FV-Expert: Kontor

Intresset för ”gröna” kontor har ökat markant

I samarbete med Novier

Restriktionerna är numera historia och därmed har samhället tagit flertalet kliv för att återgå till det nya normala. Det innebär att en rad företag just nu ser över sina kontorsbehov.

Ska man tillåta hemarbete, ska man satsa på aktivitetsbaserade kontor och vilken planlösning är bäst lämpad för verksamheten? Frågorna är många, svaren likaså. En sak är dock säker, allt fler efterfrågar gröna, hållbara arbetsplatser där stor vikt läggs på de sociala ytorna och arbetsplatsen i sin helhet. Företagen skriar efter att få tillbaka arbetskraften till kontoren för att behålla och stärka företagskulturen. Det ställer krav på utformningen.

De nya kontorstrenderna där miljöfrågorna hamnat högt om inte högst upp på checklistorna ställer i sin tur högre krav på flexibla förvaltare och uthyrare med både specialist- och multikompetens. Det var ett av skälen till att Nordier Property Advisors och Novi Real Estate i höstas gick samman under namnet Novier, för att bilda en ny ledande svensk fastighetsrådgivare.

Att enbart hyra ut en lokal räcker inte idag. För att lyckas med en uthyrning krävs en helt annan bredd sett till kompetens och helhetstänk. Både uppdragsgivare och potentiella hyresgäster efterfrågar en helhetslösning, där man ser till behoven och inte bara ställer in ett par skrivbord mellan fyra väggar på ritningen. Att förstå hyresgästernas behov och hjälpa dem att väva in dessa i deras kontorslösning ger en hållbar uthyrning över tid.

Uthyrningsrådgivaren behöver vara duktig på att få kunden att se det färdiga resultatet, exempelvis med hjälp av digitala showroom och 3d-modeller.
Hyresgästerna är allt mer medvetna om miljöval och olika miljöcertifieringar. Man värderar även de sociala ytorna och effektivitet högt. Vår erfarenhet visar också att kloka miljöinvesteringar betalar sig fort och dessutom ger företaget en trovärdighet inom hållbarhet.

Vi märker en tydligt ökad efterfrågan av cirkulärt tänk. Det gäller vid renovering, ny design och ombyggnad av nya och befintliga kontor. Cirkulärt renoverade kontor innebär att man till allra största del återanvänder material, möbler och befintliga ytor för att skapa nya typer av arbetsytor, funktioner och ett övergripande nytt inredningskoncept. Miljötänket handlar dock inte bara om hållbarhet utan även om arbetsmiljö. Även där behöver hyresgästerna en partner som är lika duktig på till exempel akustik och ljudabsorbenter som ventilation eller brandutrymning.

I den bästa av världar ligger ett hållbart kontor i en miljöcertifierad byggnad, med återanvända byggnadsmaterial, cirkulärt hanterat kring inredning och möbler. Men även om man inte befinner sig i en grön certifierad byggnad kan man fortfarande skapa ett hållbart kontor. Det handlar dock inte om att återvinna kopieringspapper och att panta tomburkar, utan kräver ett mycket mer långsiktigt och konsekvent arbete tillsammans med en visionär och trygg rådgivare.

Novier är en helhetsrådgivare inom fastigheter, från värdering till förvaltning. Vi kallar det 360 Real Estate Advisors. Med hunger för innovativa lösningar, lyhördhet för våra kunders affärer och stort engagemang skapar vi värde för både våra hyresgäster och våra kunders investeringar. Vi arbetar nära och är personliga. Med oss får du en partner som både tänker stort för framtiden och får saker att hända i vardagen.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen

Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM redan kalkylen sparar du både tid och pengar. Och ger fastighetsägaren en detaljerad modell som kan användas vid förvaltningen i många år framöver.

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i Ukraina.

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital

En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna vidareutveckla ett mindre företag.

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier

Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet och trygghet i att göra affärer. På Novier – 360 Real Estate Advisors väntar vi oss många transaktioner inom en snar framtid.

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital

För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska trämodifieringsföretaget Kebony gjorde noggranna jämförelser slog det svenska kreditmarknadsbolaget Aros Kapital storbankerna på fingrarna inom flera områden.

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen

Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ha koll på hemmamarknaden – inte minst i oroliga tider. Och i Norra Sverige är det ett extremt tryck just nu.

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

Tillbaka till förstasidan