FV-Expert: Bostadsmarknad

Nya skattefrågor på en förändrad bostadsmarknad

I samarbete med Svalner

Det har väl inte undgått någon att marknadsförutsättningarna avseende bostadsrätter har förändrats markant under det senaste året. Detta påverkar givetvis marknadens olika aktörer, vilket i sin tur ger upphov till nya skatterättsliga frågeställningar.

Incitament för bostadsrättsköpare

Potentiella bostadsrättsköpare får olika erbjudanden för att lockas till affär; avgiftsfria månader, prisrabatter eller presentkort till möbelvaruhus. Hur ska sådana incitament hanteras ur ett skatteperspektiv för köparen? Bedömningen är att dessa i flertalet fall är skattepliktiga men inte utlöser omedelbar beskattning, värdet på den erhållna förmånen ska istället reducera anskaffningsvärdet på bostadsrätten vilket påverkar den framtida kapitalvinsten/-förlusten.

Försäljning av osålda bostadsrätter

Ibland tvingas utvecklare köpa tillbaka osålda BRF-andelar för att uppfylla kraven i fastställd ekonomisk plan. Andelarna säljs en tid därefter till nya medlemmar. Hur ska denna typ av avyttringar beskattas?

Om föreningen är en s.k. ”äkta” BRF (dvs. mer än 60 procent av BRF:s verksamhet avser tillhandahållandet av bostäder åt medlemmarna) är andelarna inte näringsbetingade – en vinst blir då skattepliktig och en förlust (i normalfallet) avdragsgill.

Avseende oäkta BRF är det idag oklart hur resultatet från försäljningen ska beskattas. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen meddelat prövningstillstånd i ett ärende där kammarrätten funnit att innehav och försäljning av sju BRF-andelar skulle utgöra lager och vinsten skulle därmed beskattas. I andra avgöranden har ett större antal andelar ansetts utgöra kapitaltillgångar och vinst har därmed varit skattefri. Vi ser fram emot en vägledande dom som klargör rättsläget.

Nya former av finansiering vid köp av bostadsrätter

På grund av det betydligt svalare klimatet på bostadsmarknaden utreds också nya sätt att underlätta finansieringen för BRF-köpare, exempelvis genom att de boende under en tid äger lägenheten tillsammans med en juridisk person. Skatterättsnämnden (SRN) behandlade nyligen frågan huruvida boendes ägande av andelar tillsammans med finansiärer (juridiska personer) kan påverka BRF:s skattemässiga status. SRN fann att BRF:s status som äkta inte påverkas av att en eller flera finansiärer äger del av de boendes andel förutsatt att juridiska personer sammantaget inte äger mer än 40 procent av BRF.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Stadsutveckling

Smart stadsutvecklingsprocess löser problematiken

I samarbete med Archus Development

Smart stadsutveckling har blivit ett sätt för kommuner att lösa problematiken med utslitna skolor, kommunhus och badhus. I stället för dyra ny- och ombyggnationer externfinansieras de nya byggnaderna samtidigt som marken utvecklas till bostäder.

FV-Expert: Byggprojektledning

Kulturhistoriska byggnader måste ges tid

I samarbete med Forsen

Våra kulturhistoriska hus måste få leva, användas och anpassas för modern verksamhet utan att vi förvanskar kulturarvet. Som projektledare är det min uppgift att ro projektet i hamn, få fastighetsägarens krav att samsas med hyresgästens visioner samtidigt som vi tar hänsyn till husets kulturhistoriska förutsättningar och myndighetskrav.

FV-Expert: Retail

Retailrevolutionen fortsätter

I samarbete med Cushman & Wakefield

Rätt lägen och format kommer sannolikt fortsättningsvis erbjuda god avkastning för retailers, fastighetsägare och investerare. Generellt är vår syn att …

FV-Expert: Boendetrender

Är svensken på väg att krypa ur sin mussla?

I samarbete med Archus Arkitekter AB

Hållbara livsstilsboenden, speciellt inriktade på olika målgruppers krav och önskemål. Så kan de starkaste boendetrenderna sammanfattas. Ökade byggpriser och förändrat …

FV-Expert: Handel och logistik

Framtida konsumtionsmönstret – ett konstant köptillstånd

I samarbete med Nordier Property Advisors

I framtiden kommer allt och alla, från individer till den fysiska shoppingmiljön vara uppkopplade mot internet dygnet runt. Vi som …

FV-Expert: Rekrytering

Så rekryterar du Greta Thunberg-generationen

I samarbete med Studentresurs

Är det egentligen någon skillnad på de unga som är födda på 2000-talet och tidigare generationer? Vad krävs av företagen …

FV-Expert: Affärsjuridik

Fem frågor vid etablering av ett JV

I samarbete med AG Advokat

Utvecklingen på fastighetsmarknaden leder till olika finansieringslösningar. Ett alternativ kan vara att söka investerare som går in som delägare i …

FV-Expert: Hyresgästrelationer

Bygg hyresgästrelationer á la Göteborgsmodellen

I samarbete med Novi Real Estate

Hyresgästrelationen är avgörande för fastighetens lönsamhet, hyresgästernas trivsel och arbetsglädjen för förvaltarteamet. Nyckeln till en lyckad hyresgästrelation är teamarbete, närvaro och tillgänglighet. I Göteborg ser vi resultatet av detta arbetssätt extra tydligt.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Morgondagens skolor – kameleonter med många funktioner

I samarbete med Archus

Morgondagens lärmiljöer är flexibla, hållbara och kreativa. Dessutom är de yteffektiva, byggda i flera plan och inredda med omsorg för …

FV-Expert: Projektledning

Transparens A och O vid stora samordningsprojekt

I samarbete med Forsen

En grundläggande förutsättning för att ett stadsutvecklingsprojekt ska fungera är att samtliga inblandade parter förstår vikten av att samarbeta kring …

FV-Expert: Affärsjuridik

Missa inte semesterparagrafen

I samarbete med AG Advokat

En hyresgäst får som huvudregel inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hyresnämndens tillstånd kan i huvudsak endast …

FV-Expert: Logistik

Framtidssäkra logistiken

I samarbete med Colliers International

I samband med att vi tog fram en unik sammanställning om den svenska logistikmarknaden, under parollen ”Logistics is the new black”, kunde vi konstatera att intresset aldrig varit större för segmentet, såväl från växande hyresgäster såsom avkastningstörstande investerare.

FV-Expert: Stadsutveckling

Framtiden är aldrig långt borta

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas innan en ny regering är på plats.

FV-Expert: Uthyrning

Våga blicka bakåt för att se framåt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det sägs ofta att vi står inför en digitalisering och en förflyttning från fysiska butiker till e-handel. Men faktum är …

Tillbaka till förstasidan