FV-Expert: Kontor

Intresset för ”gröna” kontor har ökat markant

I samarbete med Novier

Restriktionerna är numera historia och därmed har samhället tagit flertalet kliv för att återgå till det nya normala. Det innebär att en rad företag just nu ser över sina kontorsbehov.

Ska man tillåta hemarbete, ska man satsa på aktivitetsbaserade kontor och vilken planlösning är bäst lämpad för verksamheten? Frågorna är många, svaren likaså. En sak är dock säker, allt fler efterfrågar gröna, hållbara arbetsplatser där stor vikt läggs på de sociala ytorna och arbetsplatsen i sin helhet. Företagen skriar efter att få tillbaka arbetskraften till kontoren för att behålla och stärka företagskulturen. Det ställer krav på utformningen.

De nya kontorstrenderna där miljöfrågorna hamnat högt om inte högst upp på checklistorna ställer i sin tur högre krav på flexibla förvaltare och uthyrare med både specialist- och multikompetens. Det var ett av skälen till att Nordier Property Advisors och Novi Real Estate i höstas gick samman under namnet Novier, för att bilda en ny ledande svensk fastighetsrådgivare.

Att enbart hyra ut en lokal räcker inte idag. För att lyckas med en uthyrning krävs en helt annan bredd sett till kompetens och helhetstänk. Både uppdragsgivare och potentiella hyresgäster efterfrågar en helhetslösning, där man ser till behoven och inte bara ställer in ett par skrivbord mellan fyra väggar på ritningen. Att förstå hyresgästernas behov och hjälpa dem att väva in dessa i deras kontorslösning ger en hållbar uthyrning över tid.

Uthyrningsrådgivaren behöver vara duktig på att få kunden att se det färdiga resultatet, exempelvis med hjälp av digitala showroom och 3d-modeller.
Hyresgästerna är allt mer medvetna om miljöval och olika miljöcertifieringar. Man värderar även de sociala ytorna och effektivitet högt. Vår erfarenhet visar också att kloka miljöinvesteringar betalar sig fort och dessutom ger företaget en trovärdighet inom hållbarhet.

Vi märker en tydligt ökad efterfrågan av cirkulärt tänk. Det gäller vid renovering, ny design och ombyggnad av nya och befintliga kontor. Cirkulärt renoverade kontor innebär att man till allra största del återanvänder material, möbler och befintliga ytor för att skapa nya typer av arbetsytor, funktioner och ett övergripande nytt inredningskoncept. Miljötänket handlar dock inte bara om hållbarhet utan även om arbetsmiljö. Även där behöver hyresgästerna en partner som är lika duktig på till exempel akustik och ljudabsorbenter som ventilation eller brandutrymning.

I den bästa av världar ligger ett hållbart kontor i en miljöcertifierad byggnad, med återanvända byggnadsmaterial, cirkulärt hanterat kring inredning och möbler. Men även om man inte befinner sig i en grön certifierad byggnad kan man fortfarande skapa ett hållbart kontor. Det handlar dock inte om att återvinna kopieringspapper och att panta tomburkar, utan kräver ett mycket mer långsiktigt och konsekvent arbete tillsammans med en visionär och trygg rådgivare.

Novier är en helhetsrådgivare inom fastigheter, från värdering till förvaltning. Vi kallar det 360 Real Estate Advisors. Med hunger för innovativa lösningar, lyhördhet för våra kunders affärer och stort engagemang skapar vi värde för både våra hyresgäster och våra kunders investeringar. Vi arbetar nära och är personliga. Med oss får du en partner som både tänker stort för framtiden och får saker att hända i vardagen.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

FV-Expert: Juridik

Risker med försenat slutbesked på tillträdesdagen

I samarbete med Brick Advokat

I ett hyresavtal är tillträdesdagen ett viktigt avtalsvillkor. Genom det villkoret uppkommer en skyldighet för hyresvärden att leverera lokalen till hyresgästen på tillträdesdagen. Misslyckas hyresvärden i sitt åliggande hotar juridiska konsekvenser.

FV-Expert: Hållbarhet

Vi måste minska våra fastigheters energiförbrukning – från och med igår

I samarbete med Nuuka Solutions

IPCC-rapporten som släpptes den 28 februari försvann bakom nyheten om den ryska invasionen av Ukraina. Den omfattande rapporten om klimatförändringar …

FV-Expert: Finansiering

Långsiktigt samarbete ger effekt och kontroll

I samarbete med Aros Kapital

Sjöson har haft en imponerande tillväxtresa och Aros har haft möjlighet att vara med under den här resan. Vi är lite nyfikna på hur de har uppfattat oss som samarbetspartner under de här åren.

FV-Expert: Kontor

Den nya tidens mötesplats

I samarbete med Skanska Sverige

För bara några år sedan var kvadratmeter och antal skrivbord det man fokuserade på. I dag är det de mjuka värdena och innehållet mellan väggar och tak som blivit de prioriterade frågorna, enligt Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

FV-Expert: Transaktioner

”Klienten ska få en trygghet i framtida kassaflöden”

I samarbete med Svalner

Fastighetstransaktioner på den svenska marknaden genomsyras av komplexa processer med många olika arbetsströmmar som inte sällan är präglad av korta deadlines. Inom Transaction Services på Svalner stöttar man sina fastighetsklienter att analysera den finansiella informationen och säkerställa att samtliga finansiella parametrar beaktas i transaktionen.

FV-Expert: Kontor

The office is dead, long live the office!

I samarbete med Colliers

Efter snart två år av hemarbete och digitala arbetssätt har mycket i våra arbetsmönster förändrats. Tydligt är att behovet av kontor kvarstår och efterfrågan på kontorslokaler är stark. Men det är inte gårdagens kontor som efterfrågas, utan någonting annat, något bättre.

FV-Expert: Fastighetsfinansiering

”Vi hjälper fastighetsbolag som vill expandera”

I samarbete med Aros Kapital

I min roll som kundansvarig på Aros Kapital arbetar jag framför allt med fastighetsfinansiering, både byggprojekt och andra fastighetsfinansieringar. Det …

FV-Expert: Närlogistik

Hållbar lösning på dina hyresgästers logistikbehov

I samarbete med iBoxen

Att ha en hållbar och säker logistiklösning i anslutning till sin fastighet blir allt viktigare. Med en leveransbox från iBoxen får hyresgästerna tillgång till marknadens enda lösning som är öppen för alla transportörer.

FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Missa inte den extra skattereduktionen på inventarier

I samarbete med Svalner

Riksdagen antog den 13 oktober en ny lag om skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021, i syfte att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Projektledning i tidiga skeden

I samarbete med Forsen

Hur långt ska jag gå? Det är något av en nyckelfråga vid tidiga skeden – att å ena sidan säkerställa att det inte dyker upp obehagliga överraskningar i sena skeden, men å andra sidan inte lägga för stora resurser på ett projekt som i värsta fall kanske inte ens blir av.

Tillbaka till förstasidan