FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Tydligt besked om moms vid coworking

I samarbete med Svalner

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat två mycket efterlängtade domar om coworking – en fråga som under många år vållat stora problem för coworkingaktörer och fastighetsägare.

Coworkingtjänsterna som prövades innebar att kunder enligt olika medlemskap erbjudits aktivitetsbaserade arbetsplatser och andra kringtjänster såsom IT-lösningar, kaffe, reception, tillgång till mötesrum och andra inslag som är typiska för en kontorsmiljö. Det har även ingått nätverksfrämjande aktiviteter.

Skatteverkets inställning, vilken även Skatterättsnämnden instämt i, har varit att coworking ska hanteras som en momsfri fastighetstjänst. Vid en sådan situation har inte coworkingaktören avdragsrätt för ingående moms. Fastighetsägare som hyr ut lokaler för coworking kan då inte hyra ut dessa med frivillig skattskyldighet.

Glädjande nog gjorde HFD en motsatt bedömning i frågan.

HFD konstaterade att om kunderna inte har någon garanterad rätt till en arbetsplats saknar kunderna en exklusiv nyttjanderätt till fastighet. En sådan tjänst kan då inte ses som en momsfri fastighetsupplåtelse utan ska omfattas av momsplikt.

Även i de fall där kunden garanteras en arbetsplats, ansåg HFD att kunden efterfrågar både arbetsplatsen och övriga kringtjänster i lika stor utsträckning. Även detta tillhandahållande ansågs därför momspliktigt.

Det är inte omöjligt att det kommer att uppstå frågor från Skatteverket om vilka kringtjänster som måste ingå för att coworking ska kvalificeras som momspliktigt. Enligt vår mening bör kraven på kringtjänster generellt ställas lägre om kunden inte erbjuds en garanterad arbetsplats, medan det bör ställas högre krav på kringtjänster om en garanterad arbetsplats ingår.

Det ska påpekas att momsplikt inte gäller vid uthyrning av t.ex. kontorshotell där kunden får rätt till ett visst låsbart utrymme. Vid sådana upplåtelser anser vi dock att det kan finnas möjlighet att tillämpa reglerna om frivillig skattskyldighet.

Vår förhoppning är att Skatteverket låter denna fråga ses som utagerad. Tiden lär dock utvisa om så blir fallet. Oavsett hur Skatteverket väljer att agera bör branschen kunna förlita sig till att HFD har gjort en tydlig markering i frågan vilket underlättar avsevärt för både fastighetsägare och coworkingaktörer.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på …

FV-Expert: Uthyrning

Malmö AAA-lägen förändras ständigt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att Malmö är Sveriges snabbast växande storstad råder det ingen tvekan om. Men det är också en stad under ständig …

FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

FV-Expert: Juridik

EU:s klimattaxonomi är här!

I samarbete med AG Advokat

EU-kommissionen har nu publicerat sitt detaljförslag till klimattaxonomi, ett initiativ för att styra investeringar mot hållbara verksamheter. Tanken bakom taxonomin …

FV-Expert: Värdering

Hur höjer du värdet på din fastighet?

I samarbete med Colliers

Fastighetsägare strävar ofta efter att öka värdet på sina fastigheter för att få högre betalt den dag de väljer att sälja, eller för att få bättre lånevillkor vid en omfinansiering. Men hur gör man det på bästa sätt? Vi går igenom några tips och konkreta saker att tänka på när man vill öka värdet på sina fastigheter.

FV-Expert: Byggprojektledning

Samverkan är nyckeln vid industriprojekt

I samarbete med Forsen

Att bygga en industrifastighet – skiljer det sig så mycket från vilket kontorsprojekt som helst?
Jodå. Och om man inte gör rätt från början kan det betala sig dyrt i slutänden. För det är trots allt skillnad på människa och maskin.

FV-Expert: Hållbara affärer

Ökad cirkularitet minskar våra klimatutsläpp

I samarbete med Skanska

Med tydliga mål går det att uppnå stora saker. Under 2015 satte Skanska Sverige målet att vi ska vara klimatneutrala i hela värdekedjan 2045. Redan 2030 ska vi ha halverat våra klimatutsläpp som till en betydande del kommer från material och produkter. Vi kan minska klimatutsläppen avsevärt genom ökad cirkularitet där vi nyttjar material och produkter mer resurseffektivt vilket minskar uttag av råvara och andel avfall som deponeras.

FV-Expert: Lokaluthyrning

Skapa snabba intäkter på dina vakanser!

I samarbete med Stayaround Sverige AB

Sedan 2018 har vi på Stayaround hjälpt fastighetsägare såsom bl.a Balder, CBRE Global Investors och Castellum att hyra ut över …

FV-Expert: Stadsutveckling

Samverkan ger även mindre fastighetsägare stora möjligheter

I samarbete med Archus

Liksom allt annat går det trender i affärsstrategier när det kommer till stadsutveckling. Archus har analyserat vad som händer inom …

FV-Expert: Bostadsutveckling

Så ska uppstickaren utmana bostadsjättarna

I samarbete med OBOS

Bostadsutvecklaren OBOS kliver nu på allvar in i storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg med en offensiv satsning på nya bostadsrätter. ”Målet är att bli störst i Sverige inom fem år”, säger Sofia Ljungdahl, VD på OBOS Nya Hem.

FV-Expert: Retail

Din e-middag är snart serverad

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det diskuteras flitigt om e-handel och butiksdöd. Debatten har dock missat en viktig kanal inom e-handel när de talar om …

FV-Expert: Samhhällsfastigheter

Samhällsfastigheter, mer än en tillgångsplacering

I samarbete med Archus AB

Stat, kommun och landets regioner står inför ett dramatiskt investeringsbehov mot bakgrund av en växande befolkning och allt fler yngre och äldre. Den offentliga sektorn vänder sig i allt högre grad till privata fastighetsägare. Flera offensiva och starka investerare har växt fram och skapat starka positioner inför detta skifte. I en andra våg ser vi nu mer finansiellt orienterade aktörer som, särskilt i osäkra tider, lockas av segmentet utifrån dess egenskaper som passiv finansiell placering med långa kontrakt, offentligt finansierad hyresgäst och låg restvärdesrisk.

FV-Expert: Skatt

Avdragsrätten – en fråga om fakturering?

I samarbete med Svalner

Vi har under flera år följt hur Skatteverket har riktat in sig på att begränsa moder- och holdingbolags avdragsrätt för …

FV-Expert: Kontor

Är kontorsmarknaden död?

I samarbete med Colliers International

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi?

Tillbaka till förstasidan