FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på framtiden. Kontorets framtida roll debatteras och förändringarna har fått uthyrningstakten av kontorslokaler att bromsa in.

NORNORM ger dig tre tips på hur fastighetsägare kan hyra ut sina lokaler snabbare, mer hållbart, och utan dyra investeringar.

Anamma ett cirkulärt helhetstänk 
Hållbarhet har blivit till en central del i många byggprojekt och är hos många företag ett leverantörskrav. För att kunna nå de målen behöver företag se över hela sin struktur och arbetsmodell, inklusive hur de inreder sina lokaler. En cirkulär möbeltjänst hjälper till att reducera miljöpåverkan och ser till att saker inte bara återvinns men också återanvänds på andra kontor när de inte längre behövs. De flesta byggprojekt har hållbarhet som fokus, men få löper hela linan ut genom att inkludera cirkulär inredning.

Minimera tid till beslut och inflytt med flexibelt möblemang
Traditionellt hyrs nästan alla kontorslokaler ut omöblerat, men här syns ett stort trendskifte då snabbväxande startups vill undvika de kostnaderna som det innebär att möblera ett kontor. Med flexibilitet som möter hyresgästernas behov och anpassas i takt med att deras önskemål förändras, minimeras de stora besluten.

Öka intresset för tomma lokaler och tydliggör potentialen genom att erbjuda en snygg, funktionell och tidlöst designad kontorslösning som som är redo för direkt inflyttning. Som hyresvärd kan du dessutom alltid välja att inkludera möblerna i uthyrningen, eller låta hyresgästerna ta över prenumerationen på möblerna.

Hyreskontrakt med flexibilitet och valmöjligheter
Kontorslandskapet är under stor förändring – flera av de stora företagen så som Spotify och Salesforce går ut med nya policys och arbetsmodeller för hybrid- och distansarbete för sina anställda. När hyresgästernas företag växer, krymper eller introducerar nya arbetssätt förändras även kontorsbehoven.

Flexibilitet och möjlighet till snabba, smidiga ändringar gör att kontorsfunktionen kan anpassas till hyresgästernas verksamhet i befintliga lokaler och därmed stanna längre. Prenumerationsmodellen av kontorsmöbler utgår från enkel förändring för att maximera användningen av varenda kvadratmeter enligt senaste behov.

NORNORM är en helt cirkulär prenumerationsbaserad tjänst för kontorsmöbler som lanserades 2020 runt om i Europa. Kontakta oss så skickar vi en 3D ritning av din lokal inom 24 timmar. Läs mer på https://nornorm.com/fastighetsagare/

Fler FV-Expert

FV-Expert: Uthyrning

Malmö AAA-lägen förändras ständigt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att Malmö är Sveriges snabbast växande storstad råder det ingen tvekan om. Men det är också en stad under ständig …

FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

FV-Expert: Juridik

EU:s klimattaxonomi är här!

I samarbete med AG Advokat

EU-kommissionen har nu publicerat sitt detaljförslag till klimattaxonomi, ett initiativ för att styra investeringar mot hållbara verksamheter. Tanken bakom taxonomin …

FV-Expert: Värdering

Hur höjer du värdet på din fastighet?

I samarbete med Colliers

Fastighetsägare strävar ofta efter att öka värdet på sina fastigheter för att få högre betalt den dag de väljer att sälja, eller för att få bättre lånevillkor vid en omfinansiering. Men hur gör man det på bästa sätt? Vi går igenom några tips och konkreta saker att tänka på när man vill öka värdet på sina fastigheter.

FV-Expert: Byggprojektledning

Samverkan är nyckeln vid industriprojekt

I samarbete med Forsen

Att bygga en industrifastighet – skiljer det sig så mycket från vilket kontorsprojekt som helst?
Jodå. Och om man inte gör rätt från början kan det betala sig dyrt i slutänden. För det är trots allt skillnad på människa och maskin.

FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Tydligt besked om moms vid coworking

I samarbete med Svalner

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat två mycket efterlängtade domar om coworking – en fråga som under många år vållat stora …

FV-Expert: Hållbara affärer

Ökad cirkularitet minskar våra klimatutsläpp

I samarbete med Skanska

Med tydliga mål går det att uppnå stora saker. Under 2015 satte Skanska Sverige målet att vi ska vara klimatneutrala i hela värdekedjan 2045. Redan 2030 ska vi ha halverat våra klimatutsläpp som till en betydande del kommer från material och produkter. Vi kan minska klimatutsläppen avsevärt genom ökad cirkularitet där vi nyttjar material och produkter mer resurseffektivt vilket minskar uttag av råvara och andel avfall som deponeras.

FV-Expert: Lokaluthyrning

Skapa snabba intäkter på dina vakanser!

I samarbete med Stayaround Sverige AB

Sedan 2018 har vi på Stayaround hjälpt fastighetsägare såsom bl.a Balder, CBRE Global Investors och Castellum att hyra ut över …

FV-Expert: Stadsutveckling

Samverkan ger även mindre fastighetsägare stora möjligheter

I samarbete med Archus

Liksom allt annat går det trender i affärsstrategier när det kommer till stadsutveckling. Archus har analyserat vad som händer inom …

FV-Expert: Bostadsutveckling

Så ska uppstickaren utmana bostadsjättarna

I samarbete med OBOS

Bostadsutvecklaren OBOS kliver nu på allvar in i storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg med en offensiv satsning på nya bostadsrätter. ”Målet är att bli störst i Sverige inom fem år”, säger Sofia Ljungdahl, VD på OBOS Nya Hem.

FV-Expert: Retail

Din e-middag är snart serverad

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det diskuteras flitigt om e-handel och butiksdöd. Debatten har dock missat en viktig kanal inom e-handel när de talar om …

FV-Expert: Samhhällsfastigheter

Samhällsfastigheter, mer än en tillgångsplacering

I samarbete med Archus AB

Stat, kommun och landets regioner står inför ett dramatiskt investeringsbehov mot bakgrund av en växande befolkning och allt fler yngre och äldre. Den offentliga sektorn vänder sig i allt högre grad till privata fastighetsägare. Flera offensiva och starka investerare har växt fram och skapat starka positioner inför detta skifte. I en andra våg ser vi nu mer finansiellt orienterade aktörer som, särskilt i osäkra tider, lockas av segmentet utifrån dess egenskaper som passiv finansiell placering med långa kontrakt, offentligt finansierad hyresgäst och låg restvärdesrisk.

FV-Expert: Skatt

Avdragsrätten – en fråga om fakturering?

I samarbete med Svalner

Vi har under flera år följt hur Skatteverket har riktat in sig på att begränsa moder- och holdingbolags avdragsrätt för …

FV-Expert: Kontor

Är kontorsmarknaden död?

I samarbete med Colliers International

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi?

Tillbaka till förstasidan