FV-Expert: Byggprojektledning

Projektledning i tidiga skeden

I samarbete med Forsen

Hur långt ska jag gå? Det är något av en nyckelfråga vid tidiga skeden – att å ena sidan säkerställa att det inte dyker upp obehagliga överraskningar i sena skeden, men å andra sidan inte lägga för stora resurser på ett projekt som i värsta fall kanske inte ens blir av.

Jag har en bakgrund som markprojektör och ledningssamordnare men har de senaste åren arbetat med projektledning för framtagande av detaljplaner. Och under åren har jag skaffat mig en hel del värdefulla erfarenheter – till exempel vikten av att kunna lite om mycket. Som projektledare i tidiga skeden måste jag hantera många olika kompetensområden, allt från markarbeten till sociala aspekter. Det innebär att jag behöver anlita specialister – men själv förstå helheten.

Det är samtidigt viktigt att göra lagom mycket. Jo, faktiskt. Det är oekonomiskt att lägga för mycket resurser i ett tidigt skede, då man inte vet var som händer på sikt. Samtidigt är det nödvändigt att detaljplanen är flexibel – mycket kan ju hända på vägen innan bygget är färdigt. Ett aktuellt exempel på detta är pandemin, vars fulla effekt på byggbranschen vi ännu inte har förstått.

När du projektleder i tidiga skeden behöver du också ha koll på både kostnader och intäkter. Man kan och bör ha många visioner och idéer, men i slutänden ska projektet gå ihop.

En annan stor utmaning för projektledaren är att samla alla aktörer runt ett gemensamt mål och sedan driva projektet mot detta. Det är ju många som berörs: planeavdelningen, övriga enheter inom kommunen, byggaktören och inte minst allmänheten.

Under de år jag har jobbat med tidiga skeden har myndighetskraven blivit tydligare och det är idag ett större fokus på att bevara hus – inte bara riva och bygga nytt. Även krav på hållbarhet och att förstå effekten av klimatpåverkan har ökat kraftigt. För tio år sedan nämndes till exempel knappt dagvattenhantering över huvud taget, medan detta är ett självklart krav idag.

 

Några saker som är viktiga att tänka på vid de tidiga skedena är med andra ord:

  • Var beredd på att hantera många olika områden – och ta in specialister när det behövs.
  • Säkerställ att du slipper obehagliga överraskningar längre fram – men lägg inte för stora resurser innan du vet att projektet blir verklighet.
  • Försök förstå platsens förutsättningar – och glöm inte de mjuka parametrarna.
  • Lägg tid och kraft på att ena alla aktörer om ett gemensamt mål.

Glöm aldrig ekonomin!

Fler FV-Expert

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

FV-Expert: Juridik

Risker med försenat slutbesked på tillträdesdagen

I samarbete med Brick Advokat

I ett hyresavtal är tillträdesdagen ett viktigt avtalsvillkor. Genom det villkoret uppkommer en skyldighet för hyresvärden att leverera lokalen till hyresgästen på tillträdesdagen. Misslyckas hyresvärden i sitt åliggande hotar juridiska konsekvenser.

FV-Expert: Kontor

Intresset för ”gröna” kontor har ökat markant

I samarbete med Novier

Restriktionerna är numera historia och därmed har samhället tagit flertalet kliv för att återgå till det nya normala. Det innebär att en rad företag just nu ser över sina kontorsbehov.

FV-Expert: Hållbarhet

Vi måste minska våra fastigheters energiförbrukning – från och med igår

I samarbete med Nuuka Solutions

IPCC-rapporten som släpptes den 28 februari försvann bakom nyheten om den ryska invasionen av Ukraina. Den omfattande rapporten om klimatförändringar …

FV-Expert: Finansiering

Långsiktigt samarbete ger effekt och kontroll

I samarbete med Aros Kapital

Sjöson har haft en imponerande tillväxtresa och Aros har haft möjlighet att vara med under den här resan. Vi är lite nyfikna på hur de har uppfattat oss som samarbetspartner under de här åren.

FV-Expert: Kontor

Den nya tidens mötesplats

I samarbete med Skanska Sverige

För bara några år sedan var kvadratmeter och antal skrivbord det man fokuserade på. I dag är det de mjuka värdena och innehållet mellan väggar och tak som blivit de prioriterade frågorna, enligt Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

FV-Expert: Transaktioner

”Klienten ska få en trygghet i framtida kassaflöden”

I samarbete med Svalner

Fastighetstransaktioner på den svenska marknaden genomsyras av komplexa processer med många olika arbetsströmmar som inte sällan är präglad av korta deadlines. Inom Transaction Services på Svalner stöttar man sina fastighetsklienter att analysera den finansiella informationen och säkerställa att samtliga finansiella parametrar beaktas i transaktionen.

FV-Expert: Kontor

The office is dead, long live the office!

I samarbete med Colliers

Efter snart två år av hemarbete och digitala arbetssätt har mycket i våra arbetsmönster förändrats. Tydligt är att behovet av kontor kvarstår och efterfrågan på kontorslokaler är stark. Men det är inte gårdagens kontor som efterfrågas, utan någonting annat, något bättre.

FV-Expert: Fastighetsfinansiering

”Vi hjälper fastighetsbolag som vill expandera”

I samarbete med Aros Kapital

I min roll som kundansvarig på Aros Kapital arbetar jag framför allt med fastighetsfinansiering, både byggprojekt och andra fastighetsfinansieringar. Det …

FV-Expert: Närlogistik

Hållbar lösning på dina hyresgästers logistikbehov

I samarbete med iBoxen

Att ha en hållbar och säker logistiklösning i anslutning till sin fastighet blir allt viktigare. Med en leveransbox från iBoxen får hyresgästerna tillgång till marknadens enda lösning som är öppen för alla transportörer.

Tillbaka till förstasidan