FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital

En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna vidareutveckla ett mindre företag.

I min roll som affärsområdeschef för Företagslån Direkt på Aros Kapital känns det extra viktigt att hjälpa just små- och medelstora företag att växa och förändras, med tanke på att fyra av fem jobb skapas i dem.

Sedan 1990-talet står de för merparten av vår jobbtillväxt och sammantaget är de landets största arbetsgivare.

Samtidigt är det ofta svårt för mindre företag att hitta finansiering för att kunna satsa och driva företaget framåt. Processen för att låna pengar är ofta omständlig och handläggningstiderna långa.

De kanske behöver investera i nya maskiner, anställa ny personal eller utöka sitt varulager. Eller så behöver de kapital för löpande kostnader till följd av långa betalningstider hos sina kunder. Då behöver de snabbt få hjälp med ett lån eller fakturaköp.

Vi på Aros Kapital är specialiserat på företagsfinansiering för små och medelstora företag och kan hjälpa dem att växa, utöka och förändras genom enkla företagslån.

Med vår automatiserade kreditbedömningsprocess kan vi erbjuda rimliga handläggningstider. Vi kan låna ut upp till tre miljoner inom bara några dagar. Hela förfarandet sker säkert på webben med en kort intern process.

Processen säkras genom identifiering med BankID samt en avancerad bedömningsmodell som beräknar maxbelopp så att inget företag lånar mer än vad de kan betala tillbaka.

Jag är övertygad om att det är just den balansen, mellan trygghet och flexibilitet, som gjort våra företagslån lite extra populära.

En annan fördel är att vi har kreditmarknadstillstånd från Finansinspektionen och är anslutna till Riksgäldens insättningsgaranti.

Vi erbjuder även lån med stöd från Europeiska Investeringsfonden, EIF, som har gjort en grundlig undersökning av Aros och sedan har valt att arbeta med oss.

Det innebär att vi kan erbjuda lån upp till 500 000 kronor med EU-stöd.

Eftersom lånet omfattas av en garanti som finansieras av EU inom programmet för sysselsättning och social innovation, EaSI, blir villkoren mer fördelaktiga med lägre ränta och ett begränsat borgensåtagande om endast 20 procent av lånebeloppet, vilket är ovanligt i dag. Vanligast är att man borgar för 100 procent.

På så vis kan vi erbjuda trygga lån till småföretagare så att de kan satsa och driva sina företag framåt. Vi har själva en entreprenörsanda inom företaget så det känns bra att kunna främja andra entreprenörer och småföretagare.

Vi vet att det över tid är en bra affär att hjälpa företag att växa och företagare att nå sin fulla potential.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner

Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd olika skattefrågor avseende inkomstskatt, moms, stämpelskatt och fastighetsskatt. Skatt kommer att behöva betalas och som alla kostnader påverkar den vinsten i projektet. För att minska kostnaderna är det viktigt att ha koll på de skattefrågor som uppkommer och vilka konsekvenser som olika alternativ medför.

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen

Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM redan kalkylen sparar du både tid och pengar. Och ger fastighetsägaren en detaljerad modell som kan användas vid förvaltningen i många år framöver.

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i Ukraina.

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier

Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet och trygghet i att göra affärer. På Novier – 360 Real Estate Advisors väntar vi oss många transaktioner inom en snar framtid.

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital

För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska trämodifieringsföretaget Kebony gjorde noggranna jämförelser slog det svenska kreditmarknadsbolaget Aros Kapital storbankerna på fingrarna inom flera områden.

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen

Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ha koll på hemmamarknaden – inte minst i oroliga tider. Och i Norra Sverige är det ett extremt tryck just nu.

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

Tillbaka till förstasidan