FV-Expert: Projektekonomi

Ta greppet om projektekonomin

I samarbete med Forsen

Erfarenhet och kunskap kring byggprocessen i alla led. Det är A och O för att få ekonomi i alla typer av byggprojekt. I min roll som controller har jag fått ett stort förtroende av beställaren och med det följer ett stort ansvar. Då gäller nära samarbete och full transparens.

Som senior controller ansvarar jag för den ekonomiska styrningen och uppföljningen i några av Forsens största projekt. Det innefattar allt från att hantera fakturor och avtal till att leda prognosarbetet och rapportera till beställaren.

Den kanske enskilt viktigaste faktorn för att ha koll på ekonomin är kontraktet med entreprenören: utformning, tider, tekniska lösningar etcetera. Här måste jag och mina kollegor vara på tå – entreprenörerna kan ibland testa gränserna och det är ju beställarens pengar vi ansvarar för.

En annan viktig del är att bedöma kvaliteten på de handlingar vi har att utgå från tillsammans med projekteringsledaren – det är ju avgörande för slutprognosen. Jag kan inte påverka kvaliteten på handlingarna men jag kan utmana min organisation och ställa de kritiska frågorna internt. Här har jag stor nytta av min erfarenhet av många olika typer av projekt.

Andra faktorer som påverkar prognosen är tidplanen och projektets logistiska förutsättningar. Där gäller det att jag har en helhetsbild av projektet och kan bilda mig en uppfattning om hur det kommer att påverka slutkostnaden. I Stockholm ökar kostnaderna kraftigt om projektet är i innerstan där det är trångt, markhyran är hög och säkerhetskraven är stora.

Men vad som framför allt är viktigt är något som kanske borde vara självklart: att vara ärlig mot både sig själv, sina kollegor och mot kunden. Om något har blivit dyrare – eller billigare för den delen – så måste jag vara öppen med det. Det ger oss möjlighet att styra slutkostnaden mot uppsatta mål och budget. Och presentera aldrig en ökad kostnad för beställaren utan att ha en lösning! Vi springer alltid på saker i ett projekt som inte går att förutse. Och då ska vi presentera en lösning, inte ett problem.

Sammanfattning av saker som är viktiga för att ha koll på projektekonomin:

  • Ha järnkoll på kontrakten med entreprenörerna.
  • Ha kunskap och ta hänsyn till tidplanen och följ upp löpande – om bygget blir försenat, vad kostar det?
  • Var noga med att bedöma kvaliteten på de handlingar som är underlag för prognosen.
  • Var ärlig mot dig själv, dina kollegor och mot kunden i alla skeden.
  • Driv på kunden. Om du inte får besked i tid ökar kostnaderna oftast.
  • Se till att ha ett systematiskt prognosarbete där du fångar upp detaljer och ser hur ändringar påverkar produktionen, tidplanen och ekonomin. Här har vi på Forsen stor hjälp av vårt ledningssystem Forsen Flow. Men ansvaret ligger ändå hos mig, inte hos systemet.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Affärsjuridik

Medvetet risktagande eller ren okunskap?

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschens standardavtal föreskriver att entreprenören ska ha en allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Entreprenören ska också ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. …

FV-Expert: Stadsutveckling

Smart stadsutvecklingsprocess löser problematiken

I samarbete med Archus Development

Smart stadsutveckling har blivit ett sätt för kommuner att lösa problematiken med utslitna skolor, kommunhus och badhus. I stället för dyra ny- och ombyggnationer externfinansieras de nya byggnaderna samtidigt som marken utvecklas till bostäder.

FV-Expert: Byggprojektledning

Kulturhistoriska byggnader måste ges tid

I samarbete med Forsen

Våra kulturhistoriska hus måste få leva, användas och anpassas för modern verksamhet utan att vi förvanskar kulturarvet. Som projektledare är det min uppgift att ro projektet i hamn, få fastighetsägarens krav att samsas med hyresgästens visioner samtidigt som vi tar hänsyn till husets kulturhistoriska förutsättningar och myndighetskrav.

FV-Expert: Retail

Retailrevolutionen fortsätter

I samarbete med Cushman & Wakefield

Rätt lägen och format kommer sannolikt fortsättningsvis erbjuda god avkastning för retailers, fastighetsägare och investerare. Generellt är vår syn att …

FV-Expert: Boendetrender

Är svensken på väg att krypa ur sin mussla?

I samarbete med Archus Arkitekter AB

Hållbara livsstilsboenden, speciellt inriktade på olika målgruppers krav och önskemål. Så kan de starkaste boendetrenderna sammanfattas. Ökade byggpriser och förändrat …

FV-Expert: Handel och logistik

Framtida konsumtionsmönstret – ett konstant köptillstånd

I samarbete med Nordier Property Advisors

I framtiden kommer allt och alla, från individer till den fysiska shoppingmiljön vara uppkopplade mot internet dygnet runt. Vi som …

FV-Expert: Rekrytering

Så rekryterar du Greta Thunberg-generationen

I samarbete med Studentresurs

Är det egentligen någon skillnad på de unga som är födda på 2000-talet och tidigare generationer? Vad krävs av företagen …

FV-Expert: Bostadsmarknad

Nya skattefrågor på en förändrad bostadsmarknad

I samarbete med Svalner

Det har väl inte undgått någon att marknadsförutsättningarna avseende bostadsrätter har förändrats markant under det senaste året. Detta påverkar givetvis …

FV-Expert: Affärsjuridik

Fem frågor vid etablering av ett JV

I samarbete med AG Advokat

Utvecklingen på fastighetsmarknaden leder till olika finansieringslösningar. Ett alternativ kan vara att söka investerare som går in som delägare i …

FV-Expert: Hyresgästrelationer

Bygg hyresgästrelationer á la Göteborgsmodellen

I samarbete med Novi Real Estate

Hyresgästrelationen är avgörande för fastighetens lönsamhet, hyresgästernas trivsel och arbetsglädjen för förvaltarteamet. Nyckeln till en lyckad hyresgästrelation är teamarbete, närvaro och tillgänglighet. I Göteborg ser vi resultatet av detta arbetssätt extra tydligt.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Morgondagens skolor – kameleonter med många funktioner

I samarbete med Archus

Morgondagens lärmiljöer är flexibla, hållbara och kreativa. Dessutom är de yteffektiva, byggda i flera plan och inredda med omsorg för …

FV-Expert: Projektledning

Transparens A och O vid stora samordningsprojekt

I samarbete med Forsen

En grundläggande förutsättning för att ett stadsutvecklingsprojekt ska fungera är att samtliga inblandade parter förstår vikten av att samarbeta kring …

FV-Expert: Affärsjuridik

Missa inte semesterparagrafen

I samarbete med AG Advokat

En hyresgäst får som huvudregel inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hyresnämndens tillstånd kan i huvudsak endast …

FV-Expert: Logistik

Framtidssäkra logistiken

I samarbete med Colliers International

I samband med att vi tog fram en unik sammanställning om den svenska logistikmarknaden, under parollen ”Logistics is the new black”, kunde vi konstatera att intresset aldrig varit större för segmentet, såväl från växande hyresgäster såsom avkastningstörstande investerare.

Tillbaka till förstasidan