FV-Expert: Bygg - Anläggning

Steget före

I samarbete med Forsen

Slarva inte i de tidiga skedena, var proaktiv och gör rätt från början. Detta borde förstås vara självklarheter, men det kan inte nog betonas. Att ligga steget före i projektplaneringen, belysa alternativen och alltid ha en plan B är centralt för ett lyckat anläggningsprojekt.

Faktaruta: Om Forsen Anläggning
Forsen har stor erfarenhet av att driva olika anläggningsprojekt inom exploatering och infrastruktur. Uppdragen omfattar projekt- bygg- och projekteringsledning åt offentliga och privata kunder, både i tidiga skeden och vid genomförandet. Vi är över 30 välutbildade medarbetare inom anläggning och vi erbjuder kompletta projektorganisationer eller förstärker kompetensen hos våra kunder.

Forsen Anläggning

Visa faktaruta

Ett anläggningsprojekt kan vara allt från den minsta lekplatsen till infrastrukturen för hela stadsdelar. Under mina dryga tjugo år i branschen har jag jobbat med de flesta typer av projekt och de har många gemensamma nämnare – men också många skillnader.

För närvarande jobbar jag med ett stort exploateringsprojekt i utkanten av Göteborg. Det blir en helt ny stadsdel, som ska stå klar 2021. Jag projekteringsleder infrastrukturen och för att detta ska bli framgångsrikt krävs en rad saker.

En erfarenhet jag har gjort under åren är hur lätt det är att slarva igenom de tidiga skedena. Och det straffar sig nästan alltid i genomförandeskedet. Därför är det viktigt att vi som projektledare även har god kunskap och erfarenhet från genomförandeskedet för att fånga upp dessa frågor i planeringen.

När du sedan sätter ihop projektgruppen är det viktigt att du säkrar kompetensen inom alla områden, att det finns personer som har kunskaper inom både bygg och anläggning – och att de kan jobba ihop. Det måste finnas en lyhördhet som sträcker sig utanför det egna området om projektet ska bli framgångsrikt. Det får aldrig bli statiskt.

I nuläget, när vi har en byggboom i Göteborg och det är huggsexa om kompetensen – är det en utmaning att rekrytera rätt personer, men också att samtidigt värna om medarbetarna och arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling. Annars är det lätt att kvaliteten blir eftersatt.

Även entreprenadformen påverkas av detta. Om projekten ska drivas på totalentreprenad, CM eller på annat sätt avgörs förstås i första hand av hur aktiv beställaren vill vara och av gränssnitten mellan olika entreprenader – men också av marknadsläget. När det är brist på entreprenörer är olika former av samverkan ofta att föredra.

Några saker som är viktiga att tänka på för de som driver anläggningsprojekt är därför:

  • Ligg steget före i projektplaneringen och ha alltid en plan B.
  • Slarva aldrig i de tidiga skedena.
  • Var proaktiv och drivande – det är du som är experten.
  • …men var samtidigt lyhörd för beställarens behov och utmaningar.
  • Var noggrann när du tillsätter resurserna i projektet så att du får rätt kompetens på rätt plats.
  • Underskatta aldrig vikten av entreprenörserfarenhet.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

FV-Expert: Transaktioner

Irrationell inbromsning

I samarbete med Pangea Property Partners

Vi har sett det tidigare. Efter IT-krisen sjönk transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden 30 procent och efter finanskrisen var raset …

FV-Expert: Landskapsarkitektur

Utflyktsboom i pandemins spår

I samarbete med Archus AB

I takt med att staden förtätas ställs högre krav på parker och gatumiljöer för att svara upp mot att allt fler människor ska samsas på en mindre yta. Vi vill träffas ute och umgås, både i och runt om staden. Det är några av trenderna som Archus spår kommer att påverka morgondagens landskapsarkitektur mycket.

FV-Expert: Hållbarhet

Bygg mer klimatsmart

I samarbete med Skanska

Det är inte många som vet att 20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn. Vår sektor har …

FV-Expert: Affärsjuridik

Corona och force majeure vid hyra

I samarbete med AG Advokat

För aktörer inom fastighets- och byggbranschen uppstår frågor om hur Corona (sjukdomen Covid-19) påverkar projekt och partsrelationer. Vi har att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Bygga på industrimark – så hanterar du riskerna

I samarbete med Forsen

Vad finns dolt under marken? Oftast ingenting. Om vi inte bygger på gammal industrimark. Då kan det finnas föroreningar som …

FV-Expert: Retail

Butiksdöd skapar möjligheter

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att det går knackigt för retail har knappast undgått någon. Butiker stänger och antalet vakanta butiker ökar. Tråkigt, men detta …

FV-Expert: Logistik

Logistiken tar plats i finrummet

I samarbete med Colliers International

När vi summerar 2019 ser vi att direktavkastningen nått rekordlåga nivåer och i de främsta logistiklägena ligger den nere på …

FV-Expert: Stadsutveckling

Morgondagens infrastruktur – avgörande för hela Sverige

I samarbete med Archus AB

Titta i backspegeln, så ser du trenderna. Med den nyvunna insikten om att vi behöver ett mer hållbart samhälle, toppat …

FV-Expert: Hotell

Jämnare hyresintäkter med fler turister

I samarbete med Annordia

På den svenska hotellmarknaden är det vanligt med omsättningsbaserade hyresavtal, vilket innebär att fastighetsägarens hyresintäkter varierar över tid. I sin …

Tillbaka till förstasidan