FV-Expert: Juridik

Löpande räkning – både enkelt och svårt

I samarbete med AG Advokat

I många stora byggprojekt är det vanligt med incitamentsbaserade ersättningsmodeller. De kan se lite olika ut men i grunden handlar det ofta om att entreprenörens rörliga kostnader helt eller delvis ska ersättas på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen. För rätt till betalning krävs då att entreprenören kan redovisa sina nedlagda kostnader i entreprenaden. Man pratar ibland om ”öppna böcker” som ska ge beställaren full insyn i projektekonomin. Vid fakturering ska kostnadsunderlagen kunna följas av beställaren som efter granskning ska trycka på knappen för betalning och därmed godkännande. Så enkelt är det tänkt i teorin men hur fungerar det i praktiken?

Utan att gå in i detalj kan sägas att kostnadsunderlaget bör ha sådan kvalitet och detaljeringsgrad att beställaren kan ta ställning till om kostnaden är nedlagd i entreprenaden. Det händer att verifikaten är undermåliga och ibland innehåller sådant som inte borde tagits med. Underlagen kan också bestå av kostnader från flera olika avtalsled som gör det svårt att förstå vilket arbete som rätteligen ska betalas för. Granskningen kräver ingående kunskap om själva projektet, avtalsförutsättningarna och vana när det kommer till granskning av omfattande kostnadsunderlag. Vid tillämpning av självkostnadsprincipen gäller också att entreprenören ska fullgöra sina arbeten så att beställaren får det bästa ekonomiska resultatet. Detta kan normalt bedömas först när projektet är färdigställt och att då vara bunden av gjorda betalningar vill många beställare undvika. Betalning måste ändå ske löpande för att hålla igång projektet och det är inte ovanligt att beställare då väljer att göra betalningar med tillägget ”a conto”. Det betyder något förenklat att betalningen inte är slutlig utan endast en delbetalning i avvaktan på att allt är klart och fakturerat. Betalningar som sker a conto kan i sin tur ställa till det för entreprenören som ”jagas” på pengar från anlitade underentreprenörer, leverantörer och konsulter. I större byggprojekt finns det hela tiden ett behov för entreprenören att göra bindande betalningar och ekonomiska slutregleringar nedåt i avtalskedjorna.

Konstruktiva parter lyckas i många fall ”knåpa ihop” klausuler som på ett hyggligt klokt sätt tillgodoser behovet av såväl cash flow som trygghet. Det handlar då om delvis bindande betalningar utan avkall på beställarens möjlighet att pröva om det bästa ekonomiska resultatet är uppnått när allt är klart. Byggbranschens standardavtal är nu föremål för revidering. Kanske kommer det nya bestämmelser som förpassar ”knåpandet” till historien?

Fler FV-Expert

FV-Expert: Retail

Din e-middag är snart serverad

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det diskuteras flitigt om e-handel och butiksdöd. Debatten har dock missat en viktig kanal inom e-handel när de talar om …

FV-Expert: Samhhällsfastigheter

Samhällsfastigheter, mer än en tillgångsplacering

I samarbete med Archus AB

För att investeringen ska visa sig fullt så säker och för att den offentliga sektorn ska vara nöjda med beslutet …

FV-Expert: Skatt

Avdragsrätten – en fråga om fakturering?

I samarbete med Svalner

Vi har under flera år följt hur Skatteverket har riktat in sig på att begränsa moder- och holdingbolags avdragsrätt för …

FV-Expert: Kontor

Är kontorsmarknaden död?

I samarbete med Colliers International

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi?

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Sverige behöver 640 000 nya bostäder till 2027. Byggsektorn står för 20 procent av de totala klimatutsläppen och det är …

FV-Expert: Hotell

Utmaningarna fortsätter

I samarbete med Annordia

En tuff höst väntar hotellen. Restriktioner kring resor och möten och uppmaning till hemarbete fortsätter gälla under hösten, vilket innebär …

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter – unika och utmanande projekt

I samarbete med Forsen

Jag ramlade in lite av en slump på samhällsfastigheter, och upptäckte ganska snabbt att det ena projektet inte är det andra likt.

FV-Expert: Finansiering

Vi behandlar ditt fastighetsprojekt unikt

I samarbete med Promentor Finans AB

Finansieringen ska bidra till en trygghet och lönsamhet i ditt fastighetsprojekt. En självklarhet kanske, då fastighetsaffärer generellt sett är en …

FV-Expert: Finansiering

Förståelse för fastighetskrediter

I samarbete med Promentor Finans AB

Det finns ofta en fördel att arbeta med en aktör som förstår branschen. En aktör med få beslutsled och som …

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

Tillbaka till förstasidan