FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital

För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska trämodifieringsföretaget Kebony gjorde noggranna jämförelser slog det svenska kreditmarknadsbolaget Aros Kapital storbankerna på fingrarna inom flera områden.

Det norska företaget Kebony beskriver sig själva som ett modernt trämodifieringsteknik-företag. Med hjälp av beprövad trämodifieringsteknik får hållbart odlat trävirke egenskaper som är lika de hos tropiskt lövträdsvirke och kan användas som alternativ till klassiska byggmaterial som betong och stål. Och intresset för det nya byggmaterialet är stort.

– Vi ser verkligen en efterfrågan när det gäller våra produkter. Modifierat trä-kategorin är ganska ny, det finns ett fåtal aktörer på marknaden och vi är en av de ledande. De senaste åren har vi växt med 20 till 30 procent per år, berättar Thomas Vanholme, CFO på Kebony.

Grundliga jämförelser
Eftersom Kebony är ett företag under stark tillväxt är de i stort behov av rörelsekapital. I jakten efter en samarbetspartner när det gäller finansiering gjorde de omfattande jämförelser mellan olika tänkbara aktörer på marknaden. Thomas Vanholme och hans kollegor tittade på både traditionella banker och andra aktörer och fastnade för det svenska kreditmarknadsbolaget Aros kapital.

– Vi kom fram till att Aros var väldigt konkurrenskraftiga både när det gäller priset och hur processerna fungerar, där de är mycket mer tillmötesgående än de stora bankerna är i sina lösningar. Just nu använder Kebony därför Aros, säger Vanholme.

Lösningarna som Kebony valt avser kapital för fakturaköp och lagerfinansiering.

– Eftersom vår försäljning är säsongsberoende bygger vi upp ett stort lager under lågsäsongen och då är pengarna låsta tills vi avyttrar lagret under högsäsong. Det är väldigt bra att ha dem för att balansera upp det, säger Thomas Vanholme och fortsätter:

– Aros Kapital är väldigt lösningsorienterade och bra att samarbeta med också när det gäller IT och att integrera system. De är väldigt noggranna när de förhandlar fram en lösning för ditt företag, så det kommer aldrig några överraskningar i efterhand. Jag tror att vi kommer att expandera de lösningar vi har tillsammans i takt med att vi fortsätter att växa.

– På Aros är vi glada att Kebony gillar vår finansieringslösning. För oss är det a och o att förstå kundens affär och behov, så att vi kan skräddarsy en optimal lösning, säger Vegard Kind Selvik, Branch Manager på Aros Kapital Norge.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen

Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM redan kalkylen sparar du både tid och pengar. Och ger fastighetsägaren en detaljerad modell som kan användas vid förvaltningen i många år framöver.

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i Ukraina.

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital

En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna vidareutveckla ett mindre företag.

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier

Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet och trygghet i att göra affärer. På Novier – 360 Real Estate Advisors väntar vi oss många transaktioner inom en snar framtid.

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen

Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ha koll på hemmamarknaden – inte minst i oroliga tider. Och i Norra Sverige är det ett extremt tryck just nu.

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

FV-Expert: Juridik

Risker med försenat slutbesked på tillträdesdagen

I samarbete med Brick Advokat

I ett hyresavtal är tillträdesdagen ett viktigt avtalsvillkor. Genom det villkoret uppkommer en skyldighet för hyresvärden att leverera lokalen till hyresgästen på tillträdesdagen. Misslyckas hyresvärden i sitt åliggande hotar juridiska konsekvenser.

Tillbaka till förstasidan