FV-Expert: Investeringstrend

Logistik – minst 10 köpare på varje säljare

I samarbete med Pangea Property Partners

Marknaden för logistikfastigheter är under snabb förändring. Globaliseringen leder till att varorna produceras på nya platser runt om i världen, och våra nya konsumentbeteenden med e-handeln i fokus gör att varorna hittar nya vägar mellan producenter och konsumenter. Det leder till en ökad efterfrågan på olika typer av logistikfastigheter, ofta med en hög grad av automatisering, och nya s.k. ”logistikhubbar” växer fram. Det är en global trend som fått extra starkt fotfäste i Sverige, ett modernt och uppkopplat land med stora avstånd.

Logistik är dock ett litet segment som bara står för ungefär fyra procent av den nordiska transaktionsvolymen, och säljarna har inte blivit fler. Så när de stora internationella investerarna nu radar upp sig och vill köpa logistik så uppstår ett kraftigt underutbud. Det resulterar i rekordlåga avkastningskrav, under fem procent i attraktiva lägen, där man ska komma ihåg att de europeiska investerarna är vana med nivåer ner mot 4,0-4,5 procent på sina hemmamarknader. Lägg därtill ett starkt intresse från nordiska syndikat, institutioner, noterade bolag och andra logistikexperter.

Så köparna står på kö men deras kravlista har också blivit längre. För att uppnå de högsta priserna krävs moderna byggnader i framtida logistiklägen, starka hyresgäster, hyresavtal på minst 10 år och marknadsmässiga hyresnivåer. Ett bra exempel på fastighet som uppfyllde alla kriterier var Paretos försäljning av XXLs centrallager i Örebro på 43 000 kvm i augusti, där Aberdeen Standard Investment var köpare och Pangea var säljrådgivare. Där drevs intresset upp ytterligare av att XXL hade genomfört en större investering och automatisering av e-handelsförsändelser (Autostore), vilket gjorde att fastigheten ansågs vara väl anpassad för framtiden.

Förutom de stora centrallagren finns också ett stort intresse för äldre lager- och logistikfastigheter i citynära lägen. Intresset hänger även här ihop med e-handeln och kravet på snabba s.k. last mile deliveries, alltså den viktiga sista länken mellan centrallagret och kunderna i storstaden. Det kommer helt enkelt vara strategiskt viktigt att kontrollera större fastigheter och markområden i utkanterna av växande städer som i framtiden kan få flera olika användningsområden.

Även på börsen är logistik hett. Vårt nordiska fastighetsaktieindex PREX Logistik har ökat nästan 260 procent under de senaste fem åren, vilket är bättre än alla andra fastighetssegment. De svenska börsbolagen med fokus på logistik (Catena, Sagax, Corem, Stendörren) värderas idag cirka 15 procent över sina substansvärden. Bolagen är alltså mer värda än bara fastigheterna och det vittnar om hur svårt det är att köpa och bygga upp en attraktiv volym i dagens marknad.

Vi har köparna så om Ni har fastigheten tveka inte att kontakta oss för att diskutera vidare!

Fler FV-Expert

FV-Expert: Stadsutveckling

Morgondagens infrastruktur – avgörande för hela Sverige

I samarbete med Archus AB

Titta i backspegeln, så ser du trenderna. Med den nyvunna insikten om att vi behöver ett mer hållbart samhälle, toppat …

FV-Expert: Hotell

Jämnare hyresintäkter med fler turister

I samarbete med Annordia

På den svenska hotellmarknaden är det vanligt med omsättningsbaserade hyresavtal, vilket innebär att fastighetsägarens hyresintäkter varierar över tid. I sin …

FV-Expert: Stadsutveckling

Samverkan för utveckling av större projekt en tydlig trend

I samarbete med Archus Development

Tidigare har många kommuner drivit fastighetsaffärerna och därmed också dikterat villkoren. Idag ägs många fastigheter i ett kvarter av flera …

FV-Expert: Affärsjuridik

Medvetet risktagande eller ren okunskap?

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschens standardavtal föreskriver att entreprenören ska ha en allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Entreprenören ska också ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. …

FV-Expert: Stadsutveckling

Smart stadsutvecklingsprocess löser problematiken

I samarbete med Archus Development

Smart stadsutveckling har blivit ett sätt för kommuner att lösa problematiken med utslitna skolor, kommunhus och badhus. I stället för dyra ny- och ombyggnationer externfinansieras de nya byggnaderna samtidigt som marken utvecklas till bostäder.

FV-Expert: Byggprojektledning

Kulturhistoriska byggnader måste ges tid

I samarbete med Forsen

Våra kulturhistoriska hus måste få leva, användas och anpassas för modern verksamhet utan att vi förvanskar kulturarvet. Som projektledare är det min uppgift att ro projektet i hamn, få fastighetsägarens krav att samsas med hyresgästens visioner samtidigt som vi tar hänsyn till husets kulturhistoriska förutsättningar och myndighetskrav.

FV-Expert: Retail

Retailrevolutionen fortsätter

I samarbete med Cushman & Wakefield

Rätt lägen och format kommer sannolikt fortsättningsvis erbjuda god avkastning för retailers, fastighetsägare och investerare. Generellt är vår syn att …

FV-Expert: Boendetrender

Är svensken på väg att krypa ur sin mussla?

I samarbete med Archus Arkitekter AB

Hållbara livsstilsboenden, speciellt inriktade på olika målgruppers krav och önskemål. Så kan de starkaste boendetrenderna sammanfattas. Ökade byggpriser och förändrat …

FV-Expert: Handel och logistik

Framtida konsumtionsmönstret – ett konstant köptillstånd

I samarbete med Nordier Property Advisors

I framtiden kommer allt och alla, från individer till den fysiska shoppingmiljön vara uppkopplade mot internet dygnet runt. Vi som …

FV-Expert: Rekrytering

Så rekryterar du Greta Thunberg-generationen

I samarbete med Studentresurs

Är det egentligen någon skillnad på de unga som är födda på 2000-talet och tidigare generationer? Vad krävs av företagen …

FV-Expert: Bostadsmarknad

Nya skattefrågor på en förändrad bostadsmarknad

I samarbete med Svalner

Det har väl inte undgått någon att marknadsförutsättningarna avseende bostadsrätter har förändrats markant under det senaste året. Detta påverkar givetvis …

FV-Expert: Affärsjuridik

Fem frågor vid etablering av ett JV

I samarbete med AG Advokat

Utvecklingen på fastighetsmarknaden leder till olika finansieringslösningar. Ett alternativ kan vara att söka investerare som går in som delägare i …

FV-Expert: Hyresgästrelationer

Bygg hyresgästrelationer á la Göteborgsmodellen

I samarbete med Novi Real Estate

Hyresgästrelationen är avgörande för fastighetens lönsamhet, hyresgästernas trivsel och arbetsglädjen för förvaltarteamet. Nyckeln till en lyckad hyresgästrelation är teamarbete, närvaro och tillgänglighet. I Göteborg ser vi resultatet av detta arbetssätt extra tydligt.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Morgondagens skolor – kameleonter med många funktioner

I samarbete med Archus

Morgondagens lärmiljöer är flexibla, hållbara och kreativa. Dessutom är de yteffektiva, byggda i flera plan och inredda med omsorg för …

Tillbaka till förstasidan