FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Missa inte den extra skattereduktionen på inventarier

I samarbete med Svalner

Riksdagen antog den 13 oktober en ny lag om skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021, i syfte att stärka den ekonomiska återhämtningen efter Covid-19-pandemin. Den omfattar alla typer av näringsverksamheter, och innebär i korthet en välkommen skattereduktion om 3,9 procent av ett underlag som utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som förvärvats under 2021.

Underlaget får även inkludera byggnadsinventarier – delar och tillbehör i byggnader som är avsedda att direkt tjäna den bedriva näringsverksamheten i byggnaden. Detta innebär att betydande möjligheter till reducerade skattekostnader tillskapas för fastighetsägare med kommersiella hyresgäster. Det sena antagandet av lagen lämnar dock ett mycket litet fönster för beslut om nya investeringar – fokus får riktas mot att utnyttja de befintliga möjligheterna.

Som verksamma i det praktiska arbetet vid investeringar i fastigheter ser vi också vissa utmaningar. Regleringen knyter uttryckligen an till befintliga inkomstskatterättsliga regler, t.ex. avseende anskaffningstidpunkten för inventarier, som anses inträffa vid leverans. Lagstiftaren tycks dock inte reflekterat över de mer komplexa förutsättningar som gäller vid färdigställande och leveranser av byggnadsarbeten vad avser klassificering, fastställande av anskaffningstidpunkt, fastställande av anskaffningsvärdets storlek för olika komponenter i en entreprenad osv. Vissa oklarheter finns således kring vilka investeringar som får medräknas i underlaget för skattereduktion, och vi ser flera frågeställningar som kan komma att klarläggas först genom vägledande praxis.

Man bör dock givetvis främst fokusera på möjligheterna. Den pragmatiska lösningen vi ser för företag i fastighetssektorn är att noggrant utreda sina investeringsprojekt, identifiera de byggnadsinventarier som kan kvalificera som underlag för skattereduktion, och tillse att god dokumentation tas fram som kan ligga till grund för öppet redovisade yrkanden i de delar där oklarheter finns. Yrkanden rörande den aktuella skattereduktionen görs först i anslutning till inkomstdeklarationen för beskattningsår 2022 (dvs normalt under 2023), möjlighet finns dock att beakta reduktionen redan under 2022 genom en justering av preliminärskatten.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Hållbarhet

Vi måste minska våra fastigheters energiförbrukning – från och med igår

I samarbete med Nuuka Solutions

IPCC-rapporten som släpptes den 28 februari försvann bakom nyheten om den ryska invasionen av Ukraina. Den omfattande rapporten om klimatförändringar …

FV-Expert: Finansiering

Långsiktigt samarbete ger effekt och kontroll

I samarbete med Aros Kapital

Sjöson har haft en imponerande tillväxtresa och Aros har haft möjlighet att vara med under den här resan. Vi är lite nyfikna på hur de har uppfattat oss som samarbetspartner under de här åren.

FV-Expert: Kontor

Den nya tidens mötesplats

I samarbete med Skanska Sverige

För bara några år sedan var kvadratmeter och antal skrivbord det man fokuserade på. I dag är det de mjuka värdena och innehållet mellan väggar och tak som blivit de prioriterade frågorna, enligt Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

FV-Expert: Transaktioner

”Klienten ska få en trygghet i framtida kassaflöden”

I samarbete med Svalner

Fastighetstransaktioner på den svenska marknaden genomsyras av komplexa processer med många olika arbetsströmmar som inte sällan är präglad av korta deadlines. Inom Transaction Services på Svalner stöttar man sina fastighetsklienter att analysera den finansiella informationen och säkerställa att samtliga finansiella parametrar beaktas i transaktionen.

FV-Expert: Kontor

The office is dead, long live the office!

I samarbete med Colliers

Efter snart två år av hemarbete och digitala arbetssätt har mycket i våra arbetsmönster förändrats. Tydligt är att behovet av kontor kvarstår och efterfrågan på kontorslokaler är stark. Men det är inte gårdagens kontor som efterfrågas, utan någonting annat, något bättre.

FV-Expert: Fastighetsfinansiering

”Vi hjälper fastighetsbolag som vill expandera”

I samarbete med Aros Kapital

I min roll som kundansvarig på Aros Kapital arbetar jag framför allt med fastighetsfinansiering, både byggprojekt och andra fastighetsfinansieringar. Det …

FV-Expert: Närlogistik

Hållbar lösning på dina hyresgästers logistikbehov

I samarbete med iBoxen

Att ha en hållbar och säker logistiklösning i anslutning till sin fastighet blir allt viktigare. Med en leveransbox från iBoxen får hyresgästerna tillgång till marknadens enda lösning som är öppen för alla transportörer.

FV-Expert: Byggprojektledning

Projektledning i tidiga skeden

I samarbete med Forsen

Hur långt ska jag gå? Det är något av en nyckelfråga vid tidiga skeden – att å ena sidan säkerställa att det inte dyker upp obehagliga överraskningar i sena skeden, men å andra sidan inte lägga för stora resurser på ett projekt som i värsta fall kanske inte ens blir av.

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Allt fler svenskar vill bo i en hållbar bostad enligt en ny rapport från Skanska. Men för att möta efterfrågan behövs ekonomiska incitament från politiken.

FV-Expert: Juridik

Heta samhällsfastigheter – attraktivt men snårigt?

I samarbete med Lindahl

Trygga offentliga hyresgäster med god betalningsförmåga lockar investeringar från privata fastighetsägare. Även för det offentliga finns det fördelar. Hyresgästen slipper den initiala investeringskostnaden, ökar flexibiliteten och ges möjlighet att hitta samarbetsfördelar med det privata.

FV-Expert: Bostad

Hyresrätter konkurrerar ut bostadsrätter

I samarbete med Angermann

Pandemin resulterade inte i en inbromsning av marknaden som många befarade, utan snarare en katalysator för ökande prisnivåer på den svenska fastighetsmarknaden i jakten på attraktiva investeringar.

FV-Expert: Kontor

Kontorskoncept post Corona

I samarbete med Colliers

Ch-ch-ch-ch-changes – Turn and face the strange, sjöng David Bowie för redan 50 år sedan. Sedan har mycket hänt och …

FV-Expert: Juridik

Hållbara transaktioner

I samarbete med AG Advokat

Byggnader står för en betydande del av energiförbrukningen och växthusgasutsläppen i samhället. En avsevärd del av fastighetsbeståndet är äldre och …

FV-Expert: Äldrebroende

Hur vill du bo när du blir äldre?

I samarbete med Eirhem AB

Det är en fråga som vi på Eirhem ställer oss ofta. Hur skulle vi själva vilja bo när vi blir äldre? Kanske vill man helst bo kvar hemma. Men när det inte längre går. Åldrandet berör oss alla. Är vi inte redan där själva har de flesta av oss närstående som är det.

Tillbaka till förstasidan