FV-Expert: Stadsutveckling

Morgondagens infrastruktur – avgörande för hela Sverige

I samarbete med Archus AB

Fler eldrivna fordon, luftburna transportkorridorer och en renässans för landsbygden. Men däremot inga höghastighetståg. Morgondagens infrastruktur handlar inte om fler storslagna infrastrukturella lösningar, utan snarare om smartare sätt att använda vårt avlånga land. På köpet blir vi mer miljövänliga och får en livskraftigare landsbygd.

Titta i backspegeln, så ser du trenderna. Med den nyvunna insikten om att vi behöver ett mer hållbart samhälle, toppat med ett Co2 neutralt perspektiv som slår hårt både mot val av material, varor, produkter och transporter, kommer vi att få se mer av det lokala utbudet igen. Denna insikt kommer att slå hårt mot onödiga och långa transporter.

I dag utgör pendlingen ofta 15, kanske 20 timmar per vecka jämfört med tidigare cirka tre timmar per vecka. Då fanns det mesta inom cykelavstånd – arbetsplatser, skolor, butiker, service, rekreation, fritid och kultur. Det handlar om att minska transporterna och med det tiden i människors vardag som utgör 90 procent av resandet, de som studerar eller arbetar och rör sig i olika riktningar.

Det måste finnas mer än att behöva välja mellan att bo centralt i storstad och betala enorma summor för boendet eller pendla och betala med mängder av tid, egen tid! Det liv och samhälle vi eftersträvar bygger i själva verket på närhet till allt. I princip som samhället var riggat för sådär femtio år sedan.

Vad är vägen fram, frågar man sig då? Jo, infrastrukturen, de politiskt roliga och storskaliga projekten kommer att få stryka på foten. Höghastighetståg är ett sådant projekt.

Istället kommer vi att se ett regionalt utbyggt järnvägsnät med fler parallella spår i regioner som binder ihop pendlingskommuner med större städer. Men de kollektiva lösningarna kommer alltid att ha sina begränsningar när det kommer till direkt access och totala ledtider därför behövs alltid flexibiliteten som individuella fordon , som bilar och cyklar, ger.

Arbetsplatserna är nära, det framtida digitala samhälle som vi är på väg in i ger en del av lösningen – friheten att arbeta på distans på riktigt. Jag tror att det kommer att skapas arbetsplatshubbar lokalt i små samhällen och mindre samt mellanstora städer där medarbetare har möjlighet att sitta tillsammans med medarbetare från andra företag. Större organisationer och företag kommer att minska sina ytor i storstäderna och i stället hyra plats i dessa spridda över landet.

Ekonomiska incitament, för att lätta på infrastrukturproblemen behövs inte avgifter och skatter. Företag och människor behöver inte nya kostnader, de behöver se ekonomiska fördelar med att verka utanför storstädernas infarkter. Med erbjudanden så som nedtrappning på arbetsgivaravgifter skapas incitament att etablera arbetsplatser och arbetshubbar nära goda bostadsmiljöer och man undviker masstransporter och medarbetarna behöver inte flytta eller pendla.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter – unika och utmanande projekt

I samarbete med Forsen

Jag ramlade in lite av en slump på samhällsfastigheter, och upptäckte ganska snabbt att det ena projektet inte är det andra likt.

FV-Expert: Finansiering

Vi behandlar ditt fastighetsprojekt unikt

I samarbete med Promentor Finans AB

Finansieringen ska bidra till en trygghet och lönsamhet i ditt fastighetsprojekt. En självklarhet kanske, då fastighetsaffärer generellt sett är en …

FV-Expert: Finansiering

Förståelse för fastighetskrediter

I samarbete med Promentor Finans AB

Det finns ofta en fördel att arbeta med en aktör som förstår branschen. En aktör med få beslutsled och som …

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

FV-Expert: Transaktioner

Irrationell inbromsning

I samarbete med Pangea Property Partners

Vi har sett det tidigare. Efter IT-krisen sjönk transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden 30 procent och efter finanskrisen var raset …

FV-Expert: Landskapsarkitektur

Utflyktsboom i pandemins spår

I samarbete med Archus AB

I takt med att staden förtätas ställs högre krav på parker och gatumiljöer för att svara upp mot att allt fler människor ska samsas på en mindre yta. Vi vill träffas ute och umgås, både i och runt om staden. Det är några av trenderna som Archus spår kommer att påverka morgondagens landskapsarkitektur mycket.

FV-Expert: Hållbarhet

Bygg mer klimatsmart

I samarbete med Skanska

Det är inte många som vet att 20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn. Vår sektor har …

FV-Expert: Affärsjuridik

Corona och force majeure vid hyra

I samarbete med AG Advokat

För aktörer inom fastighets- och byggbranschen uppstår frågor om hur Corona (sjukdomen Covid-19) påverkar projekt och partsrelationer. Vi har att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Bygga på industrimark – så hanterar du riskerna

I samarbete med Forsen

Vad finns dolt under marken? Oftast ingenting. Om vi inte bygger på gammal industrimark. Då kan det finnas föroreningar som …

FV-Expert: Retail

Butiksdöd skapar möjligheter

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att det går knackigt för retail har knappast undgått någon. Butiker stänger och antalet vakanta butiker ökar. Tråkigt, men detta …

Tillbaka till förstasidan