FV-Expert: Byggprojektledning

Samverkan är nyckeln vid industriprojekt

I samarbete med Forsen

Att bygga en industrifastighet – skiljer det sig så mycket från vilket kontorsprojekt som helst?
Jodå. Och om man inte gör rätt från början kan det betala sig dyrt i slutänden. För det är trots allt skillnad på människa och maskin.

Det som framför allt är utmärkande för en industribyggnad är att den innehåller någon form av maskin, som förädlar råvaror och tillverkar en produkt.

Det är också här den stora utmaningen ligger. Oftast är det nämligen maskinen som får styra hur huset ska formas – grundläggning, elinstallationer, gångvägar med mera. Men det är sällan optimalt. När maskiningenjörens konstruktion är full av detaljer kan det uppstå problem när den ska matchas mot vår ritningsmodell.

Därför är det viktigt att redan i de tidiga skedena ha ett tätt samarbete med maskintillverkaren. I mina projekt ser jag alltid till att tidigt hålla samordningsmöten så att alla parter får en förståelse för de andras behov. Och det har fungerat väldigt bra – både maskinkonstruktören och vi som bygger huset kan då justera våra ritningar i stället för att i ett sent skede försöka skarva ihop dem.

En viktig faktor är här arbetsmiljön: räcken, höjder, gångvägar och brandskydd. Maskinerna får aldrig inkräkta på säkerheten och vi måste ju följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Ibland krävs det också speciallösningar. Just nu jobbar jag i ett projekt där man ska kunna ta emot studiebesök. Detta fick vi lösa genom att bygga en gångbrygga längs ena långsidan.

En annan sak som utmärker många industriprojekt är tidplanen, som alltid är helig och ofta är tajt. De som ska använda maskinerna vill ju börja producera så snart som möjligt och varje dag som projektet försenas innebär stora förluster. I ett av mina projekt var maskinen upphandlad innan bygget ens var projekterat. Men vi fixade det genom en delad entreprenad, där vi satte ihop en väldigt bra projekteringsgrupp, löste problemen efter hand och hade en nära dialog med maskintillverkaren.

Tre tips för dig som ska bygga en industrifastighet:

  • Se till att ha ett nära samarbete med maskintillverkaren redan från början – det är den absolut viktigaste framgångsfaktorn.
  • Tillsätt lösningsorienterade projekt- och projekteringsgrupper och se till att ha med en person som kan maskinteknik.
  • Stäm av tidplanen dagligen och tveka inte inför att fatta beslut, även om de kan komma att revideras i ett senare skede.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Byggprojektledning

Projektledning i tidiga skeden

I samarbete med Forsen

Hur långt ska jag gå? Det är något av en nyckelfråga vid tidiga skeden – att å ena sidan säkerställa att det inte dyker upp obehagliga överraskningar i sena skeden, men å andra sidan inte lägga för stora resurser på ett projekt som i värsta fall kanske inte ens blir av.

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Allt fler svenskar vill bo i en hållbar bostad enligt en ny rapport från Skanska. Men för att möta efterfrågan behövs ekonomiska incitament från politiken.

FV-Expert: Juridik

Heta samhällsfastigheter – attraktivt men snårigt?

I samarbete med Lindahl

Trygga offentliga hyresgäster med god betalningsförmåga lockar investeringar från privata fastighetsägare. Även för det offentliga finns det fördelar. Hyresgästen slipper den initiala investeringskostnaden, ökar flexibiliteten och ges möjlighet att hitta samarbetsfördelar med det privata.

FV-Expert: Bostad

Hyresrätter konkurrerar ut bostadsrätter

I samarbete med Angermann

Pandemin resulterade inte i en inbromsning av marknaden som många befarade, utan snarare en katalysator för ökande prisnivåer på den svenska fastighetsmarknaden i jakten på attraktiva investeringar.

FV-Expert: Kontor

Kontorskoncept post Corona

I samarbete med Colliers

Ch-ch-ch-ch-changes – Turn and face the strange, sjöng David Bowie för redan 50 år sedan. Sedan har mycket hänt och …

FV-Expert: Juridik

Hållbara transaktioner

I samarbete med AG Advokat

Byggnader står för en betydande del av energiförbrukningen och växthusgasutsläppen i samhället. En avsevärd del av fastighetsbeståndet är äldre och …

FV-Expert: Äldrebroende

Hur vill du bo när du blir äldre?

I samarbete med Eirhem AB

Det är en fråga som vi på Eirhem ställer oss ofta. Hur skulle vi själva vilja bo när vi blir äldre? Kanske vill man helst bo kvar hemma. Men när det inte längre går. Åldrandet berör oss alla. Är vi inte redan där själva har de flesta av oss närstående som är det.

FV-Expert: Uthyrning

Ny lösning för kontoret – rätt koncept i rätt tid

I samarbete med NORNORM

Den omvälvande förändringen av hur vi arbetar, påskyndad av pandemin, kan innebära nya affärsmöjligheter för fastighetsägare. En av dem är att differentiera och kundanpassa erbjudandet med nyckelfärdiga, möblerade kontor. Ett enkelt sätt att göra det är genom att prenumerera på kontorsmöbler. Det ger på ett hållbart sätt full flexibilitet att anpassa kontoret efter företags växlande behov.

FV-Expert: Värdering

Har avkastningskraven nått botten?

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

Sedan 2014 har vi haft en styrränta på 0% eller lägre vilket haft en enorm påverkan på investeringsbeteendet i Sverige …

FV-Expert: Hotell

Hotellfastigheter – tid för strategiska beslut?

I samarbete med Annordia AB

Återhämtningen på hotellmarknaden har börjat. Den dramatiska minskningen av resandet som följde i pandemins spår innebar ett historiskt tapp i …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Det blir aldrig som man trott

I samarbete med Boardtalk

Det är mycket som inte blivit som man befarade de där veckorna i mars och april förra året när Corona …

FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

FV-Expert: Investeringar i Finland

Finska bostäder är en attraktiv investering

I samarbete med Trevian Asset Management

Sverige och Finland är varandras viktigaste bilaterala partners. Ur ett investeringsperspektiv är förhållandet särskilt betydande: Sverige är Finlands överlägset största …

FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på …

Tillbaka till förstasidan