FV-Expert: Uthyrning

Våga blicka bakåt för att se framåt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det sägs ofta att vi står inför en digitalisering och en förflyttning från fysiska butiker till e-handel. Men faktum är att vi redan är mitt i processen. När det gäller exempelvis böcker och kläder står e-handeln redan för 15 procent av den totala handeln. Och i övriga segment ökar andelen hela tiden. 
Detta medför naturligtvis utmaningar för fastighetsägarna som riskerar att stå med tomma gallerior och butiker inom några få år.

När vi startade Nordier Property Advisors för tio år sedan såg marknaden helt annorlunda ut och förändringarna gick långsammare. Vårt huvudfokus då var transaktioner och värdering, men sedan fem år tillbaka är vi också verksamma inom uthyrning och utveckling. Vi är nämligen övertygade om att i en snabbare marknad, med fler förändringar framför oss, behöver fastighetsägarna vara nära marknaden genom nära och täta kontakter med uthyrningsteam och transaktionsexperter för att snabbt kunna fatta beslut. Annars riskerar de att hamna efter.

För att vara relevanta tvingas vi vara ständigt uppdaterade med insikter i vad som händer och svara upp med att fatta rätt beslut för att hålla jämna steg med förändringarna.

Att fastighetsbranschen förändras behöver inte vara ett problem eller en nackdel, så länge man håller ett nyfiket öga på förändringen.

Det finns fortsatt goda investeringsmöjligheter, så länge man är medveten om och anpassar sig till omställningen.

Den pågående digitaliseringen påverkar fastighetsbranschen på många sätt. Förändrade köpbeteenden, nya logistikmönster, samlokalisering av butikslokaler, utlämningsställen och lager. Många investerare är sannolikt oroliga inför denna utveckling men, den leder även till stora möjligheter där exempelvis industriområden blir mer attraktiva med möjlighet till ökade hyresintäkter. Lager- och industrifastigheter kommer därmed att bli än mer intressanta investeringar när förändringen nu tar fart på bred front.

Det är lätt att glömma att branschen hela tiden förändras, inte bara just nu. Tittar vi bakåt i historien ser vi att tidigare stora branschförändringar snart blir normaliserade och ofta kan vändas till något positivt för dem som är snabba, lyhörda och ändringsbenägna.

Men trots att marknaden och förutsättningarna förändrats är utgångspunkten alltid densamma. Nämligen vad som är bäst för kunden och affären.
Kundnöjdhet och affärsnytta var nyckelord för tio år sedan, är det idag, och kommer att så vara även om tio år.

Det är därför vi gärna blickar tillbaka till vårt första decennium, och tar lärdom av historien, när vi nu tar klivet in i nästa.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Transparens A och O vid stora samordningsprojekt

I samarbete med Forsen

En grundläggande förutsättning för att ett stadsutvecklingsprojekt ska fungera är att samtliga inblandade parter förstår vikten av att samarbeta kring …

FV-Expert: Affärsjuridik

Missa inte semesterparagrafen

I samarbete med AG Advokat

En hyresgäst får som huvudregel inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hyresnämndens tillstånd kan i huvudsak endast …

FV-Expert: Logistik

Framtidssäkra logistiken

I samarbete med Colliers International

I samband med att vi tog fram en unik sammanställning om den svenska logistikmarknaden, under parollen ”Logistics is the new black”, kunde vi konstatera att intresset aldrig varit större för segmentet, såväl från växande hyresgäster såsom avkastningstörstande investerare.

FV-Expert: Stadsutveckling

Framtiden är aldrig långt borta

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas innan en ny regering är på plats.

FV-Expert: Projektekonomi

Ta greppet om projektekonomin

I samarbete med Forsen

Som senior controller ansvarar jag för den ekonomiska styrningen och uppföljningen i några av Forsens största projekt. Det innefattar allt …

FV-Expert: Kontorsmarknaden

Var går smärtgränsen för kontorshyror i Stockholm?

I samarbete med Colliers International

Stockholms kontorshyresmarknad är minst sagt ansträngd vilket gjort att vi nu har kvadratmeterpriser man bara kunde drömma om för några fåtal år sedan. På drygt 3 år har hyrorna stigit markant, en onormal utveckling som inte kan fortgå för alltid.

FV-Expert: Stadsutveckling

Låt oss planera våra gaturum med sikte på framtiden

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Vi bygger stad i en rasande takt. Ambitionen är hög. Planhandläggare och byggaktörer utvecklar allt större områden och vi arkitekter …

FV-Expert: Skatt

Nya regler begränsar ränteavdrag

I samarbete med Svalner

Den 1 januari 2019 träder nya regler i kraft som, framförallt i fastighetsbranschen, kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader.

FV-Expert: Investeringstrend

Logistik – minst 10 köpare på varje säljare

I samarbete med Pangea Property Partners

Marknaden för logistikfastigheter är under snabb förändring. Globaliseringen leder till att varorna produceras på nya platser runt om i världen, …

FV-Expert: Affärsjuridik

Vem ska betala för svävande entreprenadkontrakt?

I samarbete med AG Advokat

Den högkonjunktur som nu ser ut att gå mot sitt slut har resulterat i att byggherrar och andra fastighetsägande bolag …

FV-Expert: Bygg - Anläggning

Steget före

I samarbete med Forsen

Slarva inte i de tidiga skedena, var proaktiv och gör rätt från början. Detta borde förstås vara självklarheter, men det kan inte nog betonas. Att ligga steget före i projektplaneringen, belysa alternativen och alltid ha en plan B är centralt för ett lyckat anläggningsprojekt.

FV-Expert: Bygg

Tidiga skeden: tänk utanför väggarna!

I samarbete med Forsen

Våga tänka utanför boxen. Eller åtminstone utanför husets fyra väggar. Om vi redan i de tidiga skedena tittar på hur vårt byggprojekt påverkar omgivningen kan detaljplaneprocessen gå smidigare och snabbare, samtidigt som vi bidrar till en bra stadsbyggnad.

FV-Expert: Stadsutveckling

Skapa samhällsnytta med hjälp av tomma lokaler

I samarbete med ÅWL Arkitekter AB

Vakansgraden av kontor i de centrala delarna i Stockholm var rekordlåga 2,6 procent vid årsskiftet enligt en rapport från JLL. …

FV-Expert: HR

Gigitalisering

I samarbete med Real Competence

Gig-ekonomi är en direkt översättning av gig-economy och är en tydlig trend som, lite i det tysta, håller på att …

Tillbaka till förstasidan