FV-Expert: Kontor

Kontorskoncept post Corona

I samarbete med Colliers

Ch-ch-ch-ch-changes – Turn and face the strange, sjöng David Bowie för redan 50 år sedan. Sedan har mycket hänt och nu har förändringarna i arbetssätt och kontorsanvändning, till följd av pandemin, varit snabba och ganska så omvälvande. Digital teknik används idag på bred front i hela samhället, hemarbete har blivit accepterat, kontoren har blivit allt trängre och kanske har vi fått en ny grön våg. Sannolikt var dessa förändringar på gång redan innan pandemin, och nedstängningen av samhället bidrog till att skynda på processen.

Här står vi nu. Restriktionerna har hävts och vi är fria att utforma arbetssätt och kontorsmiljöer precis som vi vill.

Problemet är att ingen vet hur vi kommer att arbeta framöver.

Låt oss börja med att fundera över vad som fungerat bra under pandemin och vad som fungerat sämre. Vilka förändringar kommer att bestå och vilka kommer att fasas ut?

Klart är att den nya digitala tekniken är här för att stanna. Jämför med mobiler. Vem tror att vi någonsin kommer att gå tillbaka till Nokia 3210 när vi vant oss vid smartphones? Nu när vi blivit bekväma med att ha webmöten, dela skärm och annat som gör att vi kan jobba tillsammans på distans, varför skulle vi då resa tre timmar för att ha ett avstämningsmöte som vi lika gärna kan ha på Teams? Digital teknik öppnar även upp för hemarbete. Inte alla, men väldigt många uppskattar möjligheten att arbeta hemifrån någon eller några dagar i veckan.

Vad har vi saknat under pandemin?

Att träffas ”på riktigt” svarar många. Arbetslivet har varit enahanda och trist utan det sociala umgänget med arbetskamrater och branschkollegor. Får vi dubbelt, eller kanske tre gånger så mycket distansarbete i framtiden blir behovet av fysiska möten och interaktion ännu större. Kontoret blir ännu viktigare i företagens varumärkesbyggande. Särskilt som företagen slåss om att rekrytera och behålla talangerna. I valet mellan två arbetsgivare har den som erbjuder inte bara flexibilitet och modern teknik, utan dessutom ett attraktivt kontor en klar fördel.

Är det traditionella kontor med rader av skrivbord vi vill ha? Förmodligen inte. Istället behöver kontoren utformas för att underlätta olika sorters möten. Formella möten med kunder och styrelse, informella projektmöten med kollegerna, mindre rum för webmöten och lounge-utrymmen som underlättar spontana möten och sociala event. Förmodligen behövs skrivbord där man kan sitta och arbeta mellan mötena, men inte lika många som tidigare.

Vad händer med vakansgraden? Nya arbetssätt behöver inte innebära ett minskat ytbehov totalt sett. Är ambitionen att kontoret ska vara en kreativ mötesplats behöver många få plats där samtidigt. Önskemål om flera olika mötesrum i kombination med höga krav på smittskydd och avstånd torde innebära minst lika stor yta som före pandemin.

Med nya möjligheter att arbeta i stort sett var som helst behöver kontoren än mer utformas så att de främjar samarbete, företagskultur och kreativitet. Mervärdet att vara på kontoret behöver vara tillräckligt starkt för att vi ska välja att ta oss dit istället för att arbeta någon annanstans.

Det framstår allt tydligare att våra kontor behöver uppgraderas rejält för att fungera post Corona.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Missa inte den extra skattereduktionen på inventarier

I samarbete med Svalner

Riksdagen antog den 13 oktober en ny lag om skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021, i syfte att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Projektledning i tidiga skeden

I samarbete med Forsen

Hur långt ska jag gå? Det är något av en nyckelfråga vid tidiga skeden – att å ena sidan säkerställa att det inte dyker upp obehagliga överraskningar i sena skeden, men å andra sidan inte lägga för stora resurser på ett projekt som i värsta fall kanske inte ens blir av.

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Allt fler svenskar vill bo i en hållbar bostad enligt en ny rapport från Skanska. Men för att möta efterfrågan behövs ekonomiska incitament från politiken.

FV-Expert: Juridik

Heta samhällsfastigheter – attraktivt men snårigt?

I samarbete med Lindahl

Trygga offentliga hyresgäster med god betalningsförmåga lockar investeringar från privata fastighetsägare. Även för det offentliga finns det fördelar. Hyresgästen slipper den initiala investeringskostnaden, ökar flexibiliteten och ges möjlighet att hitta samarbetsfördelar med det privata.

FV-Expert: Bostad

Hyresrätter konkurrerar ut bostadsrätter

I samarbete med Angermann

Pandemin resulterade inte i en inbromsning av marknaden som många befarade, utan snarare en katalysator för ökande prisnivåer på den svenska fastighetsmarknaden i jakten på attraktiva investeringar.

FV-Expert: Juridik

Hållbara transaktioner

I samarbete med AG Advokat

Byggnader står för en betydande del av energiförbrukningen och växthusgasutsläppen i samhället. En avsevärd del av fastighetsbeståndet är äldre och …

FV-Expert: Äldrebroende

Hur vill du bo när du blir äldre?

I samarbete med Eirhem AB

Det är en fråga som vi på Eirhem ställer oss ofta. Hur skulle vi själva vilja bo när vi blir äldre? Kanske vill man helst bo kvar hemma. Men när det inte längre går. Åldrandet berör oss alla. Är vi inte redan där själva har de flesta av oss närstående som är det.

FV-Expert: Uthyrning

Ny lösning för kontoret – rätt koncept i rätt tid

I samarbete med NORNORM

Den omvälvande förändringen av hur vi arbetar, påskyndad av pandemin, kan innebära nya affärsmöjligheter för fastighetsägare. En av dem är att differentiera och kundanpassa erbjudandet med nyckelfärdiga, möblerade kontor. Ett enkelt sätt att göra det är genom att prenumerera på kontorsmöbler. Det ger på ett hållbart sätt full flexibilitet att anpassa kontoret efter företags växlande behov.

FV-Expert: Värdering

Har avkastningskraven nått botten?

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

Sedan 2014 har vi haft en styrränta på 0% eller lägre vilket haft en enorm påverkan på investeringsbeteendet i Sverige …

FV-Expert: Hotell

Hotellfastigheter – tid för strategiska beslut?

I samarbete med Annordia AB

Återhämtningen på hotellmarknaden har börjat. Den dramatiska minskningen av resandet som följde i pandemins spår innebar ett historiskt tapp i …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Det blir aldrig som man trott

I samarbete med Boardtalk

Det är mycket som inte blivit som man befarade de där veckorna i mars och april förra året när Corona …

FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

FV-Expert: Investeringar i Finland

Finska bostäder är en attraktiv investering

I samarbete med Trevian Asset Management

Sverige och Finland är varandras viktigaste bilaterala partners. Ur ett investeringsperspektiv är förhållandet särskilt betydande: Sverige är Finlands överlägset största …

FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på …

Tillbaka till förstasidan