FV-Expert: Bygg - Anläggning

Steget före

I samarbete med Forsen

Slarva inte i de tidiga skedena, var proaktiv och gör rätt från början. Detta borde förstås vara självklarheter, men det kan inte nog betonas. Att ligga steget före i projektplaneringen, belysa alternativen och alltid ha en plan B är centralt för ett lyckat anläggningsprojekt.

Faktaruta: Om Forsen Anläggning
Forsen har stor erfarenhet av att driva olika anläggningsprojekt inom exploatering och infrastruktur. Uppdragen omfattar projekt- bygg- och projekteringsledning åt offentliga och privata kunder, både i tidiga skeden och vid genomförandet. Vi är över 30 välutbildade medarbetare inom anläggning och vi erbjuder kompletta projektorganisationer eller förstärker kompetensen hos våra kunder.

Forsen Anläggning

Visa faktaruta

Ett anläggningsprojekt kan vara allt från den minsta lekplatsen till infrastrukturen för hela stadsdelar. Under mina dryga tjugo år i branschen har jag jobbat med de flesta typer av projekt och de har många gemensamma nämnare – men också många skillnader.

För närvarande jobbar jag med ett stort exploateringsprojekt i utkanten av Göteborg. Det blir en helt ny stadsdel, som ska stå klar 2021. Jag projekteringsleder infrastrukturen och för att detta ska bli framgångsrikt krävs en rad saker.

En erfarenhet jag har gjort under åren är hur lätt det är att slarva igenom de tidiga skedena. Och det straffar sig nästan alltid i genomförandeskedet. Därför är det viktigt att vi som projektledare även har god kunskap och erfarenhet från genomförandeskedet för att fånga upp dessa frågor i planeringen.

När du sedan sätter ihop projektgruppen är det viktigt att du säkrar kompetensen inom alla områden, att det finns personer som har kunskaper inom både bygg och anläggning – och att de kan jobba ihop. Det måste finnas en lyhördhet som sträcker sig utanför det egna området om projektet ska bli framgångsrikt. Det får aldrig bli statiskt.

I nuläget, när vi har en byggboom i Göteborg och det är huggsexa om kompetensen – är det en utmaning att rekrytera rätt personer, men också att samtidigt värna om medarbetarna och arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling. Annars är det lätt att kvaliteten blir eftersatt.

Även entreprenadformen påverkas av detta. Om projekten ska drivas på totalentreprenad, CM eller på annat sätt avgörs förstås i första hand av hur aktiv beställaren vill vara och av gränssnitten mellan olika entreprenader – men också av marknadsläget. När det är brist på entreprenörer är olika former av samverkan ofta att föredra.

Några saker som är viktiga att tänka på för de som driver anläggningsprojekt är därför:

  • Ligg steget före i projektplaneringen och ha alltid en plan B.
  • Slarva aldrig i de tidiga skedena.
  • Var proaktiv och drivande – det är du som är experten.
  • …men var samtidigt lyhörd för beställarens behov och utmaningar.
  • Var noggrann när du tillsätter resurserna i projektet så att du får rätt kompetens på rätt plats.
  • Underskatta aldrig vikten av entreprenörserfarenhet.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Transparens A och O vid stora samordningsprojekt

I samarbete med Forsen

En grundläggande förutsättning för att ett stadsutvecklingsprojekt ska fungera är att samtliga inblandade parter förstår vikten av att samarbeta kring …

FV-Expert: Affärsjuridik

Missa inte semesterparagrafen

I samarbete med AG Advokat

En hyresgäst får som huvudregel inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hyresnämndens tillstånd kan i huvudsak endast …

FV-Expert: Logistik

Framtidssäkra logistiken

I samarbete med Colliers International

I samband med att vi tog fram en unik sammanställning om den svenska logistikmarknaden, under parollen ”Logistics is the new black”, kunde vi konstatera att intresset aldrig varit större för segmentet, såväl från växande hyresgäster såsom avkastningstörstande investerare.

FV-Expert: Stadsutveckling

Framtiden är aldrig långt borta

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas innan en ny regering är på plats.

FV-Expert: Uthyrning

Våga blicka bakåt för att se framåt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det sägs ofta att vi står inför en digitalisering och en förflyttning från fysiska butiker till e-handel. Men faktum är …

FV-Expert: Projektekonomi

Ta greppet om projektekonomin

I samarbete med Forsen

Som senior controller ansvarar jag för den ekonomiska styrningen och uppföljningen i några av Forsens största projekt. Det innefattar allt …

FV-Expert: Kontorsmarknaden

Var går smärtgränsen för kontorshyror i Stockholm?

I samarbete med Colliers International

Stockholms kontorshyresmarknad är minst sagt ansträngd vilket gjort att vi nu har kvadratmeterpriser man bara kunde drömma om för några fåtal år sedan. På drygt 3 år har hyrorna stigit markant, en onormal utveckling som inte kan fortgå för alltid.

FV-Expert: Stadsutveckling

Låt oss planera våra gaturum med sikte på framtiden

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Vi bygger stad i en rasande takt. Ambitionen är hög. Planhandläggare och byggaktörer utvecklar allt större områden och vi arkitekter …

FV-Expert: Skatt

Nya regler begränsar ränteavdrag

I samarbete med Svalner

Den 1 januari 2019 träder nya regler i kraft som, framförallt i fastighetsbranschen, kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader.

FV-Expert: Investeringstrend

Logistik – minst 10 köpare på varje säljare

I samarbete med Pangea Property Partners

Marknaden för logistikfastigheter är under snabb förändring. Globaliseringen leder till att varorna produceras på nya platser runt om i världen, …

FV-Expert: Affärsjuridik

Vem ska betala för svävande entreprenadkontrakt?

I samarbete med AG Advokat

Den högkonjunktur som nu ser ut att gå mot sitt slut har resulterat i att byggherrar och andra fastighetsägande bolag …

FV-Expert: Bygg

Tidiga skeden: tänk utanför väggarna!

I samarbete med Forsen

Våga tänka utanför boxen. Eller åtminstone utanför husets fyra väggar. Om vi redan i de tidiga skedena tittar på hur vårt byggprojekt påverkar omgivningen kan detaljplaneprocessen gå smidigare och snabbare, samtidigt som vi bidrar till en bra stadsbyggnad.

FV-Expert: Stadsutveckling

Skapa samhällsnytta med hjälp av tomma lokaler

I samarbete med ÅWL Arkitekter AB

Vakansgraden av kontor i de centrala delarna i Stockholm var rekordlåga 2,6 procent vid årsskiftet enligt en rapport från JLL. …

FV-Expert: HR

Gigitalisering

I samarbete med Real Competence

Gig-ekonomi är en direkt översättning av gig-economy och är en tydlig trend som, lite i det tysta, håller på att …

Tillbaka till förstasidan