FV-Expert: Stadsutveckling

Skapa samhällsnytta med hjälp av tomma lokaler

I samarbete med ÅWL Arkitekter AB

Vakansgraden av kontor i de centrala delarna i Stockholm var rekordlåga 2,6 procent vid årsskiftet enligt en rapport från JLL. Men vakanser är något som man alltid bör räkna med och som kan öka snabbt om osäkerheten på fastighetsmarknaden håller i sig. Detaljhandeln brottas till exempel just nu med ett närliggande hot. Många prognosmakare spår att Amazons etablering i Sverige kommer att föra med sig flera konkurser av fysiska butiker i takt med att e-handeln ökar.

En lokal som står tom under en längre period ger negativa signaler. Outhyrda butiker kan minska attraktionskraften för ett helt köpcentrum och många fastighetsägare söker nya lösningar för att hitta innehåll som bidrar till att öka fastighetens värde.

Kanske är det nu dags att se tomma lokaler som en resurs?

Lösningen heter delningsekonomi och ger inte bara nytt liv i lokaler utan kan dessutom skapa värdefull samhällsnytta.

I fredags stod det klart att vi på ÅWL arkitekter är en av vinnarna i en idétävling utlyst av SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB). Syftet med den allmänna idétävlingen är att samla in intressanta och innovativa idéer kring framtidens skola. Vårt förslag bygger på att skapa delningsekonomi i praktiken. Genom att ta fram en modell för hur skolans rum kan spela en aktiv roll för att främja en miljömässig och social hållbar utveckling i stadsdelen Rinkeby samtidigt som den ökar fastighetsvärdet i skollokalerna.

Denna modell inbegriper förslag på samverkan mellan olika aktörer men också på en idé för hur fastighetsbeståndet kan utvärderas i syfte att användas i en delningsekonomi. Idén kan med fördel appliceras på helt andra typer av fastigheter.

Delningsekonomi handlar framförallt om att spara på resurser. Drivkrafterna är delvis framväxten av sociala medier och digital teknik, men också de tuffare ekonomiska villkor som många människor lever under samt en vilja att leva mer hållbart. Individer och organisationer ges möjlighet att göra en vinst på underutnyttjade resurser, det kan vara konkreta saker som en bostad, en bil eller en lokal som delas men också om kompetens och tjänster.

Så hur gör vi? Vi arbetar nu vidare med att utveckla modellen som i korthet bygger på att gradera tomma fastigheter, såväl kommunala som privata för att kunna anpassa dem för delningsekonomi. Vilka lokaler kan ingå i en delningsekonomi utan vidare och vilka behöver anpassas? Den arkitektoniska verktygslådan med funktionsanalyser, flöden och program ger snabbt svar på vilken investeringsnivå som krävs. Nästa steg är att konkretisera den samverkansmodell som ska matcha lokalägare med relevant aktör, det kan vara andra företag, kommuner, myndigheter, organisationer eller föreningar.

Vi ser delning av lokaler som en av nycklarna för resurseffektivitet inom fastighetsbranschen vill ser fram emot att underlätta för alla fastighetsägare att utnyttja sitt befintliga bestånd.

Vem vet, inom en snar framtiden är de tomma lokalerna kanske din främsta resurs?

Fler FV-Expert

FV-Expert: Rekrytering

Så rekryterar du Greta Thunberg-generationen

I samarbete med Studentresurs

Är det egentligen någon skillnad på de unga som är födda på 2000-talet och tidigare generationer? Vad krävs av företagen …

FV-Expert: Bostadsmarknad

Nya skattefrågor på en förändrad bostadsmarknad

I samarbete med Svalner

Det har väl inte undgått någon att marknadsförutsättningarna avseende bostadsrätter har förändrats markant under det senaste året. Detta påverkar givetvis …

FV-Expert: Affärsjuridik

Fem frågor vid etablering av ett JV

I samarbete med AG Advokat

Utvecklingen på fastighetsmarknaden leder till olika finansieringslösningar. Ett alternativ kan vara att söka investerare som går in som delägare i …

FV-Expert: Hyresgästrelationer

Bygg hyresgästrelationer á la Göteborgsmodellen

I samarbete med Novi Real Estate

Hyresgästrelationen är avgörande för fastighetens lönsamhet, hyresgästernas trivsel och arbetsglädjen för förvaltarteamet. Nyckeln till en lyckad hyresgästrelation är teamarbete, närvaro och tillgänglighet. I Göteborg ser vi resultatet av detta arbetssätt extra tydligt.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Morgondagens skolor – kameleonter med många funktioner

I samarbete med Archus

Morgondagens lärmiljöer är flexibla, hållbara och kreativa. Dessutom är de yteffektiva, byggda i flera plan och inredda med omsorg för …

FV-Expert: Projektledning

Transparens A och O vid stora samordningsprojekt

I samarbete med Forsen

En grundläggande förutsättning för att ett stadsutvecklingsprojekt ska fungera är att samtliga inblandade parter förstår vikten av att samarbeta kring …

FV-Expert: Affärsjuridik

Missa inte semesterparagrafen

I samarbete med AG Advokat

En hyresgäst får som huvudregel inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hyresnämndens tillstånd kan i huvudsak endast …

FV-Expert: Logistik

Framtidssäkra logistiken

I samarbete med Colliers International

I samband med att vi tog fram en unik sammanställning om den svenska logistikmarknaden, under parollen ”Logistics is the new black”, kunde vi konstatera att intresset aldrig varit större för segmentet, såväl från växande hyresgäster såsom avkastningstörstande investerare.

FV-Expert: Stadsutveckling

Framtiden är aldrig långt borta

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas innan en ny regering är på plats.

FV-Expert: Uthyrning

Våga blicka bakåt för att se framåt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det sägs ofta att vi står inför en digitalisering och en förflyttning från fysiska butiker till e-handel. Men faktum är …

FV-Expert: Projektekonomi

Ta greppet om projektekonomin

I samarbete med Forsen

Som senior controller ansvarar jag för den ekonomiska styrningen och uppföljningen i några av Forsens största projekt. Det innefattar allt …

FV-Expert: Kontorsmarknaden

Var går smärtgränsen för kontorshyror i Stockholm?

I samarbete med Colliers International

Stockholms kontorshyresmarknad är minst sagt ansträngd vilket gjort att vi nu har kvadratmeterpriser man bara kunde drömma om för några fåtal år sedan. På drygt 3 år har hyrorna stigit markant, en onormal utveckling som inte kan fortgå för alltid.

FV-Expert: Stadsutveckling

Låt oss planera våra gaturum med sikte på framtiden

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Vi bygger stad i en rasande takt. Ambitionen är hög. Planhandläggare och byggaktörer utvecklar allt större områden och vi arkitekter …

FV-Expert: Skatt

Nya regler begränsar ränteavdrag

I samarbete med Svalner

Den 1 januari 2019 träder nya regler i kraft som, framförallt i fastighetsbranschen, kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader.

Tillbaka till förstasidan