FV-Expert: Bostäder

Intressanta möjligheter för den aktive

I samarbete med Nordier Property Advisors

Bostadsutveckling är hett samtalsämne dagar som dessa. Många av de noterade aktörerna har fått ta stryk på börsen och media är inte sena med att komma med negativa rubriker.

Utan tvekan har vi haft en väldigt kraftig värdetillväxt på bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter, inte bara i storstadsregionerna utan även i många regionstäder. Exempelvis har priserna på bostadsrätter i riket ökat med cirka 230 % under perioden 2000-2016. Den positiva marknadstrenden har gjort det relativt lätt för många att lyckas vilket bland annat har återspeglats i hundratals nya bostadsaktörer, framförallt i storstadsområden under de senaste åren. Byggrätten – själva derivatet i sammanhanget – har även den utvecklats till en väldigt lukrativ handelsvara.

När marknaden ändrar riktning finns det många experter som gör sig hörda och dömer ut hela sektorn som pestsmittad. Men är det verkligen så svart eller vitt? Har fundamenta drastiskt ändrats den senaste månaden?

Det är intressant att borra ner sig i detaljerna för att försöka se nyanserna. För den aktive finns det sannolikt intressanta möjligheter i sektorn även framöver.

En tydlig trend inom både hyres- och bostadsrättsidan är att slutkonsumenten har blivit mer raffinerad och kräsen. Bostaden är en av vår tids viktigaste statusmarkör och det är inget som väljs slumpmässigt. På samma sätt som en Bar inte bara kan servera ÖL, kan man inte “bara” producera bostäder. Man måste ha en tydligt anpassad produkt för den specifika delmarknaden och området. Här är det ofta en mängd – till synes ganska enkla justeringar (som storlek, bilpool, smarta lösningar för matinköp etc) som sammantaget gör en stor skillnad på slutprodukten.

De som förstår vikten av produktanpassning och är duktiga på hantverket – som är en ganska komplex apparat – kommer att fortsätta vara framgångsrika. De som inte gör det kommer få problem.

Bostadsutveckling är, och kommer fortsätta vara, ett mycket intressant segment att befinna sig inom. Men med en marknadstemperatur som på många ställen övergått till normal snarare än överhettad behövs en översyn av sin utrustning och en stark uthållighet för att vara framgångsrik.

Den som orkar vara aktiv i en denna mer utmanande terräng kommer garanterat hitta intressanta möjligheter.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen

Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM redan kalkylen sparar du både tid och pengar. Och ger fastighetsägaren en detaljerad modell som kan användas vid förvaltningen i många år framöver.

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i Ukraina.

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital

En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna vidareutveckla ett mindre företag.

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier

Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet och trygghet i att göra affärer. På Novier – 360 Real Estate Advisors väntar vi oss många transaktioner inom en snar framtid.

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital

För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska trämodifieringsföretaget Kebony gjorde noggranna jämförelser slog det svenska kreditmarknadsbolaget Aros Kapital storbankerna på fingrarna inom flera områden.

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen

Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ha koll på hemmamarknaden – inte minst i oroliga tider. Och i Norra Sverige är det ett extremt tryck just nu.

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

Tillbaka till förstasidan