FV-Expert: Stadsutveckling

Morgondagens infrastruktur – avgörande för hela Sverige

I samarbete med Archus AB

Fler eldrivna fordon, luftburna transportkorridorer och en renässans för landsbygden. Men däremot inga höghastighetståg. Morgondagens infrastruktur handlar inte om fler storslagna infrastrukturella lösningar, utan snarare om smartare sätt att använda vårt avlånga land. På köpet blir vi mer miljövänliga och får en livskraftigare landsbygd.

Titta i backspegeln, så ser du trenderna. Med den nyvunna insikten om att vi behöver ett mer hållbart samhälle, toppat med ett Co2 neutralt perspektiv som slår hårt både mot val av material, varor, produkter och transporter, kommer vi att få se mer av det lokala utbudet igen. Denna insikt kommer att slå hårt mot onödiga och långa transporter.

I dag utgör pendlingen ofta 15, kanske 20 timmar per vecka jämfört med tidigare cirka tre timmar per vecka. Då fanns det mesta inom cykelavstånd – arbetsplatser, skolor, butiker, service, rekreation, fritid och kultur. Det handlar om att minska transporterna och med det tiden i människors vardag som utgör 90 procent av resandet, de som studerar eller arbetar och rör sig i olika riktningar.

Det måste finnas mer än att behöva välja mellan att bo centralt i storstad och betala enorma summor för boendet eller pendla och betala med mängder av tid, egen tid! Det liv och samhälle vi eftersträvar bygger i själva verket på närhet till allt. I princip som samhället var riggat för sådär femtio år sedan.

Vad är vägen fram, frågar man sig då? Jo, infrastrukturen, de politiskt roliga och storskaliga projekten kommer att få stryka på foten. Höghastighetståg är ett sådant projekt.

Istället kommer vi att se ett regionalt utbyggt järnvägsnät med fler parallella spår i regioner som binder ihop pendlingskommuner med större städer. Men de kollektiva lösningarna kommer alltid att ha sina begränsningar när det kommer till direkt access och totala ledtider därför behövs alltid flexibiliteten som individuella fordon , som bilar och cyklar, ger.

Arbetsplatserna är nära, det framtida digitala samhälle som vi är på väg in i ger en del av lösningen – friheten att arbeta på distans på riktigt. Jag tror att det kommer att skapas arbetsplatshubbar lokalt i små samhällen och mindre samt mellanstora städer där medarbetare har möjlighet att sitta tillsammans med medarbetare från andra företag. Större organisationer och företag kommer att minska sina ytor i storstäderna och i stället hyra plats i dessa spridda över landet.

Ekonomiska incitament, för att lätta på infrastrukturproblemen behövs inte avgifter och skatter. Företag och människor behöver inte nya kostnader, de behöver se ekonomiska fördelar med att verka utanför storstädernas infarkter. Med erbjudanden så som nedtrappning på arbetsgivaravgifter skapas incitament att etablera arbetsplatser och arbetshubbar nära goda bostadsmiljöer och man undviker masstransporter och medarbetarna behöver inte flytta eller pendla.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Hållbarhet

Bygg mer klimatsmart

I samarbete med Skanska

Det är inte många som vet att 20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn. Vår sektor har …

FV-Expert: Affärsjuridik

Corona och force force majeure vid hyra

I samarbete med AG Advokat

För aktörer inom fastighets- och byggbranschen uppstår frågor om hur Corona (sjukdomen Covid-19) påverkar projekt och partsrelationer. Vi har att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Bygga på industrimark – så hanterar du riskerna

I samarbete med Forsen

Vad finns dolt under marken? Oftast ingenting. Om vi inte bygger på gammal industrimark. Då kan det finnas föroreningar som …

FV-Expert: Retail

Butiksdöd skapar möjligheter

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att det går knackigt för retail har knappast undgått någon. Butiker stänger och antalet vakanta butiker ökar. Tråkigt, men detta …

FV-Expert: Logistik

Logistiken tar plats i finrummet

I samarbete med Colliers International

När vi summerar 2019 ser vi att direktavkastningen nått rekordlåga nivåer och i de främsta logistiklägena ligger den nere på …

FV-Expert: Hotell

Jämnare hyresintäkter med fler turister

I samarbete med Annordia

På den svenska hotellmarknaden är det vanligt med omsättningsbaserade hyresavtal, vilket innebär att fastighetsägarens hyresintäkter varierar över tid. I sin …

FV-Expert: Stadsutveckling

Samverkan för utveckling av större projekt en tydlig trend

I samarbete med Archus Development

Tidigare har många kommuner drivit fastighetsaffärerna och därmed också dikterat villkoren. Idag ägs många fastigheter i ett kvarter av flera …

FV-Expert: Affärsjuridik

Medvetet risktagande eller ren okunskap?

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschens standardavtal föreskriver att entreprenören ska ha en allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Entreprenören ska också ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. …

FV-Expert: Stadsutveckling

Smart stadsutvecklingsprocess löser problematiken

I samarbete med Archus Development

Smart stadsutveckling har blivit ett sätt för kommuner att lösa problematiken med utslitna skolor, kommunhus och badhus. I stället för dyra ny- och ombyggnationer externfinansieras de nya byggnaderna samtidigt som marken utvecklas till bostäder.

FV-Expert: Byggprojektledning

Kulturhistoriska byggnader måste ges tid

I samarbete med Forsen

Våra kulturhistoriska hus måste få leva, användas och anpassas för modern verksamhet utan att vi förvanskar kulturarvet. Som projektledare är det min uppgift att ro projektet i hamn, få fastighetsägarens krav att samsas med hyresgästens visioner samtidigt som vi tar hänsyn till husets kulturhistoriska förutsättningar och myndighetskrav.

FV-Expert: Retail

Retailrevolutionen fortsätter

I samarbete med Cushman & Wakefield

Rätt lägen och format kommer sannolikt fortsättningsvis erbjuda god avkastning för retailers, fastighetsägare och investerare. Generellt är vår syn att …

FV-Expert: Boendetrender

Är svensken på väg att krypa ur sin mussla?

I samarbete med Archus Arkitekter AB

Hållbara livsstilsboenden, speciellt inriktade på olika målgruppers krav och önskemål. Så kan de starkaste boendetrenderna sammanfattas. Ökade byggpriser och förändrat …

FV-Expert: Handel och logistik

Framtida konsumtionsmönstret – ett konstant köptillstånd

I samarbete med Nordier Property Advisors

I framtiden kommer allt och alla, från individer till den fysiska shoppingmiljön vara uppkopplade mot internet dygnet runt. Vi som …

FV-Expert: Rekrytering

Så rekryterar du Greta Thunberg-generationen

I samarbete med Studentresurs

Är det egentligen någon skillnad på de unga som är födda på 2000-talet och tidigare generationer? Vad krävs av företagen …

Tillbaka till förstasidan