FV-Expert: Hotell

Utmaningarna fortsätter

I samarbete med Annordia

En tuff höst väntar hotellen. Restriktioner kring resor och möten och uppmaning till hemarbete fortsätter gälla under hösten, vilket innebär att det inte blir några stora möten eller evenemang och att affärsresandet inte kommer igång. Därmed kommer efterfrågan på hotellrum, inte minst under vardagarna, att ligga kvar på en låg nivå. Det blir en hård prövning för de flesta hotelloperatörer och flera riskerar att få kasta in handduken. Vilka eventuella ytterligare stödåtgärder som lanseras kommer att avgöra hur många det blir.

En snabb återhämtning kan komma. Hotellmarknadens följsamhet med tillväxten i den svenska ekonomin är stark och de flesta prognosmakare spår en snabb återhämtning i den svenska ekonomin det närmaste året. När restriktionerna så småningom tas bort kan detta ge en snabb studs tillbaka i efterfrågan på hotellrum.

Privatresandet kommer inte att förändras. Annordia bedömer inte att pandemin ger några långsiktiga negativa effekter på privatresor och privat hotellboende. Det inhemska privatresandet och boendet på hotell ökade snabbt under årets semester trots pågående pandemi, vilket tydligt visade att folk inte har ändrat beteende. Privatresandet styrs nästan helt och hållet av människors ekonomiska möjligheter.

Viss negativ effekt på affärsresandet. Fysiska möten i professionella sammanhang är en följd av rationellt beslutsfattande med effektivitet och lönsamhet som mål. Trots detta går det inte att utesluta att en lång period där fysiska möten tvingats ersättas av digitala motsvarigheter kan komma att få vissa negativa långsiktiga effekter på affärsresandet. Annordia bedömer dock att detta påverkar mer på marginalen och inte i grunden förändrar trenden mot fler fysiska möten. När hindren försvinner kommer affärsresandet i gång igen och hotellen kommer återigen att fyllas mitt i veckorna.

Konferensmarknaden återhämtar sig. Boende på hotell kopplat till konferenser är en marknad som storleksmässigt länge varit stabil. Behovet finns kvar för strategimöten, planeringsmöten, teambuilding m.m. vilka är svåra att ersätta med andra mötesformer och en viss återhämtning är redan på gång. Risken för utslagning av flera konferensanläggningar är dock stor i det korta perspektivet.

Rådgivning finns att få. Många ägare av hotellfastigheter riskerar att bli utan operatör under hösten och vintern, fastna i jobbiga hyresförhandlingar eller vara tvungna att se över finansieringen. Hyresbedömning, värdering och marknadsanalys på kort och lång sikt blir då viktiga. Dessutom kommer det sannolikt behöva rekryteras nya operatörer.

Detta är något vi på Annordia kan hjälpa er med. Ring oss gärna om ni vill diskutera.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Retail

Din e-middag är snart serverad

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det diskuteras flitigt om e-handel och butiksdöd. Debatten har dock missat en viktig kanal inom e-handel när de talar om …

FV-Expert: Samhhällsfastigheter

Samhällsfastigheter, mer än en tillgångsplacering

I samarbete med Archus AB

För att investeringen ska visa sig fullt så säker och för att den offentliga sektorn ska vara nöjda med beslutet …

FV-Expert: Skatt

Avdragsrätten – en fråga om fakturering?

I samarbete med Svalner

Vi har under flera år följt hur Skatteverket har riktat in sig på att begränsa moder- och holdingbolags avdragsrätt för …

FV-Expert: Kontor

Är kontorsmarknaden död?

I samarbete med Colliers International

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi?

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Sverige behöver 640 000 nya bostäder till 2027. Byggsektorn står för 20 procent av de totala klimatutsläppen och det är …

FV-Expert: Juridik

Löpande räkning – både enkelt och svårt

I samarbete med AG Advokat

I många stora byggprojekt är det vanligt med incitamentsbaserade ersättningsmodeller. De kan se lite olika ut men i grunden handlar …

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter – unika och utmanande projekt

I samarbete med Forsen

Jag ramlade in lite av en slump på samhällsfastigheter, och upptäckte ganska snabbt att det ena projektet inte är det andra likt.

FV-Expert: Finansiering

Vi behandlar ditt fastighetsprojekt unikt

I samarbete med Promentor Finans AB

Finansieringen ska bidra till en trygghet och lönsamhet i ditt fastighetsprojekt. En självklarhet kanske, då fastighetsaffärer generellt sett är en …

FV-Expert: Finansiering

Förståelse för fastighetskrediter

I samarbete med Promentor Finans AB

Det finns ofta en fördel att arbeta med en aktör som förstår branschen. En aktör med få beslutsled och som …

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

Tillbaka till förstasidan