FV-Expert: Projektledning

Vad är ett tidigt skede?

I samarbete med Forsen

Alla projekt startar med en idé om att skapa något nytt. Ett bostadsområde, ett infrastrukturprojekt, en fastighet, en ombyggnation eller liknande. Värdering och prioritering av parametrar som tid, ekonomi och kvalitet sker med fördel redan vid projektets begynnelse. Under mina 17 år i branschen har jag har haft förmånen att vara en del av många olika typer av processer och har därmed insett värdet av att prioritera de tidiga skedena.

Att arbeta i tidiga skeden innebär att identifiera projektets syfte, vad som är viktigt och varför. Denna behovsanalys lägger sedan grunden för projektet och bör därefter ses som en ledstjärna att vända sig till under projektets gång. Behovsbilderna utvecklas och resulterar i programhandlingar, underlag för detaljplaner, kostnadsbedömningar och tidplaner. Behoven kommer att prövas mot de tre tidigt rangordnade parametrarna – tid, ekonomi och kvalitet – och därefter mynna ut i en projektering och senare en byggprocess. Gemensamt för samtliga lyckade projekt är en tydlig beställning sprungen ur en väl genomförd behovsanalys vilket innebär att resurser som tid och pengar nyttjas mer effektivt. vilket är en vinst för samtliga inblandade aktörer.

Vägen till ett lyckat projekt kan se ut på flera olika sätt. Vid förändring av exempelvis lokaler där den viktigaste parametern är ekonomi kan förutom lokalfrågan, andra processer så som betalningsmodeller, schemaläggningsfrågor, beläggningsbehov och organisationsstrukturer påverka projektets genomförande och lönsamhet. Att våga lyfta på många stenar, ställa frågor och dokumentera processen kan därför vara direkt avgörande för huruvida projektet vid dess färdigställande kommer anses vara ett lyckat projekt.

Det är inte ovanligt att det är flera olika konsulter som jobbar i de olika skedena av projektet och att behovsbilden som en gång i tiden presenterades av de som ska verka i lokalerna försvinner. Att flytta en dörr kan i projektering eller byggskedet anses vara en enkel sak där och då, men vara förödande för verksamhetens flöde när fastigheten är färdigbyggd. Därför är dokumentation av behovsbilden och någon som följer med processen från start till mål en viktig resurs för ett lyckat projekt.

En klok medarbetare beskrev det som följande

”Vi tror att vi vet vad vi behöver men behöver vi verkligen det”.

I norra Sverige står vi just nu inför enorma utmaningar kopplat till den gröna omställningen och de 1 000 miljarder kronor som kommer investeras i vår region. Jag vill därför ta tillfället i akt att uppmana alla beställare att i ett tidigt skede ta sig tid att definiera vad varje enskilt projekt ska åstadkomma, förankra detta med alla inblandade parter och vara tydlig i sin beställning. Men också att våga ifrågasätta en etablerad sanning och se möjligheterna i det som nu sker rakt framför näsan på oss.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

Tillbaka till förstasidan