FV-Expert: Uthyrning

Våga blicka bakåt för att se framåt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det sägs ofta att vi står inför en digitalisering och en förflyttning från fysiska butiker till e-handel. Men faktum är att vi redan är mitt i processen. När det gäller exempelvis böcker och kläder står e-handeln redan för 15 procent av den totala handeln. Och i övriga segment ökar andelen hela tiden. 
Detta medför naturligtvis utmaningar för fastighetsägarna som riskerar att stå med tomma gallerior och butiker inom några få år.

När vi startade Nordier Property Advisors för tio år sedan såg marknaden helt annorlunda ut och förändringarna gick långsammare. Vårt huvudfokus då var transaktioner och värdering, men sedan fem år tillbaka är vi också verksamma inom uthyrning och utveckling. Vi är nämligen övertygade om att i en snabbare marknad, med fler förändringar framför oss, behöver fastighetsägarna vara nära marknaden genom nära och täta kontakter med uthyrningsteam och transaktionsexperter för att snabbt kunna fatta beslut. Annars riskerar de att hamna efter.

För att vara relevanta tvingas vi vara ständigt uppdaterade med insikter i vad som händer och svara upp med att fatta rätt beslut för att hålla jämna steg med förändringarna.

Att fastighetsbranschen förändras behöver inte vara ett problem eller en nackdel, så länge man håller ett nyfiket öga på förändringen.

Det finns fortsatt goda investeringsmöjligheter, så länge man är medveten om och anpassar sig till omställningen.

Den pågående digitaliseringen påverkar fastighetsbranschen på många sätt. Förändrade köpbeteenden, nya logistikmönster, samlokalisering av butikslokaler, utlämningsställen och lager. Många investerare är sannolikt oroliga inför denna utveckling men, den leder även till stora möjligheter där exempelvis industriområden blir mer attraktiva med möjlighet till ökade hyresintäkter. Lager- och industrifastigheter kommer därmed att bli än mer intressanta investeringar när förändringen nu tar fart på bred front.

Det är lätt att glömma att branschen hela tiden förändras, inte bara just nu. Tittar vi bakåt i historien ser vi att tidigare stora branschförändringar snart blir normaliserade och ofta kan vändas till något positivt för dem som är snabba, lyhörda och ändringsbenägna.

Men trots att marknaden och förutsättningarna förändrats är utgångspunkten alltid densamma. Nämligen vad som är bäst för kunden och affären.
Kundnöjdhet och affärsnytta var nyckelord för tio år sedan, är det idag, och kommer att så vara även om tio år.

Det är därför vi gärna blickar tillbaka till vårt första decennium, och tar lärdom av historien, när vi nu tar klivet in i nästa.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

FV-Expert: Värdering

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

I samarbete med Värderingsdata
När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet ...

FV-Expert: Jurdik

Dammiga museiföremål – att få betalt av den som smutsat ner

I samarbete med Brick Advokat

När fastighetsägaren låter utföra arbeten i anslutning till lokal kan hyresgäst drabbas av störningar och skador såsom buller, nedsmutsning genom …

FV-Expert: Bostäder

Behövs det fler bostadsformer?

I samarbete med Foyen Advokatfirma

Som bekant finns i idag fyra lagreglerade former för boende i Sverige, nämligen äganderätt, hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. De olika …

FV-Expert: Skatt

Missade momsavdrag kan sänka projekt

I samarbete med CauseyWestling
I tider när det är svårt att få fastighetsprojekt att gå ihop är det för lönsamheten extra viktigt att noggrant ...

FV-Expert: Juridik

Avtal ska hållas – pacta sunt servanda

I samarbete med AG Advokat

Kärvare tider innebär större risk för att ingångna avtal blir svåra att fullfölja för en del aktörer. Lägg ned omsorg …

FV-Expert: Projektledning

Vad är ett tidigt skede?

I samarbete med Forsen
Alla projekt startar med en idé om att skapa något nytt. Ett bostadsområde, ett infrastrukturprojekt, en fastighet, en ombyggnation eller ...
Tillbaka till förstasidan