FV-Expert: Bostadsmarknad

Nya skattefrågor på en förändrad bostadsmarknad

I samarbete med Svalner

Det har väl inte undgått någon att marknadsförutsättningarna avseende bostadsrätter har förändrats markant under det senaste året. Detta påverkar givetvis marknadens olika aktörer, vilket i sin tur ger upphov till nya skatterättsliga frågeställningar.

Incitament för bostadsrättsköpare

Potentiella bostadsrättsköpare får olika erbjudanden för att lockas till affär; avgiftsfria månader, prisrabatter eller presentkort till möbelvaruhus. Hur ska sådana incitament hanteras ur ett skatteperspektiv för köparen? Bedömningen är att dessa i flertalet fall är skattepliktiga men inte utlöser omedelbar beskattning, värdet på den erhållna förmånen ska istället reducera anskaffningsvärdet på bostadsrätten vilket påverkar den framtida kapitalvinsten/-förlusten.

Försäljning av osålda bostadsrätter

Ibland tvingas utvecklare köpa tillbaka osålda BRF-andelar för att uppfylla kraven i fastställd ekonomisk plan. Andelarna säljs en tid därefter till nya medlemmar. Hur ska denna typ av avyttringar beskattas?

Om föreningen är en s.k. ”äkta” BRF (dvs. mer än 60 procent av BRF:s verksamhet avser tillhandahållandet av bostäder åt medlemmarna) är andelarna inte näringsbetingade – en vinst blir då skattepliktig och en förlust (i normalfallet) avdragsgill.

Avseende oäkta BRF är det idag oklart hur resultatet från försäljningen ska beskattas. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen meddelat prövningstillstånd i ett ärende där kammarrätten funnit att innehav och försäljning av sju BRF-andelar skulle utgöra lager och vinsten skulle därmed beskattas. I andra avgöranden har ett större antal andelar ansetts utgöra kapitaltillgångar och vinst har därmed varit skattefri. Vi ser fram emot en vägledande dom som klargör rättsläget.

Nya former av finansiering vid köp av bostadsrätter

På grund av det betydligt svalare klimatet på bostadsmarknaden utreds också nya sätt att underlätta finansieringen för BRF-köpare, exempelvis genom att de boende under en tid äger lägenheten tillsammans med en juridisk person. Skatterättsnämnden (SRN) behandlade nyligen frågan huruvida boendes ägande av andelar tillsammans med finansiärer (juridiska personer) kan påverka BRF:s skattemässiga status. SRN fann att BRF:s status som äkta inte påverkas av att en eller flera finansiärer äger del av de boendes andel förutsatt att juridiska personer sammantaget inte äger mer än 40 procent av BRF.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

FV-Expert: Transaktioner

Irrationell inbromsning

I samarbete med Pangea Property Partners

Vi har sett det tidigare. Efter IT-krisen sjönk transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden 30 procent och efter finanskrisen var raset …

FV-Expert: Landskapsarkitektur

Utflyktsboom i pandemins spår

I samarbete med Archus AB

I takt med att staden förtätas ställs högre krav på parker och gatumiljöer för att svara upp mot att allt fler människor ska samsas på en mindre yta. Vi vill träffas ute och umgås, både i och runt om staden. Det är några av trenderna som Archus spår kommer att påverka morgondagens landskapsarkitektur mycket.

FV-Expert: Hållbarhet

Bygg mer klimatsmart

I samarbete med Skanska

Det är inte många som vet att 20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn. Vår sektor har …

FV-Expert: Affärsjuridik

Corona och force majeure vid hyra

I samarbete med AG Advokat

För aktörer inom fastighets- och byggbranschen uppstår frågor om hur Corona (sjukdomen Covid-19) påverkar projekt och partsrelationer. Vi har att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Bygga på industrimark – så hanterar du riskerna

I samarbete med Forsen

Vad finns dolt under marken? Oftast ingenting. Om vi inte bygger på gammal industrimark. Då kan det finnas föroreningar som …

FV-Expert: Retail

Butiksdöd skapar möjligheter

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att det går knackigt för retail har knappast undgått någon. Butiker stänger och antalet vakanta butiker ökar. Tråkigt, men detta …

FV-Expert: Logistik

Logistiken tar plats i finrummet

I samarbete med Colliers International

När vi summerar 2019 ser vi att direktavkastningen nått rekordlåga nivåer och i de främsta logistiklägena ligger den nere på …

FV-Expert: Stadsutveckling

Morgondagens infrastruktur – avgörande för hela Sverige

I samarbete med Archus AB

Titta i backspegeln, så ser du trenderna. Med den nyvunna insikten om att vi behöver ett mer hållbart samhälle, toppat …

FV-Expert: Hotell

Jämnare hyresintäkter med fler turister

I samarbete med Annordia

På den svenska hotellmarknaden är det vanligt med omsättningsbaserade hyresavtal, vilket innebär att fastighetsägarens hyresintäkter varierar över tid. I sin …

Tillbaka till förstasidan