FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen

Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM redan kalkylen sparar du både tid och pengar. Och ger fastighetsägaren en detaljerad modell som kan användas vid förvaltningen i många år framöver.

Under mina över tio år som BIM-samordnare har jag upplevt att en del beställare är rädda för att göra 3D-baserade kalkyler redan vid projekteringsprocessen. Det kräver nämligen lite mer jobb och kostar mer pengar. De långsiktiga vinsterna är dock betydligt större.

Genom att nyttja BIM får du träffsäkra och heltäckande kalkyler som ger en effektivare projektering. Och under hela byggprocessen sparar du både tid och pengar, samtidigt som beställaren får bättre beslutsunderlag – något som i sin tur möjliggör nya affärer och tjänster.

För kalkyler i tidiga skeden bygger jag en övergripande modell som innehåller de mest kostnadseffektiva byggdelarna såsom yttertak, stomme, fasader och invändiga stomkompletteringar. Modellen blir mer visuell och underlättar hela produktionen.

Om du ställer rätt BIM-krav från början kan du ibland faktiskt gå direkt från programhandling till bygghandling och hoppa över systemhandlingsskedet för både arkitekt- och konstruktionshandlingar, samt minska antalet ÄTA-arbeten i produktionen. Så det finns mycket att spara även här.

Faktum är att du fortfarande kan använda samma modell vid förvaltningen femtio år senare – du behöver inte projektera om hela byggnaden, vilket förstås sparar mycket pengar.

Som beställare är det viktigt att ha med sig det här redan vid upphandlingen. Det räcker inte att kräva att projektörerna ska rita i 3D, det gäller också att styra upp det från början; att definiera vad 3D-modellerna ska innehålla i respektive skede. Jag har själv jobbat med vägledning inför upphandling och resultatet har blivit att beställaren lätt har kunnat följa upp varje skede – och sparat både tid och pengar.

Tre tips till dig som upphandlar:

  • Se till att BIM integreras i kalkylarbetet och specificera 3D-modellernas innehåll vid upphandlingen.
  • Se till att det finns en kunnig BIM-samordnare i projektgruppen.
  • Tänk långsiktigt – den lite högre kostnaden i de tidiga skedena är en bra affär i längden eftersom projektet går snabbare och antalet ändringar blir färre.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

FV-Expert: Värdering

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

I samarbete med Värderingsdata
När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet ...

FV-Expert: Jurdik

Dammiga museiföremål – att få betalt av den som smutsat ner

I samarbete med Brick Advokat

När fastighetsägaren låter utföra arbeten i anslutning till lokal kan hyresgäst drabbas av störningar och skador såsom buller, nedsmutsning genom …

FV-Expert: Bostäder

Behövs det fler bostadsformer?

I samarbete med Foyen Advokatfirma

Som bekant finns i idag fyra lagreglerade former för boende i Sverige, nämligen äganderätt, hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. De olika …

FV-Expert: Skatt

Missade momsavdrag kan sänka projekt

I samarbete med CauseyWestling
I tider när det är svårt att få fastighetsprojekt att gå ihop är det för lönsamheten extra viktigt att noggrant ...

FV-Expert: Juridik

Avtal ska hållas – pacta sunt servanda

I samarbete med AG Advokat

Kärvare tider innebär större risk för att ingångna avtal blir svåra att fullfölja för en del aktörer. Lägg ned omsorg …

Tillbaka till förstasidan