FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier

Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet och trygghet i att göra affärer. På Novier – 360 Real Estate Advisors väntar vi oss många transaktioner inom en snar framtid.

Pandemi, krig, inflation, rekordhöga byggpriser och räntehöjningar – våren 2022 var en ogynnsam tid för fastighetsaffärer. Vi var många i branschen som inte visste vad som väntade när vi i början av augusti steg in på kontoret igen efter sommarens ledighet. Vilka skulle de kvardröjande effekterna vara efter den turbulenta våren och försommaren som präglades av stor osäkerhet?

Det är bara att konstatera att läget inom transaktion och förvärv ser ljusare ut nu än före sommaren. Jag och mina kollegor på Novier, och speciellt teamet som jobbar med transaktionsrådgivning i hela Sverige, upplever en nytänd optimism på marknaden och att det finns en hunger för affärer.

De stora skillnaderna jämfört med i våras är att det nu finns tydligare prognoser om bland annat ränteutveckling och inflation, vägar har hittats för att få fram material och att byggkostnader börjar kunna estimeras igen. Kort sagt, ett flertal frågetecken har rätats ut och osäkerheten är mindre idag än under våren. Nu finns en större trygghet att göra affärer igen.

Redan under Almedalen i juli, där vi tillsammans presenterade Noviers alla verksamhetsområden, kände vi av att vindarna blåste i mer positiva riktningar. I början av sommaren var det många kollegor som trodde att pyspunkan på marknaden skulle leda till att vi inte fick några besökare i vår trädgård under Almedalsveckan, men i stället kom en strid ström från hela fastighetsbranschen, vilken kick!

Under de veckor som hunnit gå sedan semestern upplever vi som arbetar med transaktionsrådgivning inom Novier en betydligt större framåtanda, en ökad vilja och genomförandeförmåga jämfört med senvåren. Vi har på kort tid blivit uppringda av en stor mängd transaktionschefer som berättar för oss vad de vill förvärva. Under våren var vi inte lika uppvaktade.

Det kan vara för tidigt att säga nu, men vi ser definitivt signaler som pekar mot en intensiv höst med flertalet processer och en hög transaktionsvolym. Alla parter upplevs som mer framåtlutade nu, och de vill och kan, fatta beslut om affärer. År 2022 är ett extremt år på många vis. Det är inte omöjligt att vårens försiktiga marknad, likt pandemivåren, vänder till en rekordhöst.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner

Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd olika skattefrågor avseende inkomstskatt, moms, stämpelskatt och fastighetsskatt. Skatt kommer att behöva betalas och som alla kostnader påverkar den vinsten i projektet. För att minska kostnaderna är det viktigt att ha koll på de skattefrågor som uppkommer och vilka konsekvenser som olika alternativ medför.

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen

Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM redan kalkylen sparar du både tid och pengar. Och ger fastighetsägaren en detaljerad modell som kan användas vid förvaltningen i många år framöver.

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i Ukraina.

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital

En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna vidareutveckla ett mindre företag.

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital

För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska trämodifieringsföretaget Kebony gjorde noggranna jämförelser slog det svenska kreditmarknadsbolaget Aros Kapital storbankerna på fingrarna inom flera områden.

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen

Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ha koll på hemmamarknaden – inte minst i oroliga tider. Och i Norra Sverige är det ett extremt tryck just nu.

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

Tillbaka till förstasidan