FV-Expert: Byggprojektledning

Kulturhistoriska byggnader måste ges tid

I samarbete med Forsen

Våra kulturhistoriska hus måste få leva, användas och anpassas för modern verksamhet utan att vi förvanskar kulturarvet. Som projektledare är det min uppgift att ro projektet i hamn, få fastighetsägarens krav att samsas med hyresgästens visioner samtidigt som vi tar hänsyn till husets kulturhistoriska förutsättningar och myndighetskrav.

När jag arbetade som byggprojektledare för Restaurang Fästningsterassen vid Varbergs fästning ställdes jag för första gången inför alla de utmaningar som kan uppstå när man jobbar med kulturhistoriska byggnader – komplexiteten i att bygga, utveckla och renovera med material och konstruktioner som skapar bestående värden.

Vid ett byggprojekt måste du alltid du ta hänsyn till exempelvis brand, miljö, tillgänglighet och sociala faktorer. När du arbetar med kulturhistoriska byggnader måste du även ta hänsyn till det kulturhistoriska värdet och följa gällande lagar och förordningar. Kyrkor och byggnadsminnen regleras av Kulturmiljölagen medan övriga fastigheter är skyddade i Plan- och bygglagen.

När vi bygger idag använder vi ofta underhållsfritt material. Baksidan av detta är att materialet inte går att underhålla. Äldre hus måste däremot underhållas – byggnadsvård är ju att ta hand om huset. Du byter till exempel inte ut ett träfönster mot ett i aluminium. Byggnadsvård handlar till stor del om att lyssna på huset och att använda sig av samma material och metoder som huset byggdes av – med god byggnadsvård väljer du material som skapar värde för både huset och människorna på sikt.

För att lyckas måste du vara öppen, göra alternativa utredningar och titta på olika lösningar som tillgodoser både kulturarvet och våra olika moderna krav.

Detta kräver i sin tur ständig dialog med alla som är involverade i projektet. Om någon medlem i projektet inte förstår eller har vilja att förstå innebörden av kulturhistoriska värden kan det leda till onödiga konflikter där byggnadsvården bara ses som ett hinder.

Förankring i alla led är oerhört viktigt – och måste få ta tid. Bara att ansöka och få beslut från Riksantikvarieämbetet eller länsstyrelsen tar några månader, och även när projektet är igång kräver det mer eftertanke än ”vanliga” byggprojekt. Det finns inga genvägar.

Några tips är därför:

  • Ha koll på vilket skydd din fastighet har.
  • Lägg stor vikt vid att skapa förståelse för de kulturhistoriska värdena och för byggnadsvård hos alla som arbetar i projektet.
  • Det finns sällan bara en lösning på de problem som kan uppstå.
  • För en öppen dialog med byggnadsantikvarien.
  • Avsätt ordentligt med tid för alla delar i projektet.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Affärsjuridik

Corona och force force majeure vid hyra

I samarbete med AG Advokat

För aktörer inom fastighets- och byggbranschen uppstår frågor om hur Corona (sjukdomen Covid-19) påverkar projekt och partsrelationer. Vi har att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Bygga på industrimark – så hanterar du riskerna

I samarbete med Forsen

Vad finns dolt under marken? Oftast ingenting. Om vi inte bygger på gammal industrimark. Då kan det finnas föroreningar som …

FV-Expert: Retail

Butiksdöd skapar möjligheter

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att det går knackigt för retail har knappast undgått någon. Butiker stänger och antalet vakanta butiker ökar. Tråkigt, men detta …

FV-Expert: Logistik

Logistiken tar plats i finrummet

I samarbete med Colliers International

När vi summerar 2019 ser vi att direktavkastningen nått rekordlåga nivåer och i de främsta logistiklägena ligger den nere på …

FV-Expert: Stadsutveckling

Morgondagens infrastruktur – avgörande för hela Sverige

I samarbete med Archus AB

Titta i backspegeln, så ser du trenderna. Med den nyvunna insikten om att vi behöver ett mer hållbart samhälle, toppat …

FV-Expert: Hotell

Jämnare hyresintäkter med fler turister

I samarbete med Annordia

På den svenska hotellmarknaden är det vanligt med omsättningsbaserade hyresavtal, vilket innebär att fastighetsägarens hyresintäkter varierar över tid. I sin …

FV-Expert: Stadsutveckling

Samverkan för utveckling av större projekt en tydlig trend

I samarbete med Archus Development

Tidigare har många kommuner drivit fastighetsaffärerna och därmed också dikterat villkoren. Idag ägs många fastigheter i ett kvarter av flera …

FV-Expert: Affärsjuridik

Medvetet risktagande eller ren okunskap?

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschens standardavtal föreskriver att entreprenören ska ha en allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Entreprenören ska också ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. …

FV-Expert: Stadsutveckling

Smart stadsutvecklingsprocess löser problematiken

I samarbete med Archus Development

Smart stadsutveckling har blivit ett sätt för kommuner att lösa problematiken med utslitna skolor, kommunhus och badhus. I stället för dyra ny- och ombyggnationer externfinansieras de nya byggnaderna samtidigt som marken utvecklas till bostäder.

FV-Expert: Retail

Retailrevolutionen fortsätter

I samarbete med Cushman & Wakefield

Rätt lägen och format kommer sannolikt fortsättningsvis erbjuda god avkastning för retailers, fastighetsägare och investerare. Generellt är vår syn att …

FV-Expert: Boendetrender

Är svensken på väg att krypa ur sin mussla?

I samarbete med Archus Arkitekter AB

Hållbara livsstilsboenden, speciellt inriktade på olika målgruppers krav och önskemål. Så kan de starkaste boendetrenderna sammanfattas. Ökade byggpriser och förändrat …

FV-Expert: Handel och logistik

Framtida konsumtionsmönstret – ett konstant köptillstånd

I samarbete med Nordier Property Advisors

I framtiden kommer allt och alla, från individer till den fysiska shoppingmiljön vara uppkopplade mot internet dygnet runt. Vi som …

FV-Expert: Rekrytering

Så rekryterar du Greta Thunberg-generationen

I samarbete med Studentresurs

Är det egentligen någon skillnad på de unga som är födda på 2000-talet och tidigare generationer? Vad krävs av företagen …

FV-Expert: Bostadsmarknad

Nya skattefrågor på en förändrad bostadsmarknad

I samarbete med Svalner

Det har väl inte undgått någon att marknadsförutsättningarna avseende bostadsrätter har förändrats markant under det senaste året. Detta påverkar givetvis …

Tillbaka till förstasidan