystem i realtid. Lösningen reducerar energiförbrukningen, garanterar ett optimalt inomhusklimat, förlänger de tekniska systemens livslängd, minskar behovet av fysiska besök på plats samt manuella felsöknings- och optimeringsarbeten.

Det är dags att agera! Använd digitala lösningar för att reducera energiförbrukning och minska er miljöpåverkan nu. Att åstadkomma stora besparingar och bli redo för nästa uppvärmningssäsong utan att behöva göra stora systemförändringar. Det ni har idag i era fastigheter kan bli så mycket mer effektivt.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner

Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd olika skattefrågor avseende inkomstskatt, moms, stämpelskatt och fastighetsskatt. Skatt kommer att behöva betalas och som alla kostnader påverkar den vinsten i projektet. För att minska kostnaderna är det viktigt att ha koll på de skattefrågor som uppkommer och vilka konsekvenser som olika alternativ medför.

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen

Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM redan kalkylen sparar du både tid och pengar. Och ger fastighetsägaren en detaljerad modell som kan användas vid förvaltningen i många år framöver.

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i Ukraina.

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital

En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna vidareutveckla ett mindre företag.

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier

Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet och trygghet i att göra affärer. På Novier – 360 Real Estate Advisors väntar vi oss många transaktioner inom en snar framtid.

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital

För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska trämodifieringsföretaget Kebony gjorde noggranna jämförelser slog det svenska kreditmarknadsbolaget Aros Kapital storbankerna på fingrarna inom flera områden.

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen

Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ha koll på hemmamarknaden – inte minst i oroliga tider. Och i Norra Sverige är det ett extremt tryck just nu.

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

Tillbaka till förstasidan