FV-Expert: Investeringstrend

Logistik – minst 10 köpare på varje säljare

I samarbete med Pangea Property Partners

Marknaden för logistikfastigheter är under snabb förändring. Globaliseringen leder till att varorna produceras på nya platser runt om i världen, och våra nya konsumentbeteenden med e-handeln i fokus gör att varorna hittar nya vägar mellan producenter och konsumenter. Det leder till en ökad efterfrågan på olika typer av logistikfastigheter, ofta med en hög grad av automatisering, och nya s.k. ”logistikhubbar” växer fram. Det är en global trend som fått extra starkt fotfäste i Sverige, ett modernt och uppkopplat land med stora avstånd.

Logistik är dock ett litet segment som bara står för ungefär fyra procent av den nordiska transaktionsvolymen, och säljarna har inte blivit fler. Så när de stora internationella investerarna nu radar upp sig och vill köpa logistik så uppstår ett kraftigt underutbud. Det resulterar i rekordlåga avkastningskrav, under fem procent i attraktiva lägen, där man ska komma ihåg att de europeiska investerarna är vana med nivåer ner mot 4,0-4,5 procent på sina hemmamarknader. Lägg därtill ett starkt intresse från nordiska syndikat, institutioner, noterade bolag och andra logistikexperter.

Så köparna står på kö men deras kravlista har också blivit längre. För att uppnå de högsta priserna krävs moderna byggnader i framtida logistiklägen, starka hyresgäster, hyresavtal på minst 10 år och marknadsmässiga hyresnivåer. Ett bra exempel på fastighet som uppfyllde alla kriterier var Paretos försäljning av XXLs centrallager i Örebro på 43 000 kvm i augusti, där Aberdeen Standard Investment var köpare och Pangea var säljrådgivare. Där drevs intresset upp ytterligare av att XXL hade genomfört en större investering och automatisering av e-handelsförsändelser (Autostore), vilket gjorde att fastigheten ansågs vara väl anpassad för framtiden.

Förutom de stora centrallagren finns också ett stort intresse för äldre lager- och logistikfastigheter i citynära lägen. Intresset hänger även här ihop med e-handeln och kravet på snabba s.k. last mile deliveries, alltså den viktiga sista länken mellan centrallagret och kunderna i storstaden. Det kommer helt enkelt vara strategiskt viktigt att kontrollera större fastigheter och markområden i utkanterna av växande städer som i framtiden kan få flera olika användningsområden.

Även på börsen är logistik hett. Vårt nordiska fastighetsaktieindex PREX Logistik har ökat nästan 260 procent under de senaste fem åren, vilket är bättre än alla andra fastighetssegment. De svenska börsbolagen med fokus på logistik (Catena, Sagax, Corem, Stendörren) värderas idag cirka 15 procent över sina substansvärden. Bolagen är alltså mer värda än bara fastigheterna och det vittnar om hur svårt det är att köpa och bygga upp en attraktiv volym i dagens marknad.

Vi har köparna så om Ni har fastigheten tveka inte att kontakta oss för att diskutera vidare!

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Transparens A och O vid stora samordningsprojekt

I samarbete med Forsen

En grundläggande förutsättning för att ett stadsutvecklingsprojekt ska fungera är att samtliga inblandade parter förstår vikten av att samarbeta kring …

FV-Expert: Affärsjuridik

Missa inte semesterparagrafen

I samarbete med AG Advokat

En hyresgäst får som huvudregel inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hyresnämndens tillstånd kan i huvudsak endast …

FV-Expert: Logistik

Framtidssäkra logistiken

I samarbete med Colliers International

I samband med att vi tog fram en unik sammanställning om den svenska logistikmarknaden, under parollen ”Logistics is the new black”, kunde vi konstatera att intresset aldrig varit större för segmentet, såväl från växande hyresgäster såsom avkastningstörstande investerare.

FV-Expert: Stadsutveckling

Framtiden är aldrig långt borta

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas innan en ny regering är på plats.

FV-Expert: Uthyrning

Våga blicka bakåt för att se framåt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det sägs ofta att vi står inför en digitalisering och en förflyttning från fysiska butiker till e-handel. Men faktum är …

FV-Expert: Projektekonomi

Ta greppet om projektekonomin

I samarbete med Forsen

Som senior controller ansvarar jag för den ekonomiska styrningen och uppföljningen i några av Forsens största projekt. Det innefattar allt …

FV-Expert: Kontorsmarknaden

Var går smärtgränsen för kontorshyror i Stockholm?

I samarbete med Colliers International

Stockholms kontorshyresmarknad är minst sagt ansträngd vilket gjort att vi nu har kvadratmeterpriser man bara kunde drömma om för några fåtal år sedan. På drygt 3 år har hyrorna stigit markant, en onormal utveckling som inte kan fortgå för alltid.

FV-Expert: Stadsutveckling

Låt oss planera våra gaturum med sikte på framtiden

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Vi bygger stad i en rasande takt. Ambitionen är hög. Planhandläggare och byggaktörer utvecklar allt större områden och vi arkitekter …

FV-Expert: Skatt

Nya regler begränsar ränteavdrag

I samarbete med Svalner

Den 1 januari 2019 träder nya regler i kraft som, framförallt i fastighetsbranschen, kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader.

FV-Expert: Affärsjuridik

Vem ska betala för svävande entreprenadkontrakt?

I samarbete med AG Advokat

Den högkonjunktur som nu ser ut att gå mot sitt slut har resulterat i att byggherrar och andra fastighetsägande bolag …

FV-Expert: Bygg - Anläggning

Steget före

I samarbete med Forsen

Slarva inte i de tidiga skedena, var proaktiv och gör rätt från början. Detta borde förstås vara självklarheter, men det kan inte nog betonas. Att ligga steget före i projektplaneringen, belysa alternativen och alltid ha en plan B är centralt för ett lyckat anläggningsprojekt.

FV-Expert: Bygg

Tidiga skeden: tänk utanför väggarna!

I samarbete med Forsen

Våga tänka utanför boxen. Eller åtminstone utanför husets fyra väggar. Om vi redan i de tidiga skedena tittar på hur vårt byggprojekt påverkar omgivningen kan detaljplaneprocessen gå smidigare och snabbare, samtidigt som vi bidrar till en bra stadsbyggnad.

FV-Expert: Stadsutveckling

Skapa samhällsnytta med hjälp av tomma lokaler

I samarbete med ÅWL Arkitekter AB

Vakansgraden av kontor i de centrala delarna i Stockholm var rekordlåga 2,6 procent vid årsskiftet enligt en rapport från JLL. …

FV-Expert: HR

Gigitalisering

I samarbete med Real Competence

Gig-ekonomi är en direkt översättning av gig-economy och är en tydlig trend som, lite i det tysta, håller på att …

Tillbaka till förstasidan