FV-Expert: Projektekonomi

Ta greppet om projektekonomin

I samarbete med Forsen

Erfarenhet och kunskap kring byggprocessen i alla led. Det är A och O för att få ekonomi i alla typer av byggprojekt. I min roll som controller har jag fått ett stort förtroende av beställaren och med det följer ett stort ansvar. Då gäller nära samarbete och full transparens.

Som senior controller ansvarar jag för den ekonomiska styrningen och uppföljningen i några av Forsens största projekt. Det innefattar allt från att hantera fakturor och avtal till att leda prognosarbetet och rapportera till beställaren.

Den kanske enskilt viktigaste faktorn för att ha koll på ekonomin är kontraktet med entreprenören: utformning, tider, tekniska lösningar etcetera. Här måste jag och mina kollegor vara på tå – entreprenörerna kan ibland testa gränserna och det är ju beställarens pengar vi ansvarar för.

En annan viktig del är att bedöma kvaliteten på de handlingar vi har att utgå från tillsammans med projekteringsledaren – det är ju avgörande för slutprognosen. Jag kan inte påverka kvaliteten på handlingarna men jag kan utmana min organisation och ställa de kritiska frågorna internt. Här har jag stor nytta av min erfarenhet av många olika typer av projekt.

Andra faktorer som påverkar prognosen är tidplanen och projektets logistiska förutsättningar. Där gäller det att jag har en helhetsbild av projektet och kan bilda mig en uppfattning om hur det kommer att påverka slutkostnaden. I Stockholm ökar kostnaderna kraftigt om projektet är i innerstan där det är trångt, markhyran är hög och säkerhetskraven är stora.

Men vad som framför allt är viktigt är något som kanske borde vara självklart: att vara ärlig mot både sig själv, sina kollegor och mot kunden. Om något har blivit dyrare – eller billigare för den delen – så måste jag vara öppen med det. Det ger oss möjlighet att styra slutkostnaden mot uppsatta mål och budget. Och presentera aldrig en ökad kostnad för beställaren utan att ha en lösning! Vi springer alltid på saker i ett projekt som inte går att förutse. Och då ska vi presentera en lösning, inte ett problem.

Sammanfattning av saker som är viktiga för att ha koll på projektekonomin:

  • Ha järnkoll på kontrakten med entreprenörerna.
  • Ha kunskap och ta hänsyn till tidplanen och följ upp löpande – om bygget blir försenat, vad kostar det?
  • Var noga med att bedöma kvaliteten på de handlingar som är underlag för prognosen.
  • Var ärlig mot dig själv, dina kollegor och mot kunden i alla skeden.
  • Driv på kunden. Om du inte får besked i tid ökar kostnaderna oftast.
  • Se till att ha ett systematiskt prognosarbete där du fångar upp detaljer och ser hur ändringar påverkar produktionen, tidplanen och ekonomin. Här har vi på Forsen stor hjälp av vårt ledningssystem Forsen Flow. Men ansvaret ligger ändå hos mig, inte hos systemet.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

FV-Expert: Transaktioner

Irrationell inbromsning

I samarbete med Pangea Property Partners

Vi har sett det tidigare. Efter IT-krisen sjönk transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden 30 procent och efter finanskrisen var raset …

FV-Expert: Landskapsarkitektur

Utflyktsboom i pandemins spår

I samarbete med Archus AB

I takt med att staden förtätas ställs högre krav på parker och gatumiljöer för att svara upp mot att allt fler människor ska samsas på en mindre yta. Vi vill träffas ute och umgås, både i och runt om staden. Det är några av trenderna som Archus spår kommer att påverka morgondagens landskapsarkitektur mycket.

FV-Expert: Hållbarhet

Bygg mer klimatsmart

I samarbete med Skanska

Det är inte många som vet att 20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn. Vår sektor har …

FV-Expert: Affärsjuridik

Corona och force majeure vid hyra

I samarbete med AG Advokat

För aktörer inom fastighets- och byggbranschen uppstår frågor om hur Corona (sjukdomen Covid-19) påverkar projekt och partsrelationer. Vi har att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Bygga på industrimark – så hanterar du riskerna

I samarbete med Forsen

Vad finns dolt under marken? Oftast ingenting. Om vi inte bygger på gammal industrimark. Då kan det finnas föroreningar som …

FV-Expert: Retail

Butiksdöd skapar möjligheter

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att det går knackigt för retail har knappast undgått någon. Butiker stänger och antalet vakanta butiker ökar. Tråkigt, men detta …

FV-Expert: Logistik

Logistiken tar plats i finrummet

I samarbete med Colliers International

När vi summerar 2019 ser vi att direktavkastningen nått rekordlåga nivåer och i de främsta logistiklägena ligger den nere på …

FV-Expert: Stadsutveckling

Morgondagens infrastruktur – avgörande för hela Sverige

I samarbete med Archus AB

Titta i backspegeln, så ser du trenderna. Med den nyvunna insikten om att vi behöver ett mer hållbart samhälle, toppat …

FV-Expert: Hotell

Jämnare hyresintäkter med fler turister

I samarbete med Annordia

På den svenska hotellmarknaden är det vanligt med omsättningsbaserade hyresavtal, vilket innebär att fastighetsägarens hyresintäkter varierar över tid. I sin …

FV-Expert: Stadsutveckling

Samverkan för utveckling av större projekt en tydlig trend

I samarbete med Archus Development

Tidigare har många kommuner drivit fastighetsaffärerna och därmed också dikterat villkoren. Idag ägs många fastigheter i ett kvarter av flera …

FV-Expert: Affärsjuridik

Medvetet risktagande eller ren okunskap?

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschens standardavtal föreskriver att entreprenören ska ha en allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Entreprenören ska också ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. …

Tillbaka till förstasidan