FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital

En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna vidareutveckla ett mindre företag.

I min roll som affärsområdeschef för Företagslån Direkt på Aros Kapital känns det extra viktigt att hjälpa just små- och medelstora företag att växa och förändras, med tanke på att fyra av fem jobb skapas i dem.

Sedan 1990-talet står de för merparten av vår jobbtillväxt och sammantaget är de landets största arbetsgivare.

Samtidigt är det ofta svårt för mindre företag att hitta finansiering för att kunna satsa och driva företaget framåt. Processen för att låna pengar är ofta omständlig och handläggningstiderna långa.

De kanske behöver investera i nya maskiner, anställa ny personal eller utöka sitt varulager. Eller så behöver de kapital för löpande kostnader till följd av långa betalningstider hos sina kunder. Då behöver de snabbt få hjälp med ett lån eller fakturaköp.

Vi på Aros Kapital är specialiserat på företagsfinansiering för små och medelstora företag och kan hjälpa dem att växa, utöka och förändras genom enkla företagslån.

Med vår automatiserade kreditbedömningsprocess kan vi erbjuda rimliga handläggningstider. Vi kan låna ut upp till tre miljoner inom bara några dagar. Hela förfarandet sker säkert på webben med en kort intern process.

Processen säkras genom identifiering med BankID samt en avancerad bedömningsmodell som beräknar maxbelopp så att inget företag lånar mer än vad de kan betala tillbaka.

Jag är övertygad om att det är just den balansen, mellan trygghet och flexibilitet, som gjort våra företagslån lite extra populära.

En annan fördel är att vi har kreditmarknadstillstånd från Finansinspektionen och är anslutna till Riksgäldens insättningsgaranti.

Vi erbjuder även lån med stöd från Europeiska Investeringsfonden, EIF, som har gjort en grundlig undersökning av Aros och sedan har valt att arbeta med oss.

Det innebär att vi kan erbjuda lån upp till 500 000 kronor med EU-stöd.

Eftersom lånet omfattas av en garanti som finansieras av EU inom programmet för sysselsättning och social innovation, EaSI, blir villkoren mer fördelaktiga med lägre ränta och ett begränsat borgensåtagande om endast 20 procent av lånebeloppet, vilket är ovanligt i dag. Vanligast är att man borgar för 100 procent.

På så vis kan vi erbjuda trygga lån till småföretagare så att de kan satsa och driva sina företag framåt. Vi har själva en entreprenörsanda inom företaget så det känns bra att kunna främja andra entreprenörer och småföretagare.

Vi vet att det över tid är en bra affär att hjälpa företag att växa och företagare att nå sin fulla potential.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

FV-Expert: Värdering

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

I samarbete med Värderingsdata
När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet ...

FV-Expert: Jurdik

Dammiga museiföremål – att få betalt av den som smutsat ner

I samarbete med Brick Advokat

När fastighetsägaren låter utföra arbeten i anslutning till lokal kan hyresgäst drabbas av störningar och skador såsom buller, nedsmutsning genom …

FV-Expert: Bostäder

Behövs det fler bostadsformer?

I samarbete med Foyen Advokatfirma

Som bekant finns i idag fyra lagreglerade former för boende i Sverige, nämligen äganderätt, hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. De olika …

FV-Expert: Skatt

Missade momsavdrag kan sänka projekt

I samarbete med CauseyWestling
I tider när det är svårt att få fastighetsprojekt att gå ihop är det för lönsamheten extra viktigt att noggrant ...

FV-Expert: Juridik

Avtal ska hållas – pacta sunt servanda

I samarbete med AG Advokat

Kärvare tider innebär större risk för att ingångna avtal blir svåra att fullfölja för en del aktörer. Lägg ned omsorg …

FV-Expert: Projektledning

Vad är ett tidigt skede?

I samarbete med Forsen
Alla projekt startar med en idé om att skapa något nytt. Ett bostadsområde, ett infrastrukturprojekt, en fastighet, en ombyggnation eller ...
Tillbaka till förstasidan