FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Tydligt besked om moms vid coworking

I samarbete med Svalner

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat två mycket efterlängtade domar om coworking – en fråga som under många år vållat stora problem för coworkingaktörer och fastighetsägare.

Coworkingtjänsterna som prövades innebar att kunder enligt olika medlemskap erbjudits aktivitetsbaserade arbetsplatser och andra kringtjänster såsom IT-lösningar, kaffe, reception, tillgång till mötesrum och andra inslag som är typiska för en kontorsmiljö. Det har även ingått nätverksfrämjande aktiviteter.

Skatteverkets inställning, vilken även Skatterättsnämnden instämt i, har varit att coworking ska hanteras som en momsfri fastighetstjänst. Vid en sådan situation har inte coworkingaktören avdragsrätt för ingående moms. Fastighetsägare som hyr ut lokaler för coworking kan då inte hyra ut dessa med frivillig skattskyldighet.

Glädjande nog gjorde HFD en motsatt bedömning i frågan.

HFD konstaterade att om kunderna inte har någon garanterad rätt till en arbetsplats saknar kunderna en exklusiv nyttjanderätt till fastighet. En sådan tjänst kan då inte ses som en momsfri fastighetsupplåtelse utan ska omfattas av momsplikt.

Även i de fall där kunden garanteras en arbetsplats, ansåg HFD att kunden efterfrågar både arbetsplatsen och övriga kringtjänster i lika stor utsträckning. Även detta tillhandahållande ansågs därför momspliktigt.

Det är inte omöjligt att det kommer att uppstå frågor från Skatteverket om vilka kringtjänster som måste ingå för att coworking ska kvalificeras som momspliktigt. Enligt vår mening bör kraven på kringtjänster generellt ställas lägre om kunden inte erbjuds en garanterad arbetsplats, medan det bör ställas högre krav på kringtjänster om en garanterad arbetsplats ingår.

Det ska påpekas att momsplikt inte gäller vid uthyrning av t.ex. kontorshotell där kunden får rätt till ett visst låsbart utrymme. Vid sådana upplåtelser anser vi dock att det kan finnas möjlighet att tillämpa reglerna om frivillig skattskyldighet.

Vår förhoppning är att Skatteverket låter denna fråga ses som utagerad. Tiden lär dock utvisa om så blir fallet. Oavsett hur Skatteverket väljer att agera bör branschen kunna förlita sig till att HFD har gjort en tydlig markering i frågan vilket underlättar avsevärt för både fastighetsägare och coworkingaktörer.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Byggprojektledning

Projektledning i tidiga skeden

I samarbete med Forsen

Hur långt ska jag gå? Det är något av en nyckelfråga vid tidiga skeden – att å ena sidan säkerställa att det inte dyker upp obehagliga överraskningar i sena skeden, men å andra sidan inte lägga för stora resurser på ett projekt som i värsta fall kanske inte ens blir av.

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Allt fler svenskar vill bo i en hållbar bostad enligt en ny rapport från Skanska. Men för att möta efterfrågan behövs ekonomiska incitament från politiken.

FV-Expert: Juridik

Heta samhällsfastigheter – attraktivt men snårigt?

I samarbete med Lindahl

Trygga offentliga hyresgäster med god betalningsförmåga lockar investeringar från privata fastighetsägare. Även för det offentliga finns det fördelar. Hyresgästen slipper den initiala investeringskostnaden, ökar flexibiliteten och ges möjlighet att hitta samarbetsfördelar med det privata.

FV-Expert: Bostad

Hyresrätter konkurrerar ut bostadsrätter

I samarbete med Angermann

Pandemin resulterade inte i en inbromsning av marknaden som många befarade, utan snarare en katalysator för ökande prisnivåer på den svenska fastighetsmarknaden i jakten på attraktiva investeringar.

FV-Expert: Kontor

Kontorskoncept post Corona

I samarbete med Colliers

Ch-ch-ch-ch-changes – Turn and face the strange, sjöng David Bowie för redan 50 år sedan. Sedan har mycket hänt och …

FV-Expert: Juridik

Hållbara transaktioner

I samarbete med AG Advokat

Byggnader står för en betydande del av energiförbrukningen och växthusgasutsläppen i samhället. En avsevärd del av fastighetsbeståndet är äldre och …

FV-Expert: Äldrebroende

Hur vill du bo när du blir äldre?

I samarbete med Eirhem AB

Det är en fråga som vi på Eirhem ställer oss ofta. Hur skulle vi själva vilja bo när vi blir äldre? Kanske vill man helst bo kvar hemma. Men när det inte längre går. Åldrandet berör oss alla. Är vi inte redan där själva har de flesta av oss närstående som är det.

FV-Expert: Uthyrning

Ny lösning för kontoret – rätt koncept i rätt tid

I samarbete med NORNORM

Den omvälvande förändringen av hur vi arbetar, påskyndad av pandemin, kan innebära nya affärsmöjligheter för fastighetsägare. En av dem är att differentiera och kundanpassa erbjudandet med nyckelfärdiga, möblerade kontor. Ett enkelt sätt att göra det är genom att prenumerera på kontorsmöbler. Det ger på ett hållbart sätt full flexibilitet att anpassa kontoret efter företags växlande behov.

FV-Expert: Värdering

Har avkastningskraven nått botten?

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

Sedan 2014 har vi haft en styrränta på 0% eller lägre vilket haft en enorm påverkan på investeringsbeteendet i Sverige …

FV-Expert: Hotell

Hotellfastigheter – tid för strategiska beslut?

I samarbete med Annordia AB

Återhämtningen på hotellmarknaden har börjat. Den dramatiska minskningen av resandet som följde i pandemins spår innebar ett historiskt tapp i …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Det blir aldrig som man trott

I samarbete med Boardtalk

Det är mycket som inte blivit som man befarade de där veckorna i mars och april förra året när Corona …

FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

FV-Expert: Investeringar i Finland

Finska bostäder är en attraktiv investering

I samarbete med Trevian Asset Management

Sverige och Finland är varandras viktigaste bilaterala partners. Ur ett investeringsperspektiv är förhållandet särskilt betydande: Sverige är Finlands överlägset största …

FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på …

Tillbaka till förstasidan