FV-Expert: Förvaltning

Lågkonjunkturen utmanar affärsmodeller

I samarbete med Novier

När fastighetsägarna pressas av dyrare finansiering och vikande intäkter så växer intresset för en mer kostnadseffektiv förvaltning. Allt fler fastighetsägare ifrågasätter också den traditionella modellen där förvaltarna tjänar mer pengar på osynliga påslag än att skapa värden för sina uppdragsgivare.

Att förvalta en fastighet är en kvalificerad uppgift som kräver stor kunskap och erfarenhet. Besluten som fattas är helt avgörande för fastighetens lönsamhet och långsiktiga utveckling. Därför kan det tyckas märkligt att det som förvaltaren ofta tjänar mest pengar på inte är den egna verksamheten, utan det jobb som utförs av städfirman och elektrikern.

Fastighetsförvaltarna har under lång tid utvecklat en affärsmodell där låga priser på förvaltningstjänster, tillsyn och skötsel kompenseras av påslag på fakturan från underleverantörer. Felavhjälpning, reparationer och enklare arbeten står i vissa fall för mer än 50 procent av intäkterna.

Modellen bygger på att förvaltaren har en driftorganisation som upphandlar tjänster från leverantörer där man erhåller bra rabatter och bonusar. Därefter gör man extra påslag innan fakturan skickas till beställaren, det vill säga fastighetsägaren som slutligen betalar för jobbet.

I goda tider är detta upplägg inget som fastighetsägarna normalt har så mycket att anmärka på. Det kan vara skönt och praktiskt att bara ha en kontakt att vända sig till för allt som man behöver hjälp med. Men i ett läge där allt fler fastighetsägare behöver se över sina kostnader finns det många som börjar ifrågasätta den rådande modellen.

Vi märker ett ökat intresse bland fastighetsägarna att själva teckna avtal med de underleverantörer man behöver för att reparera och underhålla sina fastigheter. Varje faktura kommer således direkt från rörmokaren och plåtslagaren, utan påslag och med full tillgång till rabatter och bonusar.

För fastighetsägaren innebär det minskade kostnader samt ökad transparens och valfrihet. Det växande antalet avtal och fakturor hanteras i regel av vår förvaltning och medför ingen extra administration för beställaren.

Inom Novier har vi även valt att inte ha någon egen driftorganisation. Istället lägger vi ut driften på entreprenad hos den leverantör som vi bedömer har bäst förutsättningar att hantera jobbet på den lokala orten. Det säkerställer vår leverantörsoberoende och skapar mer kostnadseffektiva lösningar.

Vinnaren i den här modellen är givetvis våra uppdragsgivare, fastighetsägarna. Men inte heller vi går lottlösa. Istället för att tjäna pengar på vad andra gör får vi som förvaltare möjlighet att utveckla det vi är bra på tillsammans med våra kunder.

Avsaknaden av ekonomiska incitament i allt som inte rör vår kärnverksamhet bygger ett förtroende som främjar det dagliga samarbetet och bidrar till vår gemensamma framgång. Det är en modell som jag hoppas att fler förvaltare och fastighetsägare kommer att vilja prova på.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Värdering

AI:s potential att revolutionera fastighetsvärdering

I samarbete med Värderingsdata

AI:s påverkan på fastighetsbranschen är betydande och spännande. Automatiserade modeller gör värderingsprocessen snabbare och enklare, vilket frigör tid för värderare att fokusera på mer komplexa uppgifter.

FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat
Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i ...

FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management
Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...
Tillbaka till förstasidan