FV-Expert: Hållbarhet

Vi måste minska våra fastigheters energiförbrukning – från och med igår

I samarbete med Nuuka Solutions

IPCC-rapporten som släpptes den 28 februari försvann bakom nyheten om den ryska invasionen av Ukraina. Den omfattande rapporten om klimatförändringar visar tydligt att vi måste agera nu. Efter att ha tagit del av rapporten, började jag fundera på vad det här innebär för fastighetsbranschen, och hur pass viktig roll den faktiskt spelar för att stoppa de globala klimatförändringarna. Vad behöver vi göra för att lämna en fungerande planet till kommande generationer?

Det korta svaret är att rapporten kräver omedelbar minskning av vår energianvändning vilket är direkt relaterade till minskade CO2-utsläpp. Men, vi hade behövt det redan igår. Samma slutsats, fast ännu tuffare slår forskare från Uppsala universitet fast i WWF’s nya rapport som visar att Sverige måste minska sina CO2-utsläpp med 20% redan i år för att nå 1,5 graders målet.

Lägg sedan till effekterna av Rysslands aggressiva invasion av Ukraina. Vilket gör att de höga energipriserna och deras volatilitet är här för att stanna, när världen gör sig oberoende av rysk olja och gas. Ja det påverkar oss i Sverige också, även om vi inte använder det direkt i vår egen el- och värmeproduktion eftersom elnätet och elpriserna i Europa är sammanflätade. Allt sammantaget gör att det är dags för fastighetsbranschen att agera snabbt och beslutsamt.

Trots det får jag intrycket att många diskussioner fortfarande handlar om ny hårdvara. Dessa förbättringar och åtgärder har ofta redan legat i planen länge och kommer att pågå i många år och ta lång tid innan de ger resultat. Snarare borde insatserna handla om vad vi kan göra för att få resultat nu, och inte om tre år. Jag ser också ofta att beslut skjuts till nästa månad, nästa kvartal, senare i år, snarare än att besluta om att spara energi från och med idag.

Långsiktigt tänkande, ny hårdvara, värmepumpar, solpaneler, förnybar energi, solida BMS, bättre isolering och bättre fönster behövs verkligen. Men det finns en snabbare lösning för att realisera besparingar och förbättringar direkt – Att höja fastigheters prestanda med digital teknik redan idag.

Det handlar om att använda programvara som använder artificiell intelligens för att optimera värme-, ventilation-, och kylsystem automatiskt, som kraftigt reducerar onödig energiförbrukning och kan göra skillnad i stor skala direkt. Programvaran säkerställer rätt inomhusklimat samtidigt som den reducerar energiförbrukningen. Det gör den med hundratusentals förutsägelser och instruktioner till byggnadens styrsystem varje månad. Något som vi människor aldrig kan göra.

Dessa beprövade mjukvarulösningar är redo att implementeras som ett komplement till befintliga styrsystem för att spara stora mängder energi och därmed reducera CO2-utsläpp redan idag, och inför nästa uppvärmningssäsong. Resultatet är rejäla ekonomiska besparingar per kvadratmeter årligen samtidigt som det gör en reell skillnad i att bekämpa klimatförändringen.

Vår tjänst heter Nuuka AI Optimize. En säker, molnbaserad mjukvarulösning som automatiskt uppdaterar fastigheters styrsystem i realtid. Lösningen reducerar energiförbrukningen, garanterar ett optimalt inomhusklimat, förlänger de tekniska systemens livslängd, minskar behovet av fysiska besök på plats samt manuella felsöknings- och optimeringsarbeten.

Det är dags att agera! Använd digitala lösningar för att reducera energiförbrukning och minska er miljöpåverkan nu. Att åstadkomma stora besparingar och bli redo för nästa uppvärmningssäsong utan att behöva göra stora systemförändringar. Det ni har idag i era fastigheter kan bli så mycket mer effektivt.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

FV-Expert: Juridik

Risker med försenat slutbesked på tillträdesdagen

I samarbete med Brick Advokat

I ett hyresavtal är tillträdesdagen ett viktigt avtalsvillkor. Genom det villkoret uppkommer en skyldighet för hyresvärden att leverera lokalen till hyresgästen på tillträdesdagen. Misslyckas hyresvärden i sitt åliggande hotar juridiska konsekvenser.

FV-Expert: Kontor

Intresset för ”gröna” kontor har ökat markant

I samarbete med Novier

Restriktionerna är numera historia och därmed har samhället tagit flertalet kliv för att återgå till det nya normala. Det innebär att en rad företag just nu ser över sina kontorsbehov.

FV-Expert: Finansiering

Långsiktigt samarbete ger effekt och kontroll

I samarbete med Aros Kapital

Sjöson har haft en imponerande tillväxtresa och Aros har haft möjlighet att vara med under den här resan. Vi är lite nyfikna på hur de har uppfattat oss som samarbetspartner under de här åren.

FV-Expert: Kontor

Den nya tidens mötesplats

I samarbete med Skanska Sverige

För bara några år sedan var kvadratmeter och antal skrivbord det man fokuserade på. I dag är det de mjuka värdena och innehållet mellan väggar och tak som blivit de prioriterade frågorna, enligt Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

FV-Expert: Transaktioner

”Klienten ska få en trygghet i framtida kassaflöden”

I samarbete med Svalner

Fastighetstransaktioner på den svenska marknaden genomsyras av komplexa processer med många olika arbetsströmmar som inte sällan är präglad av korta deadlines. Inom Transaction Services på Svalner stöttar man sina fastighetsklienter att analysera den finansiella informationen och säkerställa att samtliga finansiella parametrar beaktas i transaktionen.

FV-Expert: Kontor

The office is dead, long live the office!

I samarbete med Colliers

Efter snart två år av hemarbete och digitala arbetssätt har mycket i våra arbetsmönster förändrats. Tydligt är att behovet av kontor kvarstår och efterfrågan på kontorslokaler är stark. Men det är inte gårdagens kontor som efterfrågas, utan någonting annat, något bättre.

FV-Expert: Fastighetsfinansiering

”Vi hjälper fastighetsbolag som vill expandera”

I samarbete med Aros Kapital

I min roll som kundansvarig på Aros Kapital arbetar jag framför allt med fastighetsfinansiering, både byggprojekt och andra fastighetsfinansieringar. Det …

FV-Expert: Närlogistik

Hållbar lösning på dina hyresgästers logistikbehov

I samarbete med iBoxen

Att ha en hållbar och säker logistiklösning i anslutning till sin fastighet blir allt viktigare. Med en leveransbox från iBoxen får hyresgästerna tillgång till marknadens enda lösning som är öppen för alla transportörer.

FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Missa inte den extra skattereduktionen på inventarier

I samarbete med Svalner

Riksdagen antog den 13 oktober en ny lag om skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021, i syfte att …

Tillbaka till förstasidan