FV-Expert: Uthyrning

Våga blicka bakåt för att se framåt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det sägs ofta att vi står inför en digitalisering och en förflyttning från fysiska butiker till e-handel. Men faktum är att vi redan är mitt i processen. När det gäller exempelvis böcker och kläder står e-handeln redan för 15 procent av den totala handeln. Och i övriga segment ökar andelen hela tiden. 
Detta medför naturligtvis utmaningar för fastighetsägarna som riskerar att stå med tomma gallerior och butiker inom några få år.

När vi startade Nordier Property Advisors för tio år sedan såg marknaden helt annorlunda ut och förändringarna gick långsammare. Vårt huvudfokus då var transaktioner och värdering, men sedan fem år tillbaka är vi också verksamma inom uthyrning och utveckling. Vi är nämligen övertygade om att i en snabbare marknad, med fler förändringar framför oss, behöver fastighetsägarna vara nära marknaden genom nära och täta kontakter med uthyrningsteam och transaktionsexperter för att snabbt kunna fatta beslut. Annars riskerar de att hamna efter.

För att vara relevanta tvingas vi vara ständigt uppdaterade med insikter i vad som händer och svara upp med att fatta rätt beslut för att hålla jämna steg med förändringarna.

Att fastighetsbranschen förändras behöver inte vara ett problem eller en nackdel, så länge man håller ett nyfiket öga på förändringen.

Det finns fortsatt goda investeringsmöjligheter, så länge man är medveten om och anpassar sig till omställningen.

Den pågående digitaliseringen påverkar fastighetsbranschen på många sätt. Förändrade köpbeteenden, nya logistikmönster, samlokalisering av butikslokaler, utlämningsställen och lager. Många investerare är sannolikt oroliga inför denna utveckling men, den leder även till stora möjligheter där exempelvis industriområden blir mer attraktiva med möjlighet till ökade hyresintäkter. Lager- och industrifastigheter kommer därmed att bli än mer intressanta investeringar när förändringen nu tar fart på bred front.

Det är lätt att glömma att branschen hela tiden förändras, inte bara just nu. Tittar vi bakåt i historien ser vi att tidigare stora branschförändringar snart blir normaliserade och ofta kan vändas till något positivt för dem som är snabba, lyhörda och ändringsbenägna.

Men trots att marknaden och förutsättningarna förändrats är utgångspunkten alltid densamma. Nämligen vad som är bäst för kunden och affären.
Kundnöjdhet och affärsnytta var nyckelord för tio år sedan, är det idag, och kommer att så vara även om tio år.

Det är därför vi gärna blickar tillbaka till vårt första decennium, och tar lärdom av historien, när vi nu tar klivet in i nästa.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital

En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna vidareutveckla ett mindre företag.

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier

Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet och trygghet i att göra affärer. På Novier – 360 Real Estate Advisors väntar vi oss många transaktioner inom en snar framtid.

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital

För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska trämodifieringsföretaget Kebony gjorde noggranna jämförelser slog det svenska kreditmarknadsbolaget Aros Kapital storbankerna på fingrarna inom flera områden.

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen

Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ha koll på hemmamarknaden – inte minst i oroliga tider. Och i Norra Sverige är det ett extremt tryck just nu.

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

FV-Expert: Juridik

Risker med försenat slutbesked på tillträdesdagen

I samarbete med Brick Advokat

I ett hyresavtal är tillträdesdagen ett viktigt avtalsvillkor. Genom det villkoret uppkommer en skyldighet för hyresvärden att leverera lokalen till hyresgästen på tillträdesdagen. Misslyckas hyresvärden i sitt åliggande hotar juridiska konsekvenser.

FV-Expert: Kontor

Intresset för ”gröna” kontor har ökat markant

I samarbete med Novier

Restriktionerna är numera historia och därmed har samhället tagit flertalet kliv för att återgå till det nya normala. Det innebär att en rad företag just nu ser över sina kontorsbehov.

FV-Expert: Hållbarhet

Vi måste minska våra fastigheters energiförbrukning – från och med igår

I samarbete med Nuuka Solutions

IPCC-rapporten som släpptes den 28 februari försvann bakom nyheten om den ryska invasionen av Ukraina. Den omfattande rapporten om klimatförändringar …

Tillbaka till förstasidan