FV-Expert: Byggprojektledning

Kulturhistoriska byggnader måste ges tid

I samarbete med Forsen

Våra kulturhistoriska hus måste få leva, användas och anpassas för modern verksamhet utan att vi förvanskar kulturarvet. Som projektledare är det min uppgift att ro projektet i hamn, få fastighetsägarens krav att samsas med hyresgästens visioner samtidigt som vi tar hänsyn till husets kulturhistoriska förutsättningar och myndighetskrav.

När jag arbetade som byggprojektledare för Restaurang Fästningsterassen vid Varbergs fästning ställdes jag för första gången inför alla de utmaningar som kan uppstå när man jobbar med kulturhistoriska byggnader – komplexiteten i att bygga, utveckla och renovera med material och konstruktioner som skapar bestående värden.

Vid ett byggprojekt måste du alltid du ta hänsyn till exempelvis brand, miljö, tillgänglighet och sociala faktorer. När du arbetar med kulturhistoriska byggnader måste du även ta hänsyn till det kulturhistoriska värdet och följa gällande lagar och förordningar. Kyrkor och byggnadsminnen regleras av Kulturmiljölagen medan övriga fastigheter är skyddade i Plan- och bygglagen.

När vi bygger idag använder vi ofta underhållsfritt material. Baksidan av detta är att materialet inte går att underhålla. Äldre hus måste däremot underhållas – byggnadsvård är ju att ta hand om huset. Du byter till exempel inte ut ett träfönster mot ett i aluminium. Byggnadsvård handlar till stor del om att lyssna på huset och att använda sig av samma material och metoder som huset byggdes av – med god byggnadsvård väljer du material som skapar värde för både huset och människorna på sikt.

För att lyckas måste du vara öppen, göra alternativa utredningar och titta på olika lösningar som tillgodoser både kulturarvet och våra olika moderna krav.

Detta kräver i sin tur ständig dialog med alla som är involverade i projektet. Om någon medlem i projektet inte förstår eller har vilja att förstå innebörden av kulturhistoriska värden kan det leda till onödiga konflikter där byggnadsvården bara ses som ett hinder.

Förankring i alla led är oerhört viktigt – och måste få ta tid. Bara att ansöka och få beslut från Riksantikvarieämbetet eller länsstyrelsen tar några månader, och även när projektet är igång kräver det mer eftertanke än ”vanliga” byggprojekt. Det finns inga genvägar.

Några tips är därför:

  • Ha koll på vilket skydd din fastighet har.
  • Lägg stor vikt vid att skapa förståelse för de kulturhistoriska värdena och för byggnadsvård hos alla som arbetar i projektet.
  • Det finns sällan bara en lösning på de problem som kan uppstå.
  • För en öppen dialog med byggnadsantikvarien.
  • Avsätt ordentligt med tid för alla delar i projektet.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter – unika och utmanande projekt

I samarbete med Forsen

Jag ramlade in lite av en slump på samhällsfastigheter, och upptäckte ganska snabbt att det ena projektet inte är det andra likt.

FV-Expert: Finansiering

Vi behandlar ditt fastighetsprojekt unikt

I samarbete med Promentor Finans AB

Finansieringen ska bidra till en trygghet och lönsamhet i ditt fastighetsprojekt. En självklarhet kanske, då fastighetsaffärer generellt sett är en …

FV-Expert: Finansiering

Förståelse för fastighetskrediter

I samarbete med Promentor Finans AB

Det finns ofta en fördel att arbeta med en aktör som förstår branschen. En aktör med få beslutsled och som …

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

FV-Expert: Transaktioner

Irrationell inbromsning

I samarbete med Pangea Property Partners

Vi har sett det tidigare. Efter IT-krisen sjönk transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden 30 procent och efter finanskrisen var raset …

FV-Expert: Landskapsarkitektur

Utflyktsboom i pandemins spår

I samarbete med Archus AB

I takt med att staden förtätas ställs högre krav på parker och gatumiljöer för att svara upp mot att allt fler människor ska samsas på en mindre yta. Vi vill träffas ute och umgås, både i och runt om staden. Det är några av trenderna som Archus spår kommer att påverka morgondagens landskapsarkitektur mycket.

FV-Expert: Hållbarhet

Bygg mer klimatsmart

I samarbete med Skanska

Det är inte många som vet att 20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn. Vår sektor har …

FV-Expert: Affärsjuridik

Corona och force majeure vid hyra

I samarbete med AG Advokat

För aktörer inom fastighets- och byggbranschen uppstår frågor om hur Corona (sjukdomen Covid-19) påverkar projekt och partsrelationer. Vi har att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Bygga på industrimark – så hanterar du riskerna

I samarbete med Forsen

Vad finns dolt under marken? Oftast ingenting. Om vi inte bygger på gammal industrimark. Då kan det finnas föroreningar som …

FV-Expert: Retail

Butiksdöd skapar möjligheter

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att det går knackigt för retail har knappast undgått någon. Butiker stänger och antalet vakanta butiker ökar. Tråkigt, men detta …

Tillbaka till förstasidan