FV-Expert: Projektekonomi

Ta greppet om projektekonomin

I samarbete med Forsen

Erfarenhet och kunskap kring byggprocessen i alla led. Det är A och O för att få ekonomi i alla typer av byggprojekt. I min roll som controller har jag fått ett stort förtroende av beställaren och med det följer ett stort ansvar. Då gäller nära samarbete och full transparens.

Som senior controller ansvarar jag för den ekonomiska styrningen och uppföljningen i några av Forsens största projekt. Det innefattar allt från att hantera fakturor och avtal till att leda prognosarbetet och rapportera till beställaren.

Den kanske enskilt viktigaste faktorn för att ha koll på ekonomin är kontraktet med entreprenören: utformning, tider, tekniska lösningar etcetera. Här måste jag och mina kollegor vara på tå – entreprenörerna kan ibland testa gränserna och det är ju beställarens pengar vi ansvarar för.

En annan viktig del är att bedöma kvaliteten på de handlingar vi har att utgå från tillsammans med projekteringsledaren – det är ju avgörande för slutprognosen. Jag kan inte påverka kvaliteten på handlingarna men jag kan utmana min organisation och ställa de kritiska frågorna internt. Här har jag stor nytta av min erfarenhet av många olika typer av projekt.

Andra faktorer som påverkar prognosen är tidplanen och projektets logistiska förutsättningar. Där gäller det att jag har en helhetsbild av projektet och kan bilda mig en uppfattning om hur det kommer att påverka slutkostnaden. I Stockholm ökar kostnaderna kraftigt om projektet är i innerstan där det är trångt, markhyran är hög och säkerhetskraven är stora.

Men vad som framför allt är viktigt är något som kanske borde vara självklart: att vara ärlig mot både sig själv, sina kollegor och mot kunden. Om något har blivit dyrare – eller billigare för den delen – så måste jag vara öppen med det. Det ger oss möjlighet att styra slutkostnaden mot uppsatta mål och budget. Och presentera aldrig en ökad kostnad för beställaren utan att ha en lösning! Vi springer alltid på saker i ett projekt som inte går att förutse. Och då ska vi presentera en lösning, inte ett problem.

Sammanfattning av saker som är viktiga för att ha koll på projektekonomin:

  • Ha järnkoll på kontrakten med entreprenörerna.
  • Ha kunskap och ta hänsyn till tidplanen och följ upp löpande – om bygget blir försenat, vad kostar det?
  • Var noga med att bedöma kvaliteten på de handlingar som är underlag för prognosen.
  • Var ärlig mot dig själv, dina kollegor och mot kunden i alla skeden.
  • Driv på kunden. Om du inte får besked i tid ökar kostnaderna oftast.
  • Se till att ha ett systematiskt prognosarbete där du fångar upp detaljer och ser hur ändringar påverkar produktionen, tidplanen och ekonomin. Här har vi på Forsen stor hjälp av vårt ledningssystem Forsen Flow. Men ansvaret ligger ändå hos mig, inte hos systemet.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Retail

Din e-middag är snart serverad

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det diskuteras flitigt om e-handel och butiksdöd. Debatten har dock missat en viktig kanal inom e-handel när de talar om …

FV-Expert: Samhhällsfastigheter

Samhällsfastigheter, mer än en tillgångsplacering

I samarbete med Archus AB

För att investeringen ska visa sig fullt så säker och för att den offentliga sektorn ska vara nöjda med beslutet …

FV-Expert: Skatt

Avdragsrätten – en fråga om fakturering?

I samarbete med Svalner

Vi har under flera år följt hur Skatteverket har riktat in sig på att begränsa moder- och holdingbolags avdragsrätt för …

FV-Expert: Kontor

Är kontorsmarknaden död?

I samarbete med Colliers International

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi?

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Sverige behöver 640 000 nya bostäder till 2027. Byggsektorn står för 20 procent av de totala klimatutsläppen och det är …

FV-Expert: Juridik

Löpande räkning – både enkelt och svårt

I samarbete med AG Advokat

I många stora byggprojekt är det vanligt med incitamentsbaserade ersättningsmodeller. De kan se lite olika ut men i grunden handlar …

FV-Expert: Hotell

Utmaningarna fortsätter

I samarbete med Annordia

En tuff höst väntar hotellen. Restriktioner kring resor och möten och uppmaning till hemarbete fortsätter gälla under hösten, vilket innebär …

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter – unika och utmanande projekt

I samarbete med Forsen

Jag ramlade in lite av en slump på samhällsfastigheter, och upptäckte ganska snabbt att det ena projektet inte är det andra likt.

FV-Expert: Finansiering

Vi behandlar ditt fastighetsprojekt unikt

I samarbete med Promentor Finans AB

Finansieringen ska bidra till en trygghet och lönsamhet i ditt fastighetsprojekt. En självklarhet kanske, då fastighetsaffärer generellt sett är en …

FV-Expert: Finansiering

Förståelse för fastighetskrediter

I samarbete med Promentor Finans AB

Det finns ofta en fördel att arbeta med en aktör som förstår branschen. En aktör med få beslutsled och som …

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

Tillbaka till förstasidan