FV-Expert: Byggprojektledning

Projektledning i tidiga skeden

I samarbete med Forsen

Hur långt ska jag gå? Det är något av en nyckelfråga vid tidiga skeden – att å ena sidan säkerställa att det inte dyker upp obehagliga överraskningar i sena skeden, men å andra sidan inte lägga för stora resurser på ett projekt som i värsta fall kanske inte ens blir av.

Jag har en bakgrund som markprojektör och ledningssamordnare men har de senaste åren arbetat med projektledning för framtagande av detaljplaner. Och under åren har jag skaffat mig en hel del värdefulla erfarenheter – till exempel vikten av att kunna lite om mycket. Som projektledare i tidiga skeden måste jag hantera många olika kompetensområden, allt från markarbeten till sociala aspekter. Det innebär att jag behöver anlita specialister – men själv förstå helheten.

Det är samtidigt viktigt att göra lagom mycket. Jo, faktiskt. Det är oekonomiskt att lägga för mycket resurser i ett tidigt skede, då man inte vet var som händer på sikt. Samtidigt är det nödvändigt att detaljplanen är flexibel – mycket kan ju hända på vägen innan bygget är färdigt. Ett aktuellt exempel på detta är pandemin, vars fulla effekt på byggbranschen vi ännu inte har förstått.

När du projektleder i tidiga skeden behöver du också ha koll på både kostnader och intäkter. Man kan och bör ha många visioner och idéer, men i slutänden ska projektet gå ihop.

En annan stor utmaning för projektledaren är att samla alla aktörer runt ett gemensamt mål och sedan driva projektet mot detta. Det är ju många som berörs: planeavdelningen, övriga enheter inom kommunen, byggaktören och inte minst allmänheten.

Under de år jag har jobbat med tidiga skeden har myndighetskraven blivit tydligare och det är idag ett större fokus på att bevara hus – inte bara riva och bygga nytt. Även krav på hållbarhet och att förstå effekten av klimatpåverkan har ökat kraftigt. För tio år sedan nämndes till exempel knappt dagvattenhantering över huvud taget, medan detta är ett självklart krav idag.

 

Några saker som är viktiga att tänka på vid de tidiga skedena är med andra ord:

  • Var beredd på att hantera många olika områden – och ta in specialister när det behövs.
  • Säkerställ att du slipper obehagliga överraskningar längre fram – men lägg inte för stora resurser innan du vet att projektet blir verklighet.
  • Försök förstå platsens förutsättningar – och glöm inte de mjuka parametrarna.
  • Lägg tid och kraft på att ena alla aktörer om ett gemensamt mål.

Glöm aldrig ekonomin!

Fler FV-Expert

FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Missa inte den extra skattereduktionen på inventarier

I samarbete med Svalner

Riksdagen antog den 13 oktober en ny lag om skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021, i syfte att …

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Allt fler svenskar vill bo i en hållbar bostad enligt en ny rapport från Skanska. Men för att möta efterfrågan behövs ekonomiska incitament från politiken.

FV-Expert: Juridik

Heta samhällsfastigheter – attraktivt men snårigt?

I samarbete med Lindahl

Trygga offentliga hyresgäster med god betalningsförmåga lockar investeringar från privata fastighetsägare. Även för det offentliga finns det fördelar. Hyresgästen slipper den initiala investeringskostnaden, ökar flexibiliteten och ges möjlighet att hitta samarbetsfördelar med det privata.

FV-Expert: Bostad

Hyresrätter konkurrerar ut bostadsrätter

I samarbete med Angermann

Pandemin resulterade inte i en inbromsning av marknaden som många befarade, utan snarare en katalysator för ökande prisnivåer på den svenska fastighetsmarknaden i jakten på attraktiva investeringar.

FV-Expert: Kontor

Kontorskoncept post Corona

I samarbete med Colliers

Ch-ch-ch-ch-changes – Turn and face the strange, sjöng David Bowie för redan 50 år sedan. Sedan har mycket hänt och …

FV-Expert: Juridik

Hållbara transaktioner

I samarbete med AG Advokat

Byggnader står för en betydande del av energiförbrukningen och växthusgasutsläppen i samhället. En avsevärd del av fastighetsbeståndet är äldre och …

FV-Expert: Äldrebroende

Hur vill du bo när du blir äldre?

I samarbete med Eirhem AB

Det är en fråga som vi på Eirhem ställer oss ofta. Hur skulle vi själva vilja bo när vi blir äldre? Kanske vill man helst bo kvar hemma. Men när det inte längre går. Åldrandet berör oss alla. Är vi inte redan där själva har de flesta av oss närstående som är det.

FV-Expert: Uthyrning

Ny lösning för kontoret – rätt koncept i rätt tid

I samarbete med NORNORM

Den omvälvande förändringen av hur vi arbetar, påskyndad av pandemin, kan innebära nya affärsmöjligheter för fastighetsägare. En av dem är att differentiera och kundanpassa erbjudandet med nyckelfärdiga, möblerade kontor. Ett enkelt sätt att göra det är genom att prenumerera på kontorsmöbler. Det ger på ett hållbart sätt full flexibilitet att anpassa kontoret efter företags växlande behov.

FV-Expert: Värdering

Har avkastningskraven nått botten?

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

Sedan 2014 har vi haft en styrränta på 0% eller lägre vilket haft en enorm påverkan på investeringsbeteendet i Sverige …

FV-Expert: Hotell

Hotellfastigheter – tid för strategiska beslut?

I samarbete med Annordia AB

Återhämtningen på hotellmarknaden har börjat. Den dramatiska minskningen av resandet som följde i pandemins spår innebar ett historiskt tapp i …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Det blir aldrig som man trott

I samarbete med Boardtalk

Det är mycket som inte blivit som man befarade de där veckorna i mars och april förra året när Corona …

FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

FV-Expert: Investeringar i Finland

Finska bostäder är en attraktiv investering

I samarbete med Trevian Asset Management

Sverige och Finland är varandras viktigaste bilaterala partners. Ur ett investeringsperspektiv är förhållandet särskilt betydande: Sverige är Finlands överlägset största …

FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på …

Tillbaka till förstasidan