FV-Expert: Närlogistik

Hållbar lösning på dina hyresgästers logistikbehov

I samarbete med iBoxen

Att ha en hållbar och säker logistiklösning i anslutning till sin fastighet blir allt viktigare. Med en leveransbox från iBoxen får hyresgästerna tillgång till marknadens enda lösning som är öppen för alla transportörer.

Vi beställer mer varor än någonsin på nätet. Under pandemin har onlinehandeln ökat med 50 procent. En digitaliseringsprocess som skulle tagit många år har fått raketfart.

Runt stora shoppingperioder som Black Friday och jul märks redan att ombuden är överbelastade.

Experterna är också överens om att vi bara är i början av den här utvecklingen.

Marknaden ökar exponentiellt och vi kommer att shoppa ännu mer online. Det här är en förändring som driver behovet av bättre logistiklösningar och bekvämare kundupplevelser.

Nästa stora fråga att lösa handlar om tillgänglighet. Då behöver också fastighetsägare erbjuda säkra lösningar kring logistik och leveranser, för att möta sina hyresgästers krav och behov.

Idag efterfrågar vi som hyresgäster – oavsett om vi är privatpersoner eller kommersiella företag – mer kringservice. Att fastigheten ska vara hållbar är numera ett grundfundament, och nu ställs det mer krav på att fastighetsägarna kopplar på andra tjänster.

Om du vill vara en attraktiv fastighetsägare imorgon så ska du kunna erbjuda dina kunder full tillgänglighet till logistik. iBoxen, som står utomhus, bidrar till mindre trafik i området, lägre utsläpp och samtidigt minskar den risken att obehöriga tar sig in i fastigheten.

Idag finns iBoxens cirka 800 leveransboxar i Storstockholm, Storgöteborg, Norrköping, Malmö, Helsingborg, Lund, Karlstad, Södertälje, Gävle, Uppsala och Örebro. iBoxen är idag den enda oberoende aktören som utvecklar en rikstäckande och öppen infrastruktur av leveransboxar utomhus där konsumenter kan hämta och framöver även returnera varor, oberoende av handlare och transportör.

iBoxen samarbetar redan med ett hundratal fastighetsägare och ett flertal kommuner där vi ställt ut eller kommer att ställa ut leveransboxar. Under 2022 kommer iBoxen att finnas i minst 30 av de största städerna i Sverige.

Och eftersom iBoxens lösning är oberoende blir den också ännu mer intressant både för konsumenterna och för e-handlarna. Men också för fastighetsägarna som kan erbjuda rätt service till sina hyresgäster.

Dessutom innebär den transportörsoberoende infrastrukturen stora fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Genom att konsolidera transporter kan man kapa enorma mängder utsläpp. Det blir också mindre trafik i bostadsområden och fler konsumenter kommer kunna gå eller cykla till boxarna för att hämta sina paket.

Något som alla – inklusive fastighetsägarna – vinner på i slutändan.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen

Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM redan kalkylen sparar du både tid och pengar. Och ger fastighetsägaren en detaljerad modell som kan användas vid förvaltningen i många år framöver.

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i Ukraina.

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital

En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna vidareutveckla ett mindre företag.

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier

Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet och trygghet i att göra affärer. På Novier – 360 Real Estate Advisors väntar vi oss många transaktioner inom en snar framtid.

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital

För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska trämodifieringsföretaget Kebony gjorde noggranna jämförelser slog det svenska kreditmarknadsbolaget Aros Kapital storbankerna på fingrarna inom flera områden.

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen

Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ha koll på hemmamarknaden – inte minst i oroliga tider. Och i Norra Sverige är det ett extremt tryck just nu.

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

Tillbaka till förstasidan