FV-Expert: Juridik

Löpande räkning – både enkelt och svårt

I samarbete med AG Advokat

I många stora byggprojekt är det vanligt med incitamentsbaserade ersättningsmodeller. De kan se lite olika ut men i grunden handlar det ofta om att entreprenörens rörliga kostnader helt eller delvis ska ersättas på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen. För rätt till betalning krävs då att entreprenören kan redovisa sina nedlagda kostnader i entreprenaden. Man pratar ibland om ”öppna böcker” som ska ge beställaren full insyn i projektekonomin. Vid fakturering ska kostnadsunderlagen kunna följas av beställaren som efter granskning ska trycka på knappen för betalning och därmed godkännande. Så enkelt är det tänkt i teorin men hur fungerar det i praktiken?

Utan att gå in i detalj kan sägas att kostnadsunderlaget bör ha sådan kvalitet och detaljeringsgrad att beställaren kan ta ställning till om kostnaden är nedlagd i entreprenaden. Det händer att verifikaten är undermåliga och ibland innehåller sådant som inte borde tagits med. Underlagen kan också bestå av kostnader från flera olika avtalsled som gör det svårt att förstå vilket arbete som rätteligen ska betalas för. Granskningen kräver ingående kunskap om själva projektet, avtalsförutsättningarna och vana när det kommer till granskning av omfattande kostnadsunderlag. Vid tillämpning av självkostnadsprincipen gäller också att entreprenören ska fullgöra sina arbeten så att beställaren får det bästa ekonomiska resultatet. Detta kan normalt bedömas först när projektet är färdigställt och att då vara bunden av gjorda betalningar vill många beställare undvika. Betalning måste ändå ske löpande för att hålla igång projektet och det är inte ovanligt att beställare då väljer att göra betalningar med tillägget ”a conto”. Det betyder något förenklat att betalningen inte är slutlig utan endast en delbetalning i avvaktan på att allt är klart och fakturerat. Betalningar som sker a conto kan i sin tur ställa till det för entreprenören som ”jagas” på pengar från anlitade underentreprenörer, leverantörer och konsulter. I större byggprojekt finns det hela tiden ett behov för entreprenören att göra bindande betalningar och ekonomiska slutregleringar nedåt i avtalskedjorna.

Konstruktiva parter lyckas i många fall ”knåpa ihop” klausuler som på ett hyggligt klokt sätt tillgodoser behovet av såväl cash flow som trygghet. Det handlar då om delvis bindande betalningar utan avkall på beställarens möjlighet att pröva om det bästa ekonomiska resultatet är uppnått när allt är klart. Byggbranschens standardavtal är nu föremål för revidering. Kanske kommer det nya bestämmelser som förpassar ”knåpandet” till historien?

Fler FV-Expert

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital

En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna vidareutveckla ett mindre företag.

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier

Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet och trygghet i att göra affärer. På Novier – 360 Real Estate Advisors väntar vi oss många transaktioner inom en snar framtid.

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital

För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska trämodifieringsföretaget Kebony gjorde noggranna jämförelser slog det svenska kreditmarknadsbolaget Aros Kapital storbankerna på fingrarna inom flera områden.

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen

Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ha koll på hemmamarknaden – inte minst i oroliga tider. Och i Norra Sverige är det ett extremt tryck just nu.

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

FV-Expert: Juridik

Risker med försenat slutbesked på tillträdesdagen

I samarbete med Brick Advokat

I ett hyresavtal är tillträdesdagen ett viktigt avtalsvillkor. Genom det villkoret uppkommer en skyldighet för hyresvärden att leverera lokalen till hyresgästen på tillträdesdagen. Misslyckas hyresvärden i sitt åliggande hotar juridiska konsekvenser.

FV-Expert: Kontor

Intresset för ”gröna” kontor har ökat markant

I samarbete med Novier

Restriktionerna är numera historia och därmed har samhället tagit flertalet kliv för att återgå till det nya normala. Det innebär att en rad företag just nu ser över sina kontorsbehov.

FV-Expert: Hållbarhet

Vi måste minska våra fastigheters energiförbrukning – från och med igår

I samarbete med Nuuka Solutions

IPCC-rapporten som släpptes den 28 februari försvann bakom nyheten om den ryska invasionen av Ukraina. Den omfattande rapporten om klimatförändringar …

Tillbaka till förstasidan