FV-Expert: Kontor

Kontorskoncept post Corona

I samarbete med Colliers

Ch-ch-ch-ch-changes – Turn and face the strange, sjöng David Bowie för redan 50 år sedan. Sedan har mycket hänt och nu har förändringarna i arbetssätt och kontorsanvändning, till följd av pandemin, varit snabba och ganska så omvälvande. Digital teknik används idag på bred front i hela samhället, hemarbete har blivit accepterat, kontoren har blivit allt trängre och kanske har vi fått en ny grön våg. Sannolikt var dessa förändringar på gång redan innan pandemin, och nedstängningen av samhället bidrog till att skynda på processen.

Här står vi nu. Restriktionerna har hävts och vi är fria att utforma arbetssätt och kontorsmiljöer precis som vi vill.

Problemet är att ingen vet hur vi kommer att arbeta framöver.

Låt oss börja med att fundera över vad som fungerat bra under pandemin och vad som fungerat sämre. Vilka förändringar kommer att bestå och vilka kommer att fasas ut?

Klart är att den nya digitala tekniken är här för att stanna. Jämför med mobiler. Vem tror att vi någonsin kommer att gå tillbaka till Nokia 3210 när vi vant oss vid smartphones? Nu när vi blivit bekväma med att ha webmöten, dela skärm och annat som gör att vi kan jobba tillsammans på distans, varför skulle vi då resa tre timmar för att ha ett avstämningsmöte som vi lika gärna kan ha på Teams? Digital teknik öppnar även upp för hemarbete. Inte alla, men väldigt många uppskattar möjligheten att arbeta hemifrån någon eller några dagar i veckan.

Vad har vi saknat under pandemin?

Att träffas ”på riktigt” svarar många. Arbetslivet har varit enahanda och trist utan det sociala umgänget med arbetskamrater och branschkollegor. Får vi dubbelt, eller kanske tre gånger så mycket distansarbete i framtiden blir behovet av fysiska möten och interaktion ännu större. Kontoret blir ännu viktigare i företagens varumärkesbyggande. Särskilt som företagen slåss om att rekrytera och behålla talangerna. I valet mellan två arbetsgivare har den som erbjuder inte bara flexibilitet och modern teknik, utan dessutom ett attraktivt kontor en klar fördel.

Är det traditionella kontor med rader av skrivbord vi vill ha? Förmodligen inte. Istället behöver kontoren utformas för att underlätta olika sorters möten. Formella möten med kunder och styrelse, informella projektmöten med kollegerna, mindre rum för webmöten och lounge-utrymmen som underlättar spontana möten och sociala event. Förmodligen behövs skrivbord där man kan sitta och arbeta mellan mötena, men inte lika många som tidigare.

Vad händer med vakansgraden? Nya arbetssätt behöver inte innebära ett minskat ytbehov totalt sett. Är ambitionen att kontoret ska vara en kreativ mötesplats behöver många få plats där samtidigt. Önskemål om flera olika mötesrum i kombination med höga krav på smittskydd och avstånd torde innebära minst lika stor yta som före pandemin.

Med nya möjligheter att arbeta i stort sett var som helst behöver kontoren än mer utformas så att de främjar samarbete, företagskultur och kreativitet. Mervärdet att vara på kontoret behöver vara tillräckligt starkt för att vi ska välja att ta oss dit istället för att arbeta någon annanstans.

Det framstår allt tydligare att våra kontor behöver uppgraderas rejält för att fungera post Corona.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

FV-Expert: Juridik

Risker med försenat slutbesked på tillträdesdagen

I samarbete med Brick Advokat

I ett hyresavtal är tillträdesdagen ett viktigt avtalsvillkor. Genom det villkoret uppkommer en skyldighet för hyresvärden att leverera lokalen till hyresgästen på tillträdesdagen. Misslyckas hyresvärden i sitt åliggande hotar juridiska konsekvenser.

FV-Expert: Kontor

Intresset för ”gröna” kontor har ökat markant

I samarbete med Novier

Restriktionerna är numera historia och därmed har samhället tagit flertalet kliv för att återgå till det nya normala. Det innebär att en rad företag just nu ser över sina kontorsbehov.

FV-Expert: Hållbarhet

Vi måste minska våra fastigheters energiförbrukning – från och med igår

I samarbete med Nuuka Solutions

IPCC-rapporten som släpptes den 28 februari försvann bakom nyheten om den ryska invasionen av Ukraina. Den omfattande rapporten om klimatförändringar …

FV-Expert: Finansiering

Långsiktigt samarbete ger effekt och kontroll

I samarbete med Aros Kapital

Sjöson har haft en imponerande tillväxtresa och Aros har haft möjlighet att vara med under den här resan. Vi är lite nyfikna på hur de har uppfattat oss som samarbetspartner under de här åren.

FV-Expert: Kontor

Den nya tidens mötesplats

I samarbete med Skanska Sverige

För bara några år sedan var kvadratmeter och antal skrivbord det man fokuserade på. I dag är det de mjuka värdena och innehållet mellan väggar och tak som blivit de prioriterade frågorna, enligt Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

FV-Expert: Transaktioner

”Klienten ska få en trygghet i framtida kassaflöden”

I samarbete med Svalner

Fastighetstransaktioner på den svenska marknaden genomsyras av komplexa processer med många olika arbetsströmmar som inte sällan är präglad av korta deadlines. Inom Transaction Services på Svalner stöttar man sina fastighetsklienter att analysera den finansiella informationen och säkerställa att samtliga finansiella parametrar beaktas i transaktionen.

FV-Expert: Kontor

The office is dead, long live the office!

I samarbete med Colliers

Efter snart två år av hemarbete och digitala arbetssätt har mycket i våra arbetsmönster förändrats. Tydligt är att behovet av kontor kvarstår och efterfrågan på kontorslokaler är stark. Men det är inte gårdagens kontor som efterfrågas, utan någonting annat, något bättre.

FV-Expert: Fastighetsfinansiering

”Vi hjälper fastighetsbolag som vill expandera”

I samarbete med Aros Kapital

I min roll som kundansvarig på Aros Kapital arbetar jag framför allt med fastighetsfinansiering, både byggprojekt och andra fastighetsfinansieringar. Det …

FV-Expert: Närlogistik

Hållbar lösning på dina hyresgästers logistikbehov

I samarbete med iBoxen

Att ha en hållbar och säker logistiklösning i anslutning till sin fastighet blir allt viktigare. Med en leveransbox från iBoxen får hyresgästerna tillgång till marknadens enda lösning som är öppen för alla transportörer.

FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Missa inte den extra skattereduktionen på inventarier

I samarbete med Svalner

Riksdagen antog den 13 oktober en ny lag om skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021, i syfte att …

Tillbaka till förstasidan